(23.50 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já prosím pěkně, když jsem mluvil o zvláštním režimu, aby bylo jasno pro příchozí, tak jsem mluvil o zvláštním režimu podle loterijního zákona. Nešlo tady o viditelně měnící se režim v České republice. O něm budeme mluvit někdy jindy. (Pobavení.)

Rovněž nemohou být vkladem do sázek a her neovladatelné přírodní síly a práva osobnostní povahy. Herní vklad ale může spočívat v jednání nebo opomenutí, s výjimkou zákonem zakázaného způsobu jednání nebo opomenutí. Je ale nutné si uvědomit, že sázka i hra mohou být uzavřeny i jako smlouvy bezúplatné, tedy bez herního vkladu, ve formě sázky o čest nebo ve formě hry provozované pro pouhé pobavení, jak například uvádí některé odborné publikace.

Existuje institut, který lze pojmenovat jako absolutní neplatnost smluv o sázce a hře. Už jsme si několikrát zdůraznili diferenciaci her na sázky a hry a hazardní hry jako poddruh sázek a her upravených v loterijním zákoně charakteristických pravidelností představovanou jejich provozováním prostřednictvím subjektu, který k tomu účelu získal povolení na základě zákona. Občanský zákoník tento subjekt označuje jako výherní podnik. Jednoduše řečeno tak dělíme sázky a hry na ty, které jsou provozovány na základě povolení, to jsou tedy hazardní hry, a ty, které je možno provozovat bez povolení. Na základě generálního zákazu provozování hazardních her stanoveného v § 1 odst. 1 dojdeme k závěru, že provozování hazardních her bez povolení zakládá absolutní neplatnost takovéhoto smluvního vztahu uzavřeného mezi jejím provozovatelem a účastníkem, a to pro rozpor se zákonem dle § 39 občanského zákoníku. Jinými slovy, pokud vznikl vztah s provozovatelem, který nedostal k hazardní hře povolení, nelze vymáhat jakékoliv plnění a smlouva, která normálně vzniká, se stala smlouvou absolutně neplatnou, a závazky tudíž jsou z ní nevymahatelné. I touhle problematikou se zabývaly české soudy a můžeme najít rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, že nárok na výhru není soudně vymahatelný, pokud subjekt provozující hazardní hru ji provozuje bez povolení a toto povolení mu nebylo doposud vydáno.

Upozornit je ale třeba na to, že nic nebrání tomu, aby provozovatel hazardní hry jako právnická osoba, tedy nikoliv v pozici provozovatele hazardní hry, mimo svou podnikatelskou činnost, uzavřel sázku nebo hru jako jakýkoliv jiný subjekt práva.

Absolutní neplatnost sázky a hry také zakládá nedodržení pojmového znaku... (V sále je velký hluk.) Já chápu, že možná...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se snažím gestikulovat na ty, kteří hlučí, abych vás nemusel přerušovat, ale evidentně to nestačí. Takže prosím o klid!

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Chápu, že evidentně stoupá únava. Já se cítím docela fit, ale některých z vás se nutně budu muset zeptat, jestli to nechcete přerušit. Dávám tedy návrh na přerušení do 27. října do ranního kuropění, které bude v 5.35. (Pobavení.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To je procedurální návrh, ale registruji tady kolegyni Jermanovou s protinávrhem k tomuto návrhu, takže to je podle jednacího řádu možné, takže jí dám slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vznáším protinávrh na přerušení jednání na 10 minut.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Takže v tom případě nejprve budeme hlasovat o protinávrhu. Je zde protinávrh kolegyně Jermanové, abychom přerušili jednání na 10 minut.

Zahajuji hlasování a ptám se... (Požadavky na odhlášení.) Pardon, omlouvám se. Hlasování ukončuji, prohlašuji jej za zmatečné a všechny vás odhlásím. Prosím vás o novou registraci. A jakmile se počet na tabuli ustálí, tak budeme moci pokračovat. Tak.

 

Protinávrh zněl přerušit jednání na 10 minut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. (Posl. Kalousek: Budu džentlmen. - Hlasuje pro, hlasité výkřiky ze sálu: Hezký!) Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 31, přihlášeno je 113, pro 64, proti 29. Tento návrh byl přijat a budeme tedy pokračovat pět minut po půlnoci. Přerušuji tedy na 10 minut jednání Sněmovny.

 

(Jednání přerušeno ve 23.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP