(20.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já plně souhlasím. Jednací řád to sice neupravuje, ale prosím kolegy, aby řečníky neoslňovali blesky svých fotoaparátů. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já rovněž děkuji za pochopení. A teď budu muset začít od začátku, protože jsem byl vyveden z konceptu... (Pobavení.) Ne.

Takže tady máme něco, co si přálo Ministerstvo financí, ale nemělo odvahu se za to postavit. Pan předseda Faltýnek tady citoval případ mě jako ministra, kdy jsem kdysi skutečně použil, a já si na tu situaci pamatuji, poslanecký návrh, samozřejmě v daleko méně závažné situaci, a ten jsem předložil jako poslanec Kalousek, který byl ve funkci ministra financí. Postavil jsem se sem, obhajoval jsem ho, zdůvodňoval jsem ho a neposílal jsem za sebe své lancknechty. Už jenom proto, že jsem žádné neměl, a jednak bych se styděl se za někoho schovávat. Je to můj návrh, který jsem předkládal jako poslanec, a zdůvodňoval jsem si ho také jako ministr financí.

Pokládám proto za naprosto nemožné, aby se diskuse, kterou o tomto zákonu povedeme, odehrávala bez přítomnosti pana ministra financí. Jsem informován, že se již vrátil ze své zahraniční cesty, a proto prosím, abychom přerušili naši schůzi - tento bod, ne naši schůzi - do doby příchodu pana ministra financí, neboť se ve skutečnosti jedná opravdu o jeho návrh a je mimořádně nezdvořilé, abychom my tady vedli vášnivou diskusi a politický zápas způsobený jeho zpožděním, jeho neschopností a jeho to ani nezajímalo a on aby tady s námi neseděl a nediskutoval s námi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Je tady žádost o odhlášení všech, odhlašuji vás. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Až se počet přítomných ustálí, tak dám pracovat o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra financí.

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu na přerušení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 28, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro 47, proti 59, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já to rozhodnutí respektuji, i když ho nejsem schopen pochopit, protože tady se skutečně jedná o problematiku ministra financí a my to budeme projednávat bez něj. Možná se pak v kuloárech zeptám některých kolegů, zda jste se tak rozhodovali proto, že se ho bojíte, anebo proto, že jste se báli, že bude vystupovat podobně jako v neděli na televizní věži na Žižkově. (Pobavení v pravé části sálu.)

Nezbývá tedy nic jiného, než abychom v okamžiku, kdy nemáme připomínkové řízení, nemáme stanovisko vlády, nemáme RIA, abychom se tedy my sami ve velmi podrobné a odborné diskusi věnovali této problematice tak, abychom se mohli dobrat k nějakému názoru na základě odborných argumentů, analýz a právního prostředí, které existuje nejenom u nás, ale které existuje také v okolních zemích. Tedy prosím, abych vás jako pořádkumilovný člověk seznámil s tím, že po krátkém, ani ne 30stránkovém úvodu si řekneme něco o historii her a poté se začneme zabývat velmi vážnou věcí: sociologicko-psychologickým pohledem na hazard. V rámci psychologicko-sociologicko-psychologického pohledu si musíme říct - (Smích.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já prosím, aby se kolegové poslanci nesmáli sociologicko-psychologickému pohledu. Děkuji. (Pobavení.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: - si musíme říct, co je to hra, co je to sociální význam her, jaké jsou prvky a funkce her, jaké jsou pozitivní aspekty her, neboť máme i pozitivní aspekty her, co je to hazard a jaké jsou hazardní hry, co je to patologické hráčství, souvislost patologického hráčství a závislostních poruch, geneze patologického hráčství a jeho průběh, biologický základ patologického hráčství, prevence a léčba. Poté co se tímto způsobem vypořádáme se sociologicko-psychologickým pohledem, budeme hovořit o základních pojmech a nastínění herní problematiky. Musíme si být vědomi, máme-li se rozhodnout, co je to hra, jaké jsou občanskoprávní pojmy hry, sázky a losu, co je to hazardní hra, co jsou to loterie a jiné podobné hry, jaké je právo hazardních her, kdo je to provozovatel hazardní hry a jaké má povinnosti a pravomoci, co jsou to provozovací spotřebitelské soutěže jako hazardní hry, kdo je účastníkem hazardní hry, jaký může být vklad do hazardní hry, jaká je výhra z hazardní hry, co dělají a jaká je působnost správních orgánů pro oblast hazardních her a jaké jsou povolující orgány. Nesmíme v rámci této kapitoly zapomenout ani na orgány státního dozoru. Pak někdy nad ránem si pohovoříme o pramenech právní úpravy herní problematiky v ČR. Bude to zejména zákon č. 222/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, vyhlášky Ministerstva financí a obecně závazné vyhlášky obcí. Bylo by velmi úzkoprsé a zpozdilé, kdybychom se věnovali pouze právní úpravě v rámci ČR, a proto se budeme muset věnovat právní úpravě v zemích, jako je Slovenská republika, Polská republika, Spolková republika Německo, republika Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, abychom se nedotkli pana prezidenta, pohovoříme o právní úpravě hazardu na území Ruské federace, Finské republiky, Švédského království, Irska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Francouzské republiky, Švýcarské konfederace, neboť ta sdílí se zeměmi EU jeden hospodářský prostor, Maltskou republiku - ta je pro nás velmi důležitá, protože mnozí provozovatelé uvažují skutečně o tom, že přestěhují sídla svých - (V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý večer. Pane předsedo, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Musím říct, že mě to zaujalo, ale neslyším vás, takže bych rád, kdyby ti, kteří diskutují jiná témata, než jistě velmi zajímavé hráčské prostředí na Maltě, diskutovali v předsálí. A vy můžete pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Kvůli tomu, abyste mohl slyšet, to chápu, jinak mně to nevadí, pane předsedající. Já když se do toho zaberu... (Pobavení a potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já zase abych nepřeslechl třeba procedurální návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Na pana prezidenta jsem nepřestal myslet, a proto si vás dovolit seznámit i s tím, jak to vypadá na území Čínské lidové republiky (smích zprava), v případě Koreje se omlouvám, mám pouze údaje z Jižní Koreje, ze Severní Koreje přes veškeré úsilí jsem žádné relevantní informace o provozování hazardních her nezískal. (Pobavení.)

Prosím, vzhledem k tomu, že máme nový občanský zákoník, tak je velmi důležité, abychom si uvědomili občanskoprávní aspekty herní problematiky. Takže zbude-li nám do devíti do rána nějaký čas, tak si musíme říct něco o pojmech, jako je předmět sázky a hry, kdy vzniká absolutní neplatnost smluv o sázce a hře, jaká je relativní neplatnost smluv o sázce a hře, co je to sázka na hru jako simulovaný právní úkon. Tam budu navrhovat vrácení do výboru a projednání v ústavněprávním výboru, protože se obávám, že pan poslanec Volný se otázce simulovaného právního úkonu skutečně nevěnoval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP