(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Teď smršť faktických poznámek. Nejprve pan předseda Faltýnek, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Hájek, po něm pan místopředseda Bartošek, po něm pan poslanec Fiedler. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já nevím, jestli pan Kučera byl v minulých volebních obdobích poslancem. Já ne a nemám tu informaci. Nicméně udělám krátký exkurz do historie.

Nicméně ještě k těm poslancům či poslankyním první, druhé a další kategorie bych chtěl říci, že jeden z našich kolegů, poslanec první kategorie, se dneska naprosto v rozporu s jednacím řádem pokusil změnit program jednání Sněmovny, kdy vlastně několik hodin po zahájení navrhl změnit pořad schůze, a my jsme o tom hlasovali a vůbec nám tom nepřipadlo divné, nikdo k tomu nic neřekl a neprošlo to. Prostě máme mezi sebou poslance první, druhé, třetí, čtvrté kategorie.

A teď konkrétně. Zkusme si tipnout, vážení kolegové, kolik bylo poslaneckých návrhů, když pan ministr Kalousek byl ministrem. Zkusme si tipnout. Bylo jich hodně. (Smích z pravé strany.) Já jsem si vytáhl jenom deset koaličních poslaneckých návrhů, když pan Kalousek byl ministrem. Uvedu jeden. Ten je velmi zajímavý. Ten je nejpikantnější v tom, že kolega Kalousek byl sice ministrem, bylo to 25. března 2009, ale současně podal poslanecký návrh ke svému zákonu jako ministra. A já bych si dovolil velmi stručně zacitovat. Budu rychlý: Budeme pokračovat podle schváleného programu schůze. Pokračujeme bodem číslo 57. Pan ministr financí tedy ovšem není v roli ministra financí, ale v roli navrhovatele, a to v roli navrhovatele novely zákona. - Jednalo se o návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech atd. atd. - Stanovisko vlády jsme obdrželi. Prosím, aby předtím, než pan ministr uvede jako poslanec svůj návrh, u stolku zpravodajů zaujal své místo zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Čas, pane poslanče!

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Poslední věta: Pane poslanče, máte slovo. Ministr financí ČR Miroslav Kalousek: Děkuji. Pane předsedající, já se omlouvám Poslanecké sněmovně, že jsem zcela výjimečně využil - zcela výjimečně jsem využil možnost (opět upozornění na čas) k předložení poslaneckého návrhu (roste hluk na pravé straně sálu, poslanci tleskají, řečníka téměř není slyšet), a to z časových důvodů." A tak dále. Tak - (Předsedající vypnul řečníkovi mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane předsedo. Musel jsem vás vypnout, protože váš čas uplynul už velmi výrazně. Prosím, přihlaste se s přednostním právem, až přejdou faktické poznámky. Pak nás s tím můžete seznámit.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Já se tak nerozohním. Trošku se bojím teď po projevu pana předsedy klubu Faltýnka, nicméně musím s politováním konstatovat, že jsem si nějak všiml, že cokoli řekne pan kolega Volný, tak není pravda. Není pravda, co se týká návrhu pana poslance Farského, tak ona ta story byla trochu jiná navíc to tady leželo už dokonce z minulého období s nějakou modifikací.

A co se týče pana kolegy Faltýnka, tak teď už jenom zbývá, aby se nás zeptal, jakou má kadenci samopal, viz Černí baroni. Kolik Kalousek předložil návrhů? Mnoho. (Smích, hluk a potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Hájek. Připraví se pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobrý večer, pane předsedající. Já jsem se bohužel nezasmál, protože jsem neslyšel. Já ve svém věku už špatně slyším, už pomaličku jako současný pan předseda TOP 09. Ale přece jenom, že už špatně slyším, tak mám sloní paměť a vzpomínám si - Michal Kučera už tady není - (Výkřiky ze sálu: Je tady.) Je tady Michal.

Michale prostřednictvím pana předsedajícího, dvakrát byla na pořadu schůze novela horního zákona. Pamatuji si to, protože jsem byl původně zpravodajem tohoto sněmovního tisku. Jednou na něj bohužel nepřišla řada a podruhé jste si vzali vy, když bylo to opoziční okénko, jste si vzali tu přestávku, kdy si tuším pan předseda, nebo místopředseda, nebo budoucí předseda, nebo nominant na předsedu pan Kalousek vzal přestávku na jednání klubu, když jste diskutovali, zdali půjde bruslit nebo lyžovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Bartošek. Připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkný večer. Pro upřesnění chci říci, proč není pozměňující návrh pana poslance Volného a Votavy koaliční. Z jednoho prostého důvodu, protože na koaliční radě byly vzneseny otázky, na které nebylo možno odpovědět, protože koaliční strana KDU-ČSL nebyla přizvána na jednání, a z toho důvodu to není koaliční návrh. A já jsem čekal, že vzhledem k negativnímu stanovisku, které dalo Ministerstvo financí, přijde Ministerstvo financí aktivně s vlastním řešením, jestliže říká, že 28 plus 110 za bednu je moc. Já jsem čekal, že přijde alternativní řešení. To nepřišlo. A já se tedy ptám, jestliže Ministerstvo financí říká ano, 23 a 28 zdanění plus 110 korun za bednu je moc, a přesto trvá, že to je to nejlepší řešení, jestli skutečně trvá na svém stanovisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji, pane předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové. Tady před chvilkou zaznělo v rámci faktických poznámek, že panuje nějaká koaliční dohoda na tom, jaká má být vlastně finální verze tohoto zákona, což potažmo znamená, jak bude zdaněn hazard. Tak to budeme určovat na základě nějakých koaličních dohod? Nebyly by k tomu nějaké studie o výběru, dopadové studie? To vy se prostě rozhodnete na koalici, co bude platit? A jak tady jsme před chvilkou slyšeli od pana místopředsedy Sněmovny Bartoška, tak ono to ani není až tak koaliční dohoda, to se prostě tady dohodl pouze - já nevím - někdo s někým? To trošku neodpovídá tomu, co vy jste říkali a slibovali, jak budete precizně pracovat.

A ještě jedna věc, podstatná. Na rozpočtovém výboru - já na to pořád marně čekám - zaznělo, potom co byly staženy ty pozměňovací návrhy, které poslanci vládní koalice dali, že je stahují, protože bude předložen komplexní pozměňovací návrh k tisku 437. A já marně koukám do sněmovního systému na PSP, kdy se objeví ten komplexní pozměňovací návrh, který tedy by musel být nahrán přes systém, a ejhle, on tam pořád žádný není. Tak vy nejdříve na rozpočtovém výboru tvrdíte, že prostě teď nebudeme ty pozměňováky řešit, že dáte komplexní pozměňovací návrh, a komplexní pozměňovací návrh dosud nebyl podán. Tak já se ptám, co tedy budeme projednávat. Tu původní novelu? Máte vy vůbec jasno v tom, co chcete, nebo chcete jenom prosadit to, na čem se usnesla část koalice? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Tak já jenom velice krátce zareaguji na své dva předřečníky. Nejdříve na pana předsedu Faltýnka. Pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, to věčné vymlouvání na pana Kalouska je skutečně na úrovni dítěte první třídy základní školy. On to dělal také, tak my také. To je skutečně na úrovni sedmiletého dítěte. Ale samozřejmě možná vám to v tom prochází.

A k panu mému milovanému kolegovi Hájkovi. Možná jste si, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, všiml, že každý poslanecký návrh je zařazen na každý program schůze. Jste již dva roky ve Sněmovně, možná byste si mohl občas ty programy schůze přečíst. Je tam skutečně každý ten návrh, tam se opakuje ten můj poslanecký návrh, ta elektrárna Búšehr, či jaká tam je od komunistů, to se tam pokaždé opakuje. Nicméně na to bohužel nějak nedojde řada. Pouze privilegovaní poslanci první kategorie, jak tady říkal pan předseda Faltýnek, mají to privilegium, že jejich poslanecké návrhy jsou předřazeny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi i za to, že pan kolega je milovaný mým prostřednictvím. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Koubka. Připraví se pan poslanec Beznoska. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP