(18.10 hodin)
(pokračuje Laudát)

Takže místo toho - a skutečně ta novela tady potřebná je jako sůl. Určitě jste měli šanci si přes léto přečíst, z čeho jsou u nás vyráběny různé nápoje, limonády, malinovky. A to panu ministrovi zemědělství nevadí. Zato tady vláda - a ještě ne dokonce resortní ministr, ten mám pocit, že k té problematice ani nevystoupil, myslím ministra Mládka - tak namísto toho se tady tímto způsobem objeví tento zákon, kde hrábneme do tržních vztahů bez domyšlení důsledků. Já chápu, že leckterý dodavatel mohl narazit a chce větší práva, aby mohl obchodníka vydírat. Ale jestli se budete chtít - a je to typicky socialistický přístup - vrhat i do dalších věcí, protože to není problematika potravin rozvažovat tržní vztahy, což je blízké levicovým stranám - zasahovat, regulovat, vyhrožovat, tak ono to může být u dalších komodit. Tak proto prosím, skutečně abyste zvážili, zda tuto novelu vůbec přijmout. Za další, aby skutečně se když tak někdo začal zamýšlet a přišel s komplexní novelou zákona o hospodářské soutěži, která bude ale férová a nebude křivit prostředí a ohrožovat. Tak vás chci poprosit, abyste to znovu zvážili.

Doufám, že jsem nezabral tolik času. Snažil jsem se tentokrát věcně. Nebudu sem míchat žádné emoce. A pokud si tuto novelu prohlasujete, tak prosím aspoň neoblbujte veřejnost, myslím hnutí ANO, že jste nějaká středová nebo pravicová strana. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji faktickou poznámkou pana poslance Kalouska a po něm s přednostním právem pan přednosta Bělobrádek. (Poslanec Kalousek dává přednost místopředsedovi Bělobrádkovi, ale ten ho nechává jít k řečništi.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych předložil procedurální návrh. A pokládal bych za fér, pokud to pan předsedající a jednací řád umožní, abychom o něm hlasovali až po vystoupení pana místopředsedy Bělobrádka, proto jsem mu dával přednost.

Je to procedurální návrh, který by modifikoval usnesení, které jsme zde učinili, když jsme rozhodli, že v 19 hodin začneme projednávat novelu pana poslance Volného. Ten procedurální návrh předkládám proto, že nechci, abychom to byli my, kdo budou obviněni z blokování vládních návrhů. Na tabuli můžete vidět vládní návrhy, které myslím vláda pokládá za důležité, ať už je to bod 20, 22, 5, 7 nebo 8. A já si dovoluji tedy navrhnout, aby Sněmovna dnes jednala tak, aby projednala kontinuálně body v pořadí, tedy po tomto bodu 2 bod 20, 22, 5, 7 a 8, i za tu cenu, že bude jednat po 19. a 21. hodině, a tím ukončila dnešní jednání. V opačném případě začneme projednávat bod pana poslance Volného v 19 hodin a já vás ujišťuji, že do zítřka do 9 hodin do rána ho neprojednáme. Já vám nabízím seriózně dvě alternativy. Jedna, která vám umožní projednat ještě pět vládních návrhů, které blokovat nechceme, druhá, která vám je neumožní projednat, budete přemýšlet, kdy je projednáte. A ten poslanecký návrh, o kterém odmítáme, aby měl přednost třeba před poslaneckým návrhem paní poslankyně Semelové, neprojednáte tak jako tak. Myslím si, že je to fér, rozhodnutí je na vás.

Prosím, aby se o tomto procedurálním návrhu hlasovalo po vystoupení pana předsedy Bělobrádka.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je to poměrně nestandardní postup. Protože o procedurálním návrhu se dává hlasovat bezprostředně, mohla by se zde rozproudit debata. Tudíž budu respektovat jednací řád a nechám hlasovat o vašem návrhu a potom udělím přednostní právo. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby přišli hlasovat.

 

Zopakuji, pane předsedo, váš procedurální návrh. Kdybych ho nezopakoval přesně, tak mě upřesněte. Nyní budeme hlasovat o návrhu, aby Poslanecká sněmovna dnes po 19. hodině hlasovala kontinuálně body v pořadí 20, 22, 5, 7 a 8, tak jak jsou uvedeny, a tím skončila dnešní jednací den. Řekl jsem dobře váš procedurální návrh? (Poslanec Kalousek souhlasí.) Dobře.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 27, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro návrh 37, proti 56. Návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já to plně respektuji. Jenom prosím, aby pro historii bylo zaznamenáno, že jsme byli plni dobré vůle vůči pěti vládním návrhům a že jsme to nebyli my, ale vy, kdo jste je zablokovali, protože jste dali přednost poslaneckému návrhu, který předbíhá ve frontě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Takže se táži, pane předsedo, zda chcete vystoupit také s faktickou poznámkou. (Místopředseda Bělobrádek souhlasí.) Takže budete v pořadí třetí, abych zachoval pořadí přihlášek. První s faktickou poznámkou je pan poslanec Ivan Adamec. Potom eviduji faktickou poznámku pana předsedy Kalouska... Trvá vaše faktická poznámka, pane předsedo Kalousku? Ne. Takže v tom případě pan poslanec Adamec a po něm pan předseda Bělobrádek (řečeno Hamáček). Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se vrátil k tomu tisku 444, druhé čtení. Já bych chtěl reagovat na kolegu Laudáta, který říkal, že na ÚOHSu tento návrh zákona, který teď projednáváme v nějaké podobě, to připravoval člen ODS. Tak bych ho chtěl upozornit, že to byl bývalý (s důrazem) člen ODS, ať je jasno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, tak přečtu omluvenky. Od 19 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Radim Fiala a Tomio Okamura. Dále dnes od 17.45 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková. Dále dnes od 19 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová. Dnes se omlouvá od 18.30 paní poslankyně Věra Kovářová. Dnes od 17 do 24 z důvodu nemoci se omlouvá pan poslanec Martin Sedlář. Od 17 do 18 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Fiedler. Z důvodu naléhavé pracovní záležitosti se dnes omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne paní ministryně Kateřina Valachová. A dále dnes od 18.30 do konce jednacího dne z důvodu jednání Bezpečnostní rady státu se omlouvá pan premiér Bohuslav Sobotka.

Eviduji jednu faktickou poznámku, se kterou je přihlášen pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já se jenom omluvím ODS, protože jsem žil v domnění, že tam ještě u vás je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Pavel Bělobrádek, po něm s přednostním právem pan zpravodaj Velebný. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem místopředseda vlády zatím, ale jednou to dopadne, budu i předseda. Nicméně bych navázal na to, co říkal pan kolega Laudát. Já jsem v potravinářství pracoval osm let a musím říct, že praktiky, se kterými jsme se setkávali ve výrobním podniku, který se orientoval na produkci masa a masných výrobků, byly někdy velmi smutné. A myslím si, že je to věc, která není nijak v tomto sektoru nová. Vím, že se o tomto zákoně hovořilo už mnoho let. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP