(17.30 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Byly tam zmíněny místní komunikace, to křížení, je to typický příklad z mého regionu z východních Čech, z Pardubického kraje. Obec Časy je jediná na úseku R35 té nové silnice, kterou chceme postavit jako variantu k D1, jediná obec, která se zatím zdráhá prodat svoje pozemky. Za hodinu a půl tam bude s ŘSD zásadní jednání, je to pro inspiraci. Jeden z velkých problémů pro to zastupitelstvo je přesně tohle - že tam mají místní komunikaci, my jim tam přivedeme obchvat I/36 a budeme potřebovat, aby přes něj ta místní komunikace byla řešena mostem. Ta obec má dva miliony rozpočet ročně a ten most nechce. Ve chvíli, kdy my tady otevřeme okénko a bude možnost takovýto typ křížení financovat, tak ten problém bude vyřešen.

A rozumím i té poznámce k tomu, že by bylo dobré pomoci obcím, městům. Myslím, že kolega ze sociální demokracie Jan Birke by o tom asi hodně mohl mluvit. Ale teď si neodpustím malý politický štulec a prosím, nemyslím to nijak ve zlém, ale dnes odpoledne jsme tu před dvěma hodinami byli školeni, jak ve státním rozpočtu utrácíme, že nemáme zvyšovat výdaje, a teď najednou bychom byli přesně proti tomu. Najednou bychom výdaje státu přesouvali na obce. Takže i já bych se přimlouval tady, byť tomu rozumím, za umírněnost a bavil bych se raději v jiné debatě nebo v jiném tématu právě o RUD, o rozpočtovém určení daní, a řešil bych to touto cestou.

Víc asi teď v závěrečném slově neřeknu. Určitě pojďme se tomu věnovat právě na hospodářském, případně na dalším výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. V průběhu rozpravy nepadl návrh na vrácení nebo zamítnutí. V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, pane místopředsedo. Já jdu tentokrát jako místopředseda poslaneckého klubu s přednostním právem, nikoliv...

To, že jsme si už zvykli, že ministři říkají své závěrečné slovo zásadně tak, aby se na ně nedalo reagovat - a tentokrát pan ministr s ním vystoupil tak, že se na ně ještě reagovat dalo - to už jsem si zvykl. Ale aby to dělali zpravodajové, to mi už připadá trošičku moc.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, jen se zeptám. Vzhledem k tomu, že je ukončena rozprava, vystupujete s přednostním právem, rozumím tomu dobře. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vystupuji jako místopředseda poslaneckého klubu v době, kdy tady nemám svého předsedu. To předpokládám, že je možné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marek Benda: Tak aby tohle dělali zpravodajové, fakt bych poprosil, abychom věcné části rozpravy vedly v rozpravě, ať se na ně dá reagovat, protože pak je to fakt nefér vůči ostatním poslancům, kteří přednostní právo nemají. Zpravodaj má shrnout průběh rozpravy a nemá k tomu říkat příliš mnoho svých komentářů, a to dokonce jako, abych řekl, vizionářských komentářů, které v tomto případě zazněly. Tak bych prosil, jestli zpravodaj chce vystupovat jako vizionář, ať vystupuje v rozpravě a nečiní tak v závěrečném slovu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám taktéž děkuji. Nyní budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu a znovu zopakuji svůj návrh. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 23. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale v průběhu rozpravy jsem zaznamenal vaše návrhy, takže pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, za slovo. Vzhledem k věcnosti toho problému navrhuji, aby byl tento návrh zákona přikázán také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo další návrh pro přikázání jiným výborům. Není tomu tak.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, aby tento materiál byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 24. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 123, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru.

 

Pan poslanec Laudát s přednostním právem.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já tentokrát budu velkorysý, protože se na tu dopravu, v jakém je stavu, nemůžu koukat -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě pouze pro upřesnění - je tady pan předseda Kalousek. Takže vzhledem k tomu, že není otevřena rozprava... (Poslanec Kalousek odchází ze sálu doprovázen smíchem poslanců.) Ano, nyní tedy s přednostním právem, prosím.

 

Poslanec František Laudát: Teď nevím, jestli jsem neudělal nějakou formální chybu, ale já tedy, budete se divit, navrhuji, aby vzhledem k tomu se činnost fondu odvíjela už v nějakém srovnaném prostředí, a ta novela je velice jednoduchá, tak bychom mohli zkrátit termín ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že návrh na zkrácení lhůty na projednávání musí zaznít v obecné rozpravě, v tom případě nezbývá, chce-li pan ministr zkrátit lhůtu, aby vystoupil a otevřel znovu rozpravu. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolil bych si tuto Sněmovnu požádat o zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, moc se omlouvám... (Do sálu přichází poslanec Kalousek. Předsedající: Je už otevřena rozprava, pane předsedo Kalousku.) ... za pochybení. Takže navrhuji zkrácení lhůty pro jednání výboru na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím, že se hlásí do rozpravy, rozpravu končím.

 

Vzhledem k tomu, že zazněl v rozpravě návrh na zkrácení lhůty k projednávání na 30 dnů, dám o něm nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 25. Přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 132, proti 4. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů

 

Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji Kolovratníkovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné
tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
/sněmovní tisk 444/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr Dan Ťok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, byl jsem požádán o předložení novely zákona o významné tržní síle ve druhém čtení této Sněmovně. Protože jsem přesvědčen, že pan premiér při svém úvodu tento zákon dostatečně vysvětlil a podpořil, tak bych se jenom zmínil, že zemědělský výbor na svém posledním jednání podpořil novelu zákona o významné tržní síle v pozměňovacích návrzích a ve stejný den jej podpořil také hospodářský výbor, a požádal bych o schválení. Požádal bych o jeho projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 444/1 až 4. Prosím zpravodaje zemědělského výboru a zároveň i hospodářského výboru pana poslance Ladislava Velebného, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, zemědělský výbor jako garanční projednal na své 21. schůzi dne 2. září letošního roku tento sněmovní tisk 444 a po úvodním slově předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky a zpravodajské zprávě poslance Ladislava Velebného a po rozpravě přijal usnesení číslo 80, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, sněmovní tisk 444, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Jedná se o šest pozměňovacích návrhů, které jsou součástí tohoto usnesení, sněmovního tisku 444/3, a všichni je máte v systému. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP