(17.00 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Jak jsem zmiňoval drobná organizační a procedurální vylepšení, tak tam se to týká například posunutí termínu návrhu rozpočtu vládě o měsíc. Možnost mít prostředky i na jiných účtech než v České národní bance. Zpřesnění a taky zmocnění hospodářského výboru rozpočtovat o změnách nad 15 %. A konečně posunutí předložení účetní závěrky o tři měsíce a zmíněné rozpočtové provizorium, kdy pokud by stát hospodařil s rozpočtovým provizoriem, tak ten SFDI bude moci být trochu operativnější.

Závěrem teď v prvním čtení uvedu, že autorem návrhu je Ministerstvo dopravy a SFDI. Návrh je připraven od nich, a tedy v souladu s jejich záměry. Nepředpokládám tam nějaký závažný politický střet, ale spíš věcnou debatu v hospodářském výboru, který by měl být garančním výborem k tomuto zákonu, a tam se těším na další pozměňovací návrhy a vylepšení k tomuto zákonu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Taktéž děkuji. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v rozpravě. Takže v tom případě musím nejdřív otevřít obecnou rozpravu, abychom mohli zahájit. Děkuji za upozornění. Mám zde faktickou poznámku, kterou má pan poslanec Petr Bendl k tomuto bodu. (Avizuje, že chce řádnou přihlášku.) Ne, bude-li to řádná, má přednost pan poslanec Laudát. Takže v tom případě pane poslanče Laudáte máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já nemám nějaké věcné připomínky k té záležitosti, jenom chci upozornit, a s panem ministrem už jsme na to téma hovořili, že dneska fond po té novele bude moci financovat věci kolem silničních staveb v širším slova smyslu. Věci kolem železničních staveb totéž. Historicky je to i voda. A to, co mně tam chybí, a myslím si, že do toho systému - ono to nemá finanční dopady a dává to potom možnost a myslím si, že z hlediska i toho, co se dneska děje, aby tam přibyla infrastruktura pro leteckou dopravu. Aby tam ten jeden řádek se ocitnul. Z prostého důvodu. Já nepředpokládám, že by výkonný výbor a následně hospodářský výbor a v té nejvyšší instanci Sněmovna dávala peníze na nějaké megaprojekty typu výstavby paralelní dráhy... Pane předsedající, mohl byste...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, zjednávám pořádek. Požádám vás, kolegové a kolegyně, o ztišení a prosím i hlouček napravo, pánové, jestli chcete něco řešit, jděte do předsálí. Děkuji vám za to, že to budete respektovat. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji taktéž. Jde o to, že fond navíc ještě má poměrně dynamickou možnost měnit některé položky až do 15 % svého rozpočtu. Pak nějaké změny má ještě šanci dělat hospodářský výbor, takže to dává jedinečnou šanci například u bezpečnostní infrastruktury regionálních letišť, mimo jiné tedy, vlastně rychle zareagovat na nějaké potřeby z hlediska bezpečnosti státu. To znamená, nevím, já poprosím, aby to udělali právníci Ministerstva dopravy, ale skutečně chci vás přesvědčit zejména potom v hospodářském výboru. A předpokládám, že by to nemělo mít, nebude to mít žádné finanční dopady... (Odmlka.)

Pane předsedající, rozežeňte ty socany tam v tom rohu, mě to ruší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Kolegy za sociální demokracie požádám, aby se také ztišili. Děkuji. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Takže skutečně doufám, že tohle nebude žádné politikum. A to, co jenom chci poděkovat za tuto novelu, protože jsem se snažil pokud možno, aby profesionálně někdo předložil rozšíření statutu Státního fondu dopravní infrastruktury tak, aby bezpečně mohl dávat peníze na cyklostezky, nové technologie, to byl takový fond ve fondu, který jsme zaváděli v minulém období. A to, co bylo dlouze diskutováno a z mně nepochopitelných důvodů se stále vleklo, tak to jsou slavná, nebo neslavná překladiště, která mají často větší význam ekonomický, logistický, ekologický než leckteré silnice, dálnice nebo části železnice. Takže to se tam také ocitlo, ale nepředpokládám až na tu jednu připomínku. A tady bych poprosil, abyste skutečně to moje přání vzali v potaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které jsem obdržel. Dnes od 16 do 17 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec David Kasal a dále dnes mezi 15.30 a 18. hodinou se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Koubek.

Nyní je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já myslím, že tahle novela zákona je taková poměrně nenápadná, ale tak jak zde bylo řečeno ve zpravodajské zprávě, a říkal to i ministr, že vlastně to neznamená zvýšení počtu nebo množství finančních prostředků, které jsou pro Státní fond dopravní infrastruktury vyčleněny, ale znamená to rozšíření možností, jak stejný počet peněz využít. To znamená, že se mezi velké priority dostanou další velké priority a ve finále na mnoho věcí bude méně peněz.

Když jsem se tady ptal poněkolikáté na finanční prostředky na místní komunikace u různých jiných návrhů zákona nebo problematik a zpráv, které jsme projednávali, bylo mi odpovězeno i oficiálně například ze strany paní ministryně pro místní rozvoj, že se počítá s finančními prostředky na místní komunikace v řádu tak 200 mil. korun na celou Českou republiku, což s dovolením, to prostě je - kolegové se smějí, to není ani na úsměv. To je tak strašně málo, a ještě podotýkám, že z evropských peněz Česká republika v těch dohodovacích finálních řízeních si nevymínila, že toto je obrovský problém České republiky, místní komunikace. A tak jak komunikujeme všichni se starosty a starostkami v jednotlivých obcích, je to balvan, který bez státní podpory anebo podpory regionů nebudou schopni starostové odvalit.

Český stát předepsal starostům obcí různé výdaje, zejména v oblasti investic do čistíren odpadních vod a kanalizací a vodovodů a podobně a obce se vydaly z významného množství peněz. Na investici tohoto typu nezbývá v podstatě nic. A my jsme teď v situaci, kdy chceme změnit zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury na to, aby stát mohl přispívat například na stroje, jak jsem tady poslouchal zpravodajskou zprávu. Já jsem tedy hluboce přesvědčený, a pan ministr dopravy na to říká, když se zmiňoval o místních komunikacích, že by tam mohlo být na Státním fondu dopravní infrastruktury i nějaké malé množství peněz na místní komunikace, tak v okamžiku, kdy všichni zvedli obočí a řekli si No konečně!, tak hnedka všem vysvětlil, že to není na místní komunikace tak, jak v tom obecním nebo městském smyslu slova, ale je to jenom na to setkávání se místních komunikací a komunikací státních, jestli jsem to dobře pochopil. Což asi nebude moc takových situací, protože spíše jsou to situace, kdy se místní komunikace potkává s krajskou komunikací, jestli jsem tomu správně rozuměl. A poprosil bych pana ministra, zdali by to upřesnil, zdali finanční prostředky na místní komunikace umožní tato novela zákona, aby šly na setkávání se místní komunikace a krajské, pokud mě pan ministr dopravy poslouchá a rozumím tomu. Nebo jestli je to na společně se dotýkající stavby, místní komunikace a státní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP