(18.00 hodin)
(pokračuje Laudát)

Nejedná se tak o komplexní nový návrh zdanění, ale pouze o alternativní návrh zdanění k dnes již existujícím a diskutovaným alternativám, který však zohledňuje všechna výše uvedená specifika. Při navržení alternativního stanovení sazeb jsme vycházeli z následujících předpokladů - vycházel tedy zřejmě prof. Mejstřík.

S ohledem na strukturu trhu v ČR a výši společenských nákladů pro jednotlivé hry a v souladu s programovým prohlášením vlády předkládáme vyšší zdanění pro THZ. Ze stávající efektivní loterijní daně pro THZ ve výši 26,4 % předpokládáme nárůst na 35 %.

Za další. Zvýšení loterijní daně pro THZ se projeví poklesem příjmů z THZ o 5 až 10 % proti roku 2014.

Za další. Předpokládáme zachování 20% sazby pro loterie a jim podobné hry.

Za další. V důsledku souladu s právní úpravou Evropské unie a zachováním 20% sazby daně pro kurzové sázky předpokládáme snížení podílu offshoru u kurzových sázek z 32 % v roce 2014 na 20 až 30 %.

Za další. Předpokládáme i nadále možnost uplatnění 25% slevy na dani pro loterie a kurzové sázky.

Dále pan prof. Mejstřík uvádí graf Srovnání alternativního návrhu daňových sazeb v porovnání s rokem 2014. Alternativní stanovení daňových sazeb přinese o 1 mld. 214 milionů korun vyšší odvod z loterijní daně. Vyšší odvod z loterijní daně je zajištěn jednak vyšším zdaněním THZ, ale také snížením podílu šedé ekonomiky, tj. podíl offshoru. Na druhou stranu dojde ke snížení jiných daňových příjmů státního rozpočtu v důsledku zvýšení loterijní daně. Celkový odhadovaný dopad na státní rozpočet v případě alternativního stanovení daňových sazeb tak činí 7 mld. 998 milionů korun, což představuje nárůst příjmů státního rozpočtu o 866 milionů korun proti stávajícímu stavu. Mimoto dojde i ke zvýšení příjmů Českého olympijského výboru k financování sportu o 57 milionů prostřednictvím uplatnění vyšší slevy na dani.

Při zohlednění zpřístupnění online herního trhu z důvodu uvedení české legislativy s legislativou evropskou do souladu by finální dopad na státní rozpočet mohl být vyšší. - To jsou velice příznivé zprávy pro přítomného ministra financí. Samozřejmě v té stati máte potom graf.

Za sedmé. Porovnání alternativního řešení, stanovení sazeb loterijní daně s vybranými poslaneckými návrhy. S ohledem na v současnosti velmi diskutovaný Volného návrh a jím navrhovanou změnu sazeb loterijní daně je níže uvedeno srovnání současného stavu s návrhem Volného. Návrh Volného byl přepočítán na základě nejnovějších čísel za rok 2014 tak, aby byl srovnatelný s aktuálními údaji. Pro výpočet byly použity následující předpoklady.

Pane předsedající, poslanci sociální demokracie mě ruší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane kolego, uznávám, že se hladina hluku zvýšila. Ale jinak vás ostatní velmi pozorně sledovali a myslím si, že můžete pokračovat.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Netrpělivým sociálním demokratům bych chtěl sdělit, že se již blížím k závěru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud si potřebujete oddychnout, mohu načíst dvě omluvy. Jednu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny od Ivana Gabala, ale byla mi doručena až nyní. Od 17 hodin se omlouvá z pracovních důvodů z jednání Sněmovny. A mně byla přímo doručena omluva pana poslance Štětiny. Budu ji citovat: Prosím o omluvení mé nepřítomnosti na dnešním jednání Poslanecké sněmovny od 18 hodin ze zdravotních důvodů. Od včerejšího dne jsem nemocen a po dnešních "slovech" se mně ještě přitížilo. (Smích v sále.)

Můžete pokračovat. Prosím o klid, aby mohl pan kolega Laudát pokračovat ve svém edukativním projevu toho, co jsme si jistě všichni přečetli v analýzách, alespoň členové rozpočtového výboru. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Zopakuji sedmý bod.

Porovnání alternativního řešení, stanovení sazeb loterijní daně s vybranými poslaneckými návrhy. S ohledem na v současnosti velmi diskutovaný Volného návrh a jím navrhovanou změnu sazeb z loterijní daně je níže uvedeno srovnání současného stavu s návrhem Volného. Návrh Volného byl přepočítán na základě nejnovějších čísel za rok 2014 tak, aby byl srovnatelný s aktuálními údaji. Pro výpočet byly použity následující předpoklady:

Za prvé, v souladu s návrhem předpokládáme zvýšení sazby loterijní daně na 25 %, zvýšení pevné části dílčího odvodu na 110 Kč za den, což představuje efektivní loterijní daň pro THZ ve výši 33,6 %.

Za další. Dále v souladu s návrhem předpokládáme v důsledku vyššího zdanění THZ pokles počtu zařízení na 46 tisíc.

Za další. V důsledku nižšího počtu zařízení ovšem předpokládáme pokles příjmů ze hry od THZ o 5 až 10 %.

Za další. V důsledku vyššího zdanění kurzovních sázek předpokládáme nárůst podílu offshoru z 32 % v roce 2014 na 35 až 45 %.

Za poslední. Předpokládáme i nadále možnost uplatnění 25% slevy na dani pro loterie a kurzové sázky.

Návrh Volného sice proti stávajícímu stavu znamená o 1 mld. 463 milionu korun vyšší výnos z loterijní daně, ovšem po započtení snížení příjmů státního rozpočtu z jiných daní představuje návrh Volného zvýšení příjmů státního rozpočtu pouze - pouze - o 780 milionů korun. Tam jste viděli při jiných nastaveních větší nárůst. Je tady dokazovací srovnání současného stavu s návrhem Volného. Zdrojem je EEIP, a dokonce i Ministerstvo financí ČR. Zřejmě pan prof. Mejstřík nepíše do větru.

Pokračuji dále. Alternativní návrh stanovení sazeb nepředstavuje komplexní řešení, ale jedná se o alternativu vůči návrhu Volného, která kromě navýšení příjmů státního rozpočtu zohledňuje i stávající specifika trhu a snaží se eliminovat negativní externality změn a struktury trhu, ale zároveň zohledňuje i budoucí trendy v oblasti loterií a jiných podobných her, offshore versus onshore. Mimoto alternativní návrh stanovení sazeb představuje pro státní rozpočet zvýšení příjmů proti stávajícímu stavu o 867 milionů korun ročně a zároveň i mírně vyšší příjmy než návrh poslance Volného o 86 milionů korun ročně.

Nejaktuálnějším návrhem je návrh Bartošek 2015B z 20. srpna 2015. Tento návrh je v souladu s námi navrhovaným alternativním řešením, kdy odstraňuje rozpor s evropskými předpisy, přispívá k účinnějšímu postihu nelegálních provozovatelů loterií a jiných podobných her, diferencuje odvody z loterií a jiných podobných her dle jejich rizikovosti a společenských dopadů. Podobně jako alternativní návrh předpokládá návrh Bartošek 2015B navýšení příjmů státního rozpočtu. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP