(17.40 hodin)
(pokračuje Laudát)

Pan profesor Mejstřík připojuje i tabulku Výskyt problémového hraní podle jednotlivých typů sázkových her dle národního výzkumu 2012 dle PGSI v procentech: výherní loterijní terminály VLT 52,9 %, výherní hrací přístroje 36,9 %, on-line kurzové sázky - jiní provozovatelé 36,4 %, sázkové hry v kasinu 30 %, on-line kurzové sázky - vybraní provozovatelé 23,8 %, jiné sázkové on-line hry, např. poker a ruleta, 21,4 %, jiná elektronická herní zařízení 23,1 %, kurzové sázení v kamenných pobočkách 19,1 %, karetní turnaje mimo kasina 18,5 %. Zdroj: Mravčík V., zřejmě Václav to bude, 2014.

V posledních letech roste společenský význam internetu, pokračuje profesor Michal Mejstřík, komunikace na sociálních sítích a elektronického nakupování na internetu a s tím roste i míra hazardního hraní. Internet umožňuje hráčům hrát až 24 hodin denně 7 dní v týdnu z jakékoliv lokace širokou škálu her, včetně sportovního sázení, kasinových her, binga, loterií či karetních her. Lze tak očekávat postupný přesun hráčů k tomuto způsobu hraní. Tento fakt podporují i aktuální statistická data.

Zase bych tady zmínil jistý politický kontext. Vy tady vedete úpornou bitvu, teď mám na mysli vládní koalici, abyste říkali lidem, kdy si mají chodit nakupovat do obchodů nad 200 metrů čtverečních, či nikoliv. Že byste se zamysleli v zákoně, zda alespoň selektivně některé z těchto typů her omezit, i co se týká víkendů, tak to ne! Protože ono totiž to je problém. To by znamenalo hlubší analýzu. Tady byste asi měli naši podporu, nicméně chtělo by to analýzu, zda se nepřenese hazard do jiného segmentu. A myslím si, že občané mají právo nakupovat, ale mohli by si odpustit, alespoň jejich část, hazard o víkendech. I když zase kdyby to chtěli prosázet, tak možná by potom tam byli v týdnu a pak by se neúčastnili řádného pracovního procesu. Těžko říci, volá to po analýze.

Pokračuji ve stati pana profesora Mejstříka. Nabízí další tabulku, velmi zajímavou, výskyt problémového hraní podle výzkumu občanů 2013 - průměry Lie/Bet skóre, skóre odpovědí na jednotlivé otázky a celkové skóre modulu disociace. Jiná technická zařízení, například elektromechanická ruleta, elektronický karetní stůl, elektronické kostky - skóre 0,68, celkové skóre 5,06. Vzhledem k tomu, že tady zjevně není zájem o tato čísla, vyjdu vám vstříc a tu tabulku přeskočím s tím, že máte možnost si tuto stať pořídit.

Budu tedy pokračovat dále. Jenom komentář k té tabulce nebo závěry. Tabulka s výsledky z dalšího realizovaného průzkumu zároveň ukazuje rizikovost on-line hraní. Toto hraní často spadá do šedé zóny. Už jsem tady na problematiku šedé zóny upozorňoval a doufám, že tedy platí ubezpečení paní Hornochové, že cokoliv do Sněmovny přijde, je promyšleno, bude to fungovat a budoucnost bude jenom růžová.

Pokračuji dále. Stále pokračující přesun hráčů na internet ve spojitosti s nedostatečnou eliminací šedé zóny, či dokonce s opatřeními vedoucími ke zvýšení podílu šedé zóny mohou mít za nechtěný následek prohloubení společenského problému spojeného s hazardním hraním. Odhad podílu legálního a nelegálního hraní on-line za rok 2014 zachycuje graf Podíl onshore a offshore na on-line loteriích a sázkových hrách. Zatímco podíl onshoru je 53 %, offshore je 47 %. Zase je uveden zdroj.

Nyní se vraťme k deklarovaným cílům regulace - pokračuje dále pan profesor Michal Mejstřík - v oblasti provozování loterií a jiných podobných her. Pokud by jediným cílem bylo zvýšení výběru prostředků do státního rozpočtu, pak se zvyšování daňové sazby obecně jeví jako logické opatření až do dosažení bodu zlomu na tzv. Lafferově křivce. Vzhledem k rostoucí globálnosti všech trhů však varianta přílišného zdanění přináší vysoké riziko přechodu hráčů zejména u on-line her do šedé zóny. Přímým důsledkem tohoto nechtěného dopadu je pak nižší než očekávaný příjem státní pokladny. Zároveň klesá možnost monitoringu a snižování společenských nákladů spojených se vznikem patologického hráčství u rizikových osob. Pokud je cílem snížení společenských nákladů spojených s patologickým hráčstvím, pak by bylo třeba regulaci upravit tak, aby vedla k celkové změně struktury trhu ve prospěch méně rizikových her a snížení podílu šedé zóny jednak z důvodu možnosti lepšího paternalistického dohledu státu nad rizikovým hráčstvím, tak z hlediska eliminací daňových úniků.

Já bych požádal pana místopředsedu klubu TOP 09 prostřednictvím předsedajícího, aby svoje nápady na omezení demokratické diskuse ve Sněmovně řešili mimo jednací dobu Sněmovny. Máte do rána či v následujících dnech, týdnech a měsících prostoru dost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já to místopředsedovi poslaneckého klubu ANO, nikoliv TOP 09 vyřídím.

 

Poslanec František Laudát: Promiňte, omlouvám se. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Já se omlouvám, ale když tady ruší, tak potom samozřejmě ztrácím nit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jestli mohu, já vás na chvilku přeruším a budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, abych to snad nezanedbal. Pan kolega Zlatuška se omlouvá od 17.45 a od 18.30 pan poslanec Martin Komárek. Z důvodu opatrnosti budu konstatovat omluvy, protože jsem nezaznamenal, jestli je řekl můj kolega Gazdík: pan poslanec Sedláček se omlouvá z odpoledního jednání do 17 hodin, pan poslanec Koubek ze schůze Sněmovny od 15 do 19, pan kolega Chalupa mezi 17.45 a 19.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Martin Plíšek od 18.30 hodin. Tolik omluvy, které došly, ale ještě nejsou zařazeny mezi omluvami, které byly načteny.

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jenom na odlehčení, protože chápu, že problematika hazardu je velice složitá a jednání dnes bylo únavné. Podařilo se mi dospět do stadia jednoho ctihodného senátora, který po zvolení Václava Klause podruhé prezidentem pogratuloval s konstatováním, že volba Václava Havla byla dobrá volba. Takže mně se povedlo v menším sice, ale něco obdobného.

Jestli dovolíte, ctihodná instituce, já bych pokračoval. Aby se vám nestalo, že se ztratíte podobně jako já, kdy jsem se přeřekl, tak se dostaneme k části třetí k identifikaci problémů současné právní úpravy a problémů současného stavu a cílů, kterých by mělo být dosaženo, ke třetí stati pana profesora Mejstříka. Jenom pro vaši informaci, těch statí se myslím sedm, ne, osm dokonce se závěrem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP