(17.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

My doporučujeme sjednotit obě definice a nadále považovat spotřebitelské loterie výše popsaného typu za hazardní hry. Opět se domníváme, že je to zásadní, a opět se nedomníváme, že je náhoda, že právě tento předkladatel se snaží spotřebitelské soutěže z regulace, kterou navrhuje, vyjmout.

Dámy a pánové, nevím, jestli je přihlášen jenom jeden kolega, nebo další kolegové, ale já se obávám, že by se mi mohlo stát, že by se kvůli mně nedostali další ke slovu. (Smích v sále.) To bych nechtěl. Fakt. Takže jestli teď do volíte, svůj diskusní příspěvek ukončím v půlce řeči a hlásím se do obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi za jeho projev. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, už jsem se obával, že nebudu moci vystoupit pro dlouhý projev svého předřečníka, nicméně se mi té cti dostalo.

Přiznám se, s velkým zaujetím sleduji to, co se odehrává od posledních parlamentních voleb kolem záležitosti hazardu. Hazard byl jedním ze zásadních volebních témat našich politických oponentů, zejména hnutí ANO. Faktem je, a dovolte mi nejdříve krátké ohlédnutí se za uplynulými měsíci, či vlastně rokem a tři čtvrtě, protože kolik - říjen, listopad, prosinec, leden a půlka února - za 4,5 měsíce, bude tato vláda od svého jmenování, jestli se nemýlím, zhruba v poločase. A právě problematika hazardu je jedním z těch symptomů, přesně jak tato vláda funguje. Velký politický kravál, velké téma během volební kampaně, potom skutečně pro zřejmě voliče oku lahodící vystoupení, které určitě zanechalo hluboký dojem. Chtěl jsem být i chvilku optimistou v tom, že skutečně tady přichází někdo, kdo chce hazard dostat více pod kontrolu, nastavit nějaká pravidla, která tento bující zlozvyk vytlačí. Tou seriózní osobou pro mě nebyl Andrej Babiš, ale byl to pro mě pan náměstek Závodský. To je první jméno, které se v této záležitosti vyskytlo, a rozhodně si vzpomínáte na jeho rádoby seriózní vystupování, zejména ve veřejnoprávních i dalších médiích, jak záležitost napraví, jak prohnilý stát v toto položce skončí.

Potom jako člen rozpočtového výboru, tak další, kdo zvedl téma, a zase, už to byl o něco menší mediální humbuk, nicméně trval, byl náš kolega Fichtner se svou novelou a tam už jsem si říkal, že něco není v pořádku. Tam ještě tedy pan náměstek Závodský do rozpočtového výboru chodil a chtěl jsem i věřit, a já jsem mu vyjádřil podporu, aby přišel s pořádným, jedním návrhem, jak má hazard v České republice vypadat.

Další se, to už bylo v rámci narůstající entropie, což je míra neuspořádanosti systému, vyskytuje jméno Volný, to už považuji trochu za riskantní záležitost. Fakticky symptomatické je, že v tomto punktu se již nedohodla mezi sebou ani koalice, ale k tomu se ještě dostanu, protože to už nebylo jednání rozpočtového výboru v tomto bodě. Jinak máme skvělého předsedu rozpočtového výboru, který to má pevně v paži, ale to už byl divné, jak dialog hluchého s němým nebo nevím, jak bych to nazval příznačněji. Náměstek Závodský už přestal chodit a na scénu nastoupila vševysvětlující náměstkyně Hornochová.

No. Možná jsem ještě zapomněl zmínit, že tady byl jakýsi legislativní pokus hnutí Úsvit. Přiznám se, že si nevzpomínám, kdo byl pretendentem toho návrhu, a možná už to dneska není zase Úsvit a je to někdo jiný. Z koalice, kdo se výrazně v tom angažoval, ale bylo to volání osamělého na poušti, byl pan místopředseda Bartošek.

Takže já nevím. Zrovna hazard, ve kterém se točí veliké peníze, tak tady díky stavu Ministerstva financí jsme podrobováni jakési zkoušce, riziku toho, že přece jen si některý z králů hazardu v České republice zaplatí schopné právníky a umotá Českou republiku v arbitráži, jak se již tomu stalo v té nechvalně známé kauze CME televize Nova, pro pamětníky nebo pro všechny, kteří to víceméně sledovali v přímém přenosu, a Česká republika, já si vzpomínám, tady zaznělo 12 miliard, já se domnívám, že to bylo v uvozovkách 11, pouhých 11, ale i kdyby to bylo deset milionů, milion, tak prostě to byla nehoráznost, co se tady odehrálo.

Takže jména hlavních aktérů jsem vám tady řekl. Není mi jasné, z kuloárů jsem se dozvěděl, že novela Fichtner spí. Tady se na rozpočtovém výboru odehrával podivný souboj mezi předkladatelem kolegou Fichtnerem a zpravodajem, k tomu sekundoval pro mě neutrálním způsobem pan náměstek Závodský. V zásadě kolega Fichtner cosi předložil, pan zpravodaj kolega Šincl oponoval, jestli si dobře vzpomínám, tím, že hrozí riziko arbitráže, protože je třeba si vyžádat notifikaci z Bruselu, pan náměstek Závodský říkal, že, myslím, do minulých Vánoc, jestli se nemýlím, a nerad bych šířil nepřesné informace, už je těch záležitostí kolem hazardu příliš, tak že do Vánoc předloží zcela novou novelu zákona, nicméně že návrh kolega Fichtnera je s ním konzultován, že by měl zapadat do toho konceptu, ale ten koncept kromě nějakých mediálních zkratek nikdy předložen nebyl, ani vysvětlen. Takže bylo to pouze tvrzení. My jsme v rozpočtovém výboru přerušovali tuto záležitost při poměrně bojových hlasováních, aby byla vyžádána notifikace nebo bylo jednoznačně doloženo, že nám v tomto punktu arbitráž nehrozí. Materiál, tak jak bývá bohužel v riskantních záležitostech velice často, nebo je velice častá praxe o tom, že nám arbitráž nehrozí, předložen nebyl, a beru tedy to, že kdesi dřímá nebo spí novela Fichtner. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP