(15.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

To, co já vidím jako klíčové, je, že tyto změny nebyly s nikým konzultovány a že nebyly dále připomínkovány ani Legislativní radou vlády. A to, co zde zaznělo jako oprávněná obava, já ji do určité míry sdílím. Jedná se totiž o to, že tento zákon na rozdíl od daňového, který je bod 44, bude muset být notifikován. V případě, že nastavené parametry budou nastaveny špatně a nebude tento zákon notifikován, tak se nám vrátí do Poslanecké sněmovny a budeme se s ním zabývat opakovaně. A já si myslím, že je v zájmu České republiky, aby tato novela byla přijata a notifikována pokud možno bez problému. To je má výhrada, kterou k tomuto postupu mám. Také nestandardní jedenáctihodinové projednávání na Legislativní radě vlády a diskuse s tím spojená dává tušit, že notifikace tohoto zákona na úrovni Evropské unie nebude jednoduchý proces. I z tohoto pohledu, a já jsem pro, aby se tyto tisky poslaly do dalšího čtení, je potřeba na daný zákon nahlížet.

Další věc. Bavme se o navržené míře zdanění. Judikáty, které zde zazněly, opakovaně jsem je žádal po Ministerstvu financí. Abych byl spravedlivý, následně mi je paní náměstkyně Hornochová poslala, bylo slíbeno, že je dostanete také. Je to posudek, který je veskrze vágní. Není tam ani podpis a není tam ani číslo judikátu, na který se odvolává, že České republice nehrozí arbitráže v důsledku vysokého navýšení daní. To znamená, že bych očekával, že Ministerstvo financí dodá podklad, na základě kterého budeme rozhodovat, že v okamžiku, kdy se zvýší daně, tak to Českou republiku nenažene do arbitrážního soudu před Evropský soudní dvůr, jako se to stalo v případě Maďarska nebo Holandska.

A znovu říkám, považuji zvýšení daní za regulatorní prvek hazardu, ale je podstatné, aby Česká republika nebyla nahnána do arbitráží. Myslím si, že tento loterijní zákon přes výhrady, které k němu mám, bude přínosem pro tuto zemi a vyřeší otázku hazardu v České republice. Je potřeba si říct, že regulatorní prvky, které jsou zavedeny, povedou k tomu, že se skutečně sníží počet herních automatů v cukrárnách, na benzinkách. Sníží se dostupnost hazardu a skrze hráčskou kartu zamezíme, aby hráčstvím a patologickým hráčstvím byla ohrožena mládež a děti.

Děkuji vám za pozornost. (Slabý potlesk z levé i pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi za jeho vystoupení. Nyní s řádnou přihláškou pan kolega Karel Fiedler. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já jsem sice přihlášen víceméně s řádnou přihláškou, budu ale ještě reagovat na faktickou poznámku zpravodaje pana poslance Volného, který opět zmínil daňové prázdniny. Já se obávám, že tady ze strany poslance Volného jde o absolutní nepochopení, a překvapuje mě to obzvláště u předkladatele sněmovního tisku 437.

Děkuji panu poslanci Bartoškovi za jeho projev. Je vidět, že kolega Bartošek se v problematice velmi dobře orientuje a že se jí zabývá, protože v podstatě potvrdil to, co řeknu já. On to řekl již přede mnou. Daňové prázdniny - proč dojde k jejich posunu? Je to proto, že tato novela, jak bylo slibováno a jak jsem říkal já ve svém úvodním projevu, měla již platit od 1. 1. 2016. Ona bude platit o rok později - 2017. Čili ten neřešený stav se díky tomu, že nebylo splněno to, co bylo slibováno ze strany náměstka Závodského, posouvá. A tam vznikají ty daňové prázdniny pro nelegály, protože ani sněmovní tisk 437, který byl předložen poslancem Volným, neřeší nelegál. Když jsem mluvil o prodloužení daňových prázdnin, tak jsem hovořil přesně o tomto, že provozovatelé nelegálního hraní daně neplatí, nebudou je platit ani v roce 2016. A jak zaznělo v proslovu mého předřečníka kolegy Bartoška, který vyjádřil pochybnosti o tom, jestli notifikace proběhne hladce a jestli navržený termín platnosti 1. 1. 2017 bude platný, tak se dokonce může stát, že by se daňové prázdniny ještě prodloužily. Tady je to vysvětlení daňových prázdnin.

A opravdu znovu musím zopakovat, co už jsem jednou říkal a nebylo to pochopeno - elektronická evidence tržeb míří na nelegály. Proč na ně nemíří novely zákonů sněmovního tisku 437 bez pozměňovacích návrhů? Nějaké tam jsou. A sněmovního tisku 578 a zákonů souvisejících? Na jedné straně budeme říkat, jak budeme honit všechny hospodské, aby vykazovali tržby, což je zcela správné, já to vůbec nerozporuji, a na druhé straně těm, co to provozují nelegálně a jsou daleko větším nebezpečím pro tuto společnost než ten legál, který má také negativa, ale jak už tady bylo řečeno, je to prostě fenomén, který těžko vyřešíme, když ho tady zatlučeme, tak nám tady vyroste ještě hůře, tak to neřeší. Tady je má naprostá shoda s kolegou Bartoškem a má absolutní neshoda s panem poslancem Volným, že se nejedná o daňové prázdniny. Jedná. Jsou prodlužovány, pokud nedojde k nějaké úpravě sněmovního tisku 437, a je možné, že budou ještě prodlouženy, pokud se nestihne termín, který je nyní stanoven 1. ledna 2017. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu omluvenku. Dnes od 17.30 do 21 hodin se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Nina Nováková. A nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Tomio Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, každá norma, která alespoň trochu reguluje hazard, mám na mysli v prvé řadě výherní hrací automaty, je dobrá a zaslouží si jistě určitou podporu. Na stranu druhou si prosím nenalhávejme, že by vládou navrhované omezení problém hazardu ve skutečnosti vyřešilo. Ne, nevyřeší. Bohužel jako u alkoholismu platí, že v případě závislých osob neexistuje nějaké moderované drogování. Jediné řešení je absolutní abstinence. Potvrdí vám to odborníci, stačí se zeptat například primáře Bohnické psychiatrické léčebny Karla Nešpora. To, zda budou lidé prohrávat v automatech po menších částkách, nebo stát více hazard zdaní, totiž neznamená, že lidé prohrávat nebudou nebo že nebudou na automatech závislí a že nebude možné během pár hodin prohrát celou výplatu nebo sociální dávky.

Vidím jakoby snahu vládních poslanců něco s hazardem dělat, ale připadá mi to spíše jako snaha vyhovět hazardní lobby ve smyslu, abychom naoko vyhověli společenské poptávce, ale zároveň hazard nadále legitimizujeme, protože ho ve skutečnosti podporujeme. O snahu řešit podstatu problémů totiž vládní koalici určitě nejde. A pakliže ano, tak se jedná o totální neznalost praxe. Je to, jako kdybychom řekli "ano, prodávejme heroin, ale pouze kilo na osobu". Nebo abychom závislým na alkoholu řekli, že zakážeme velká piva a budou se prodávat pouze malá, takže si místo pěti velkých dá deset malých. Bude to trvat možná jenom o něco více času.

Jediné řešení je absolutní plošný zákaz výherních hracích automatů, videoloterijních terminálů a jejich internetových obdob. To jsem tady zaslechl v diskusi vládních poslanců, že snad internetový hazard nejde zakázat. To je absolutní nesmysl. Dám příklad na dětské pornografii, že to samozřejmě na internetu regulovat lze, pakliže se rozhodneme, že tyto jevy regulovat budeme. Já jsem tady zákon na absolutní plošný zákaz výherních hracích automatů, videoloterijních terminálů a jejich internetových obdob již ve Sněmovně předložil k projednání a již rok čeká na projednání a vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL schválně projednání tohoto návrhu zákona blokuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP