(11.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Laudáta, připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. My novelu podpoříme, nicméně musím souhlasit s tím, že to není systémové, ale zase na druhou stranu já jsem se s touto praxí setkal, byť to byl ojedinělý případ, to znamená, že existuje. Není pravda, že by to nesnižovalo pověst učitele. Jestli někdo skutečně o prázdninách potom jde na brigádu z učitelského stavu a žáci ho vidí, tak si nemyslím, že pro tento profesní stav je to důstojné.

Už to tady zaznělo, nicméně já tuto praxi - a paní ministryně, bylo by docela dobré podívat se, jak plní zřizovatelé škol svou funkci, protože já v tom vidím fatální selhání zřizovatelů škol, školských rad. Nejsem na tuto problematiku odborník, nicméně zakladatelé by si měli hlídat a měli by vědět o tom, co se v jejich zařízeních děje.

Poslední poznámka, jen tak na okraj, na zlehčení. Ne s velbloudem na komára a s komárem na velblouda, ale s kanonem na vrabce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou, připraví se pan poslanec Kořenek. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych byla velice nerada, kdybychom tady rozmělňovali diskusi. Máme tu čísla z Ministerstva školství, z úřadů práce, každý konec školního roku z médií, odbory nám dávají některé odhady. Pochopitelně ta čísla zcela přesná nejsou a bylo to tady pojmenováno už v minulých diskusích, protože kantoři mají prostě strach se ozvat, aby na tu školu byli znovu přijati. A to je i ta otázka, o které tady mluvil pan kolega Stanjura, jestli stejná, nebo jiná škola, kam nastupuje.

Pokud jde o zřizovatele, někdy dochází k tomu, že naopak právě školy jsou pod tlakem zřizovatelů, a to z důvodů financí, aby takto postupovaly, takže je vidět, že zřizovatelé, neříkám, že všichni, to v žádném případě, ale kolikrát neplní tu úlohu, o které tady byla řeč. Já jsem dostala řadu mailů, i když se tady nerada oháním tou korespondencí, ale fakt je, že učitelé čekají a čekali na přijetí zákona už v té době před prázdninami, aby se stejná situace, kdy jsou smlouvy uzavírány pouze na deset měsíců, neopakovala i v příštím roce. Bohužel, zákon včas přijatý nebyl. Takže já vidím jako podstatné to, aby se zlepšily pracovní podmínky učitelů, aby měli jistotu, že se nebudou muset každý rok obávat, jestli budou po prázdninách zaměstnáni, nebo ne, a aby mohli v klidu se věnovat tomu, čemu mají, a to je vzdělávání našich dětí a mládeže. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Kořenek: Dobrý den, děkuji. Já budu velmi stručný. Chtěl bych jen opravit jeden mýtus. Co má dělat zřizovatel, určuje zákon. A nikde není pověření, že zřizovatel zasahuje do pracovněprávních vztahů. To je výlučná povinnost a pravomoc ředitele školy jako statutárního orgánu. To je jedna věc.

Druhá věc. Ono je v podstatě úplně jedno, jestli se to týká tří tisíc učitelů, čtyř tisíc učitelů. I kdyby se to týkalo deseti učitelů, tak to má svůj význam. A já si myslím, že především jde o to, aby vše fungovalo tak, jak má. Kdyby v této republice vše fungovalo tak, jak má, tak spoustu zákonů a předpisů vůbec nepotřebujeme. Ale bohužel nefunguje - a nefunguje to ani tehdy, když ten zákon máme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou, připraví se pan poslanec Adamec.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jen velmi krátce ke statistikám a k číslům, o kterých se tady hovoří. Život nejde spoutat čísly a pedagogické povolání, které je v podstatě umění, počítá s tím, že pedagogové musí mít vlastně neobyčejný vztah ke svému povolání. Já do statistik, které tu padaly, přidám svůj osobní příklad. Čtyřikrát nebo možná pětkrát jsem v 90. letech byla tímto způsobem přijata na gymnázium, a protože jsem ho milovala, tak jsem tam chtěla učit a byla jsem minimálně čtyřikrát od září do června takto zaměstnána. Ale v životě by mě nenapadlo jít na úřad práce. Já jsem tam prostě chtěla učit, tak jsem si tento způsob zvolila. Pak jsem se stala zástupkyní ředitelky a nastoupila tam mladá kolegyně. Celá její rodina byla logicky mladá rodina, měli půjčky atd. a této kolegyni to skutečně přineslo velmi vysoké problémy, když najednou byla nezaměstnaná. Takže říkám příklad, je to 1:1. Můžete si to přidat do statistik. I kdyby to byly stovky a nebyly to tisíce, je to jev, který existuje. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a dalším v pořadí je pan poslanec Adamec, připraví se pan poslanec Andrle.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, já vás tak nějak seznámím s tím, že když jsem začínal jako učitel, tak ti staří pedagogové, kteří mě uváděli do praxe, říkali, jestli znám základní poučku ve školství, jaké jsou dvě hlavní výhody ve školství. No tak to jsem nevěděl. Nevím, jestli to víte vy, ale je to červenec a srpen. Takže já si myslím, že pedagogové samozřejmě by o tuto výhodu přijít neměli, dokonce si myslím, že by to nemělo být vztahováno na ty prázdniny, ale jak ti pedagogové jsou ohodnoceni, jaké vlastně mají podmínky k práci.

Ale chtěl bych říci jednu věc. Na brigády chodí stejně, ať jsou zaměstnaní, nebo nejsou o těch prázdninách, protože si přivydělávají. A zřizovatel stejně nemá žádnou pravomoc sahat na peníze učitelům, protože to jsou peníze státní a jsou v pravomoci ředitelů jednotlivých škol. Jako zřizovatel bych tohle nikdy nedopustil. Mám právo, samozřejmě, ředitele odvolat, pokud se takto chová.

Jinak já se zdržím hlasování, protože tento zákon považuji za nadbytečný. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Andrleho, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, protože já osobně jsem měl neblahé zkušenosti s tím, že jsem asi 20 let nemohl učit, od roku 1973 do roku asi 1993, tak jsem se na školství a na kantory díval trochu zkresleně. Ovšem situace se změnila a díky tomu, že jsme se dostali tam, kde jsme teď, tak chci říci, že naopak si učitelů velice vážím a hnutí Úsvit - národní koalice určitě podpoří tento potřebný zákon. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, dočkal jste se, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: V pohodě. Kdo si počká, ten se dočká. Chci jen zareagovat na pana Kořenka. Tak to tedy ne. Protože kdo jiný by zodpovídal za to, co se děje ve škole, jestli je tam pořádek, jestli se tam chová vedení mravně nebo nemravně, než zřizovatel? Já si to nedokážu představit, takže tento argument musím odmítnout. Zřizovatel má dostatek nástrojů na to, aby prostě toto nepřipustil. Takže já trvám na tom, že paní ministryně je dotlačena k tomuto nestandardnímu řešení selháváním zřizovatelů škol. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Miholu s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, protože mám pocit, že se vyjadřují úplně všichni členové školského výboru a ještě mnozí další, tak bych nechtěl... (protesty ze sálu), zdá se mi, že opravdu ano, aby to vypadalo, že KDU-ČSL ta problematika nezajímá. My samozřejmě tuto novelu zákona o pedagogických pracovnících podpoříme, činil jsem takto i na výboru. Je pravda, že za mnou chodí lidé, mnozí učitelé, s různými problémy. Tady v této záležitosti jsem neměl pocit nějakého návalu nebo nějaké dlouhé fronty, takže možná skutečně to není už problém jako tisíců, ale spíše třeba stovek nebo desítek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP