(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plzákovi. Nyní pan poslanec Jan Volný, také k faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Pilný. Prosím, pan poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Já vám děkuji za slovo. Chci také reagovat na paní kolegyni Němcovou. No jedno oko by nezůstalo suché, paní kolegyně, to je pravda. Ale nehrajte na nás tady to divadlo. Já tomu rozumím. Vy jste to vzali jako politické téma, vůbec to není spojené vůbec s žádnou reálnou a hmatatelnou filozofií, protože nechcete říct, že v tak sociálním státě pravicová vláda, jako je Švédsko, zavedla EET. To jsou všichni lidožrouti? To jsou všichni Švédové, prostě ... a my je teď zabijeme, ty naše živnostníky? Taky asi takoví živnostníci tam jsou. A jsou náramně spokojení. Jsou lidožrouti a pobíječi živnostníků Rakušané, kteří to teď chtějí zavést? Jsou to Belgičané, kteří to zavedli? Tak my tu něco vymýšlíme, diskutujeme, řekněme si: ano, je to naše politické téma, já na tu hru jdu, prostě to tak je. Ale neříkejme si tady takové plačtivé věci, kdy bychom se tu měli rozbrečet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Ivan Pilný k faktické poznámce a připraví se paní kolegyně Němcová také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Já děkuji za slovo, pane předsedající. Úplně souhlasím s tím, co tu říkala paní poslankyně Němcová, podepisuji ten profil těch lidí, já jsem mezi ně také patřil, když jsem si v roce 1990 koupil živnostenský list. Problém je v tom, že se dělí na dvě skupiny. Jedna z nich platí daně a druhá ne. Ti, kteří daně platí, jsou za hlupáky a už jim to začíná vadit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pilnému, nyní pan předseda Stanjura, faktická. Pardon, paní kolegyně Němcová se hlásila? Dobře, tak pan kolega Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Panu poslanci Volnému vaším prostřednictvím. Pane poslanče, neurážejte mé kolegyně. Neurážejte je. Já také nehodnotím vaše projevy, jestli jsou k pláči nebo k smíchu. Fakt ne. A pak si stěžujete, že není racionální debata a věcná. Co věcného jste do toho přinesl? Ve Švédsku je EET? Elektronická evidence tržeb? Skutečně? Není tam elektronická evidence tržeb ve Švédsku. Není. Ale musím vás pochválit za ten posun z Balkánu směrem na sever. Je to bezesporu pozitivní. Před měsícem nebo před dvěma, když bylo první čtení, tak to bylo samé Chorvatsko, Chorvatsko, Chorvatsko. To není asi úplně to pravé. Také mnozí občané tam letos byli a zjistili, jak je to s tím, že pokaždé dostanou účtenku, a zjistili, že to není tak úplně pravda, že to je propaganda socialistického ministra financí Chorvatska. Ale nechci řešit jiný stát. Ale je to bezesporu pozitivní posun z Balkánu na sever, takže dneska jste už asi šestý z hnutí ANO, který říká: Švédsko, Švédsko, Švédsko. Tak nám předložte, já ho nemám k dispozici, švédský zákon, ať ho můžeme posoudit a porovnat. Já netvrdím a nikdo z nás neříkal, že Švédové dělají něco špatně. Jen říkám, že v Chorvatsku je 28 % šedé ekonomiky i poté, co to zavedli, a u nás asi 17 nebo 18. Tak co? U koho se inspirujeme? Proč nemají méně než my, když to dělají tak skvěle a všichni to skvěle hodnotí? A pořád mají skoro dvojnásobek stínové šedé ekonomiky než v České republice?

Ale já jsem vystoupil kvůli něčemu jinému. Nechte si to hodnocení na své kolegy, na své kolegyně. Pokud se vám nějaký argument nezdá, tak řekněte, že to je chybný argument, nemáte pravdu, máme lepší argumenty, lepší řešení. Vaše vystoupení bylo také k pláči.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta, poté pan poslanec Volný také k faktické poznámce. Kolega Plíšek je stále na čekačce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jen krátce. Já bych moc poprosil, abyste tady nepoužívali "švédská pravice". Ono je to velice zavádějící. Ona v každé zemi je ta politická strana kamsi posunuta. Například já jsem zažil diskusi, a některé kolegyně se mnou byly na Kypru, kde vládla někdy v roce 2013, myslím, nebo kdy jsme to tam byli, Komunistická strana Kypru. Jako ideové východisko má marxismus-leninismus, nicméně v praktické politice by jí čeští sociální demokraté a v něčem možná i pravice mohli závidět. Takže ono je to velice matoucí. Totéž jsem zažil ve Švédsku, ultrapravicovou stranu, konzervativní, názorově to odpovídalo tak ODS 90. let. Takže prosím neoperujte, že švédská pravice ve skandinávských zemích, s tou pravicí to není tak příliš horké, to je všechno posunuto někam, kde by asi tak měla být sociální demokracie česká. Ta bohužel zběsile pobíhá nalevo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za pochvalu našich přátel z AKELu. Pan kolega Volný má také ještě faktickou poznámku a pak už kolega Plíšek. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Já bych chtěl tady vaším prostřednictvím panu kolegovi Stanjurovi, nevím, jestli tady byl, ale já jsem řekl, že po projevu paní kolegyně jedno oko nezůstalo suché. Jestli to považuje za urážku a dehonestaci paní kolegyně, tak se moc omlouvám, to bych opravdu nechtěl.

Ale proč jsem teď vystoupil. Říkáte, mluvili jsme Chorvatsko, Chorvatsko. My jsme neříkali Chorvatsko, Chorvatsko, my jsme říkali chorvatský model, chorvatský model, chorvatský model. Ano, chorvatský model elektronické evidence tržeb, který už daleko předběhl technologicky švédský model registračních pokladen. To znamená, to je to nejmodernější, ale nemá to vůbec nic společného, že Chorvatsko nebo Švédsko. Prostě chorvatský model. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další faktická poznámka pana poslance Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ta fascinace technologií mě opravdu udivuje. Nic proti technologickému pokroku. Některý z mých kolegů už dnes o tom mluvil, že se vedou dlouhé roky debaty o tom, jestli technologický pokrok jen kupředu, nebo ne. Máme přece různé prostředky, jak zabránit některým negativním jevům, a přitom je nepoužíváme. Například je negativní jev, že se krade v hypermarketech. Přiznávají to všechny obchody. Tím se krátí tržby, neříkám ty obchody, tím pádem ty firmy mají nižší zisk a tím pádem se platí nižší daně, než kdyby všechno, co se ukradne, bylo zaplaceno. Na to přece je řešení. Stačí podrobit každého, kdo zaplatí, osobní prohlídce potom, co zaplatí u pokladny. Na to určitě máme technologie, porovnat to s tím účtem, a hned zjistíte, jestli má o rohlík víc nebo méně. Zvolili jsme tohle řešení? Nezvolili, protože je to minorita, která to dělá, a naprostá většina zákazníků to prostě nedělá a nikoho to zatím nenapadlo, abychom to zavedli. Takže my se nepřeme o to, jestli to technologicky lze.

Vzpomeňte si, jak nadšeně říkal chorvatský ministr financí: Já vím úplně všechno. Já vím, co si objednal, jakou akcii si koupil. O tom to je, kde je ta hranice mezi soukromím a tím velkým bratrem. Takže já neříkám, že to technologicky mají špatně Chorvati. Já říkám, že je to špatně z hlediska ochrany svobody a toho zamýšleného efektu. On sám přece přiznal na té vaší konferenci, konferenci ministra financí nebo Ministerstva financí, nevím, kdo to platil, tak přece přiznal, že je to pravda. A my jsme to vlastně nezaváděli proto, abychom měli víc daní. My jsme to zaváděli proto, abychom měli přehled o tom, co ti naši podnikatelé dělají. A my říkáme, že dnes má stát už dostatek nástrojů. Kolikrát jsem slyšel od paní náměstkyně Hornochové, od pana ministra a mnohých z vás: My přece víme, že dneska ty restaurace neplatí. Tak když to víte, ať tam ten finanční úřad jde a koná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, děkuji. Pokračujeme. Kolega Plíšek se dočkal, pokračujeme v rozpravě podle jednotlivých přihlášek a možná, pokud nebudou faktické poznámky, se dočká i kolega Janulík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, kdo čeká, skutečně se dočká. Dnes to byla skutečně smršť technických připomínek a poznámek. Já jsem měl připravený širší rozbor tohoto návrhu, ale nevím, jestli se dnes dočkám odpovědi pana ministra na některé otázky, které jsem tady prezentoval v prvním čtení, kdy jsem přednášel i stanovisko Legislativní rady vlády, která vyjádřila velké pochybnosti nad slučitelností tohoto návrhu zákona s pravidly v Evropské unii, konkrétně s podporou malých a středních podnikatelů a s akty Evropské unie.

Já se dnes budu věnovat čistě ústavněprávnímu aspektu tohoto návrhu zákona, který je, mimochodem, velmi nepřehledný. Z jeho přechodných ustanovení až po několikerém čtení se dá dovodit, na které podnikatelské subjekty se tento zákon vůbec vztahuje, tzn. z hlediska určitosti, předvídatelnosti práva je tato norma velmi chaotická a nejasná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP