(13.30 hodin)
(pokračuje Pilný)

To, co nám vytýká opozice, je možná to, že jsme nedali živnostníkům dostatečně velkou pecku. Protože když pan poslanec Kalousek chtěl zavést registrační pokladny, zatížil by tím živnostníky nejméně 20 tis. Kč. My to bohužel děláme jenom čtvrtinou, takže jsme jim zřejmě podle pana poslance Kalouska nedali dostatečnou pecku.

To je myslím z hlediska technologií. Diskutovat o tom, jestli je připojený na internet, nebo ne, to už jsem tady probíral minule. A kdyby tomu tak bylo, tak by pravděpodobně nefungovalo elektronické bankovnictví a celá řada dalších záležitostí. Do této věci jenom z evropských dotací přijde během velmi krátkého období 14 mld. a na posunování těch nepatrných dat z hlediska rozsahu, které bude poskytovat elektronická evidence tržeb, to opravdu, ale opravdu stačí. I tam proběhl ten exponenciální vývoj, o kterém jsem tady mluvil.

Takže shrnuto dohromady, zdá se, že základní myšlenka opozice je tady, že bychom měli podporovat lidi, kteří neplatí daně, a zároveň bychom při realizaci tohoto záměru jim měli dát větší pecku a zatížit je daleko většími poplatky, než které navrhoval pan poslanec Kalousek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nebudu jako pan Volný, který tady včera způsobil poprask tím, že zboural nějaké dohody. Beru, že se má jednat do 17. hodiny, potom to bude přerušeno. (Hlasy: Do 16. hodiny.) Nebo do 16. hodiny? (Projevy souhlasu.) Do 16. hodiny.

Nezlobte se na mě, jestliže je to vládní priorita, a podívám se za svá záda, tak nevidím nikoho z vlády kromě pana vicepremiéra. Kdybych dělal to, co dělá občas sociální demokracie, co se odehrávalo včera při projednávání bodu Ukrajina, tak si vás tady napočítám, řeknu svým kolegům plus dalším z opozice "vyndejte si karty, běžte domů", a tato Sněmovna je neusnášeníschopná.

Já bych moc poprosil klub ANO a sociální demokracie, abyste si dali dohromady, ostatně i KDU, nebo to uděláme, protože opravdu - buď je to pro vás priorita, tak si tady seďte, diskutujte, anebo to pro vás priorita není, a pak si nedělejme křeč a pojďme všichni domů. Děkuji. (Potlesk z opozičních lavic.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi za jeho faktickou poznámku. Další faktická poznámka - pan poslanec Michal Kučera, po něm pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Já jsem samozřejmě chtěl také trochu okomentovat tento tristní stav, kterým ukazuje vládnoucí koalice, jaký má skutečný zájem na projednání tohoto zákona. To vidíme na těchto prázdných lavicích. Nicméně já bych ještě pár slovy zareagoval na svého předřečníka pana poslance Pilného, kterého si vážím pro jeho často velmi střízlivý přístup k věci a takové racionální myšlení. Nicméně teď předvedl snůšku argumentačních faulů. Tomu se říká argumentační fauly. Já si myslím, že se dá přesně dohledat, jaké typy argumentačních faulů jsou.

Jeden z nich je říkat "to jsem nebyl já, to byl on, to dělali ti přede mnou, my to teďka...". To je myslím na úrovni mého kluka, který chodí tuším - tedy chodí do druhé třídy, a ti tam takhle argumentují: "Tati, to jsem nebyl já, to byl on, za to může někdo jiný. Oni to dělají taky. Oni to dělali taky." To jsou ty argumenty, na které se tady odvolával pan poslanec Pilný, a já si myslím, že ho to není vůbec hodno. (Potlesk v řadách koalice.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Já navážu na předřečníka kolegu Františka Laudáta. Já jsem zaregistroval - nebo uráží mě stejná věc. Jak tato priorita vlády je projednávána za - kromě předkladatele - absolutní neúčasti ministrů vlády. Torzo Sněmovny je přítomné. Dávám návrh na přerušení projednávání tohoto bodu. (S důrazem:) Je to nedůstojné vládní prioritě. Navrhuji samozřejmě odhlášení. (Hlasy: Hlasujeme.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon. Omlouvám se, je tady návrh na odhlášení všech a návrh na přerušení projednání. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přivolám naše kolegy z předsálí. Pardon, pane poslanče Fiedlere, přerušení je strašně málo. Já potřebuji vědět dokdy. Tam musí být splněno podle jednacího řádu kritérium do kdy. Prosím, abyste upravil svůj návrh.

 

Poslanec Karel Fiedler: Co mám říct, pane předsedající? Do 1. ledna 2016? Nebo 17?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je na vás. To já nemohu rozhodovat za vás.

 

Poslanec Karel Fiedler: Do 31. října.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Kterého roku?

 

Poslanec Karel Fiedler: Tohoto roku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, dobře. Já počkám, až se počet přítomných ustálí. Sněmovna je usnášeníschopná a my budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Fiedlera, aby Sněmovna přerušila projednávání tohoto bodu do 31. října tohoto roku.

Já zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Pardon, panu kolegovi nefunguje hlasovací zařízení. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Znovu vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Ptám se, zda už všem funguje hlasovací zařízení. Pane kolego, je funkční, připraveno? (Oslovený nemá námitku.) Teď zase pro změnu nefunguje mně. (Pobavení v sále.) Takže znovu vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Ano, teď už se to mátoří.

 

Já zahajuji hlasování o pozměňovacím (procedurálním) návrhu pana poslance Fiedlera, abychom tento bod přerušili do 31. října tohoto roku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 143. Přihlášeno je 90 poslankyň a poslanců, pro 9, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat v rozpravě. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče. (Jmenovaný už hovořil.) Pardon. Další na řadě bude tedy paní poslankyně Zuzana Šánová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, dovolte mi, abych i já se trošku vyjádřila k projednávanému návrhu zákona a uvedla nějaká opatření k zamezení daňových úniků.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já vás poprosím, paní poslankyně, jestli byste si nedala trochu níže mikrofon, bude vám lépe rozumět. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP