(13.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Fiedler a po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo. (Silný hluk v sále!)

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Opravdu jsem neměl zájem, neměl jsem představu, že budu vystupovat v této diskusi, ale ponoukl mě k tomu kolega poslanec Slávek Jandák svým vystoupením. Chtěl bych jenom říct, že souhlasím s tím, co řekl kolega Jandák, s tím jeho příspěvkem, obsahem toho jeho příspěvku, který tady řekl. A já jsem se na základě toho podíval do hlasování o pozměňovacím -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, promiňte, pane poslanče, že vás přerušuji, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. A kolega Jandák hovořil o pozměňovacím návrhu M poslance Foldyny. A já jsem se podíval do sjetiny, jak hlasoval poslanecký klub ČSSD. 23 hlasů podpořilo návrh Jarka Foldyny, pět bylo proti, a když ty neziskové organizace a všechny tyhle, o tom, o čem mluvil Slávek Jandák, spadá pod Úřad vlády, mě by tedy zajímala odpověď pana premiéra, proč hlasoval proti tomuto návrhu, jeho vysvětlení, proti svému poslaneckému klubu.

Jinak za poslanecký klub Úsvit si dovoluji sdělit, že podpoříme návrh na vrácení do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím, že budu mluvit o své straně, ale některé nepravdivé informace nemůžou zůstat ve vzduchu, aby se snad nemyslelo, že pravdivé byly. Tady padla věta, že pan Bakala byl největším sponzorem TOP 09. To není pravda. V roce 2010 pan Bakala věnoval ODS 15 milionů, 7 milionů TOP 09 a 6,5 milionu Věcem veřejným. Se sedmi miliony pro TOP 09 nebyl největším sponzorem. Koneckonců vedeme transparentní účet a každý si to může zkontrolovat. Nejsem si vědom toho, že by kterákoliv z obdarovaných stran panu Bakalovi jakkoliv prospěla v jeho podnikání. Neprotlačili jsme mu biopaliva, nezařídili jsme mu daňové úlevy, nesehnali jsme mu miliardové dotace, nemanipulovali jsme pro něj zakázky v České poště ani jsme mu nesehnali zakázky v Lesích České republiky. Na to jsou tu jiné politické strany a jejich vlastníci. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné faktické poznámky... eviduji s přednostním právem ještě pana předsedu Faltýnka, tak se chci zeptat, zda jeho přihláška trvá. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nikdo další se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím.

Nejprve, než dám hlasovat o jednotlivých návrzích, přečtu omluvenku. Dnes od 14 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec David Kádner. V průběhu rozpravy - ano, přivolám kolegy z předsálí - padl návrh na vrácení do druhého čtení, který přednesl pan místopředseda Filip. Ještě vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili.

 

A já zahajuji hlasování, a táži se, kdo je pro vrácení tohoto tisku do druhého čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 140. Přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců. Pro 57, proti návrhu 78. Tento návrh byl zamítnut.

 

Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o registru smluv a o změně zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 42 a ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování a táži se kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 141, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 116, proti 7. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu a otevírám další bod, který je na programu. Je jím

13.
Vládní návrh zákona o evidenci tržeb
/sněmovní tisk 513/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o evidenci tržeb. Jde o legislativní počin, který si vláda vytkla jako jednu ze svých priorit. Cílem návrhu zákona je vytvoření transparentního podnikatelského prostředí v České republice, odstranění nerovností, které vznikají v důsledku porušování daňových zákonů některými podnikatelskými subjekty. Zákon přispěje ke snížení objemu šedé ekonomiky a ke zlepšení daňové morálky v České republice včetně narovnání pokřiveného vnímání daňových povinností, které zde bylo založeno v minulosti. Zákon také přispěje k navýšení příjmů státního rozpočtu i rozpočtů územních samosprávních celků, a to bez potřeby zvýšení daňových sazeb s negativním dopadem na ekonomiku České republiky. Očekáváme pozitivní dopad zejména na inkaso z příjmu daně fyzických i právnických osob a daně z přidané hodnoty. (Trvalý hluk v sále.)

Návrh zákona zakládá povinnost online hlášení hotovostních tržeb správci daně. Inspirací pro technický způsob provedení tohoto systému je takzvaná fiskalizace, která úspěšně funguje v Chorvatské republice. Nějaká forma registrace tržeb existuje v řadě evropských států, a to i takových, ve kterých je vykazován nižší objem šedé ekonomiky než v České republice. V naprosté většině je však řešena pomocí registračních pokladem s fiskální pamětí. Online řešení, které odstraňuje hlavní rizikový prvek spočívající v manipulaci s daty a zkreslování evidovaných údajů, je tedy základním rozdílem oproti dřívějším způsobům sledování tržeb.

Technologický pokrok nyní umožňuje aplikovat toto řešení, které je jak efektivnější, tak přináší významně nižší náklady pro podnikatelskou sféru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane vicepremiére, že vás přerušuji, ale požádám vás, kolegové, hlavně v pravé části o zklidnění, aby bylo slyšet, co pan vicepremiér přednáší. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Stejnou cestou se vydalo například Slovinsko či Slovensko. Návrh předkládá, že evidovány budou podnikatelské tržby, které se uskutečnily v hotovosti, kreditní kartou či jinými obdobnými způsoby. Nebudou evidovány bankovní převody z účtu na účet nebo inkasní příkazy. Věcné výjimky z evidování tržeb se předpokládají pouze minimální, a to v případech, ve kterých není evidování tržeb možné s ohledem na narušení plynulosti a hospodárnosti výkonu činnosti, příkladem jsou prodejny - automaty či prodej jízdenek hromadné dopravy u řidiče, nebo je evidování tržeb neúčelné, například z důvodu, kdy příslušný druh podnikání je již státem regulovaný nebo se jedná o činnost veřejnoprávních subjektů a jejich příspěvkových organizací.
Přihlásit/registrovat se do ISP