(12.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Tady je ten dvojí metr! Že správce rozpočtové organizace je povinen daňového poplatníka seznámit s tím, jak zachází s veřejným majetkem. Soukromník Babiš nemá sebemenší zájem - a samozřejmě všichni poslanci jeho politické divize, klubu ANO, hlasovali proti tomuto návrhu, aby soukromník Babiš s něčím takovým daňového poplatníka seznamovat nemusel. Také ho s tím neseznamuje. Neříkejte, že všechno víme! Víme pouze to, kolik si z veřejných rozpočtů pro sebe vezmete. Ale vůbec netušíme, co s těmi penězi děláte. A to chtěl odtajnit a ztransparentnit návrh pana poslance Zemánka a této transparentnosti vy jste zabránil pomocí zaměstnanců své politické divize. Tak o tomhle já jsem mluvil, aby bylo úplně jasno. To znamená, dál to nebudete muset dělat, tak jako to neděláte teď.

A není pravdou, že by to bylo nějaké násilí vůči soukromníkům, kteří jsou příjemci dotací. Protože nikdo přece nenutí nikoho, aby si ty dotace bral! A pokud by někdo chtěl své smlouvy nezveřejňovat, tak by stačilo ty dotace odmítnout. Pak by takovou povinnost neměl. Ale jako brát si dotace od lidí a odmítat těm lidem říct, co s těmi penězi dělám, tomu říkáte transparentnost? To je k smíchu! Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane předsedo. Eviduji několik faktických poznámek. První má přihlášenu pan poslanec Petr Bendl, po něm je pan poslanec Kolovratník. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jsem zapomněl dodat ještě jednu věc, že všechny zakázky zadávané z ruky v hodnotě nad 50 milionů korun, o nich je informována vláda a v podstatě o nich rozhoduje. Na Ministerstvu zemědělství jich bylo několik i nad 100 milionů korun. Takže dokonce nemůže ani místopředseda vlády říct, že by nevěděl, že v resortu Ministerstva zemědělství ale i v jiných k takovým věcem nedochází. Pravidelně se tak děje a často opravdu vůbec nemusí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník a připraví se pan poslanec Vondráček s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já se vejdu do dvou minut poznámky, takže nepotřebuji přihlášku do rozpravy. Teď tu pan poslanec Kalousek říkal, že je to k smíchu. Promiňte mi, pane kolego, upřímně, teď mi je k smíchu vaše argumentace. (Předsedající: Mým prostřednictvím, jestli vás můžu poprosit.) Ano. Já jsem si vždycky myslel, že TOP 09 je strana, která je proti regulacím, proti nařizování, proti omezování, proti zbytečnému zatěžování. A najednou pan poslanec Kalousek nám tady brojí pro a chce více vykazování a více zodpovědnosti a více těch informací. Tak jenom chci říci, asi nikdy sám žádnou dotaci nečerpal nebo u toho nebyl. Všichni příjemci všech dotací, ať je to od státu,z národních zdrojů, od ministerstev, od Evropy, tak za ty dotace se musí sakra zpovídat a svléknout donaha. Každou korunu musí vykázat. Chodí jim tam x kontrol z NKÚ, z finančního úřadu, z řídicích orgánů. Takže ty dotace, které tak vadí v soukromém sektoru panu poslanci Kalouskovi, jaksi už jsou prokazovány. Takže TOP 09 ústy svého předsedy klubu a místopředsedy strany nám dnes najednou brojí pro více vykazování a pro více materiálů a práce s těmi financemi, možná i pro zdvojení. Podle mě je to nesmysl. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček, připraví se pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Když už jsme si tak pěkně otevřeli tu rozpravu, Agrofert stranou. Pane poslanče Kalousku prostřednictvím předsedajícího, četl jste ten pozměňovací návrh? Pozorně? Tam je napsáno, že obchodní korporace, která v jednom rozpočtovém roce obdrží, použije nebo bude hospodařit s částkou více než 20 mil., bude muset zveřejňovat veškeré svoje smlouvy. Veškeré. Prostě spadne do tohoto režimu. Jak ta firma má vědět v lednu, že v prosinci dostane 20 mil.? Nebo se myslí předcházející rozpočtový rok? Nebo má preventivně zveřejňovat všechny smlouvy?

Já tady vystupuji ryze v rámci faktické poznámky. Ten pozměňovací návrh je blbě. Já to jinak neumím říct. Je to legislativně špatně a znamenalo by to ohrožení vůbec důvěryhodnosti zákona o registru smluv. Znamenalo by to ohromný kolaps, protože je tam brutální sankce neplatnosti těchto smluv a nepřiměřený zásah do soukromoprávní sféry až za hranici ústavnosti. Protože jednou ty peníze přijdou na účet té společnosti a už jsou té firmy, jsou majetkem. A ona s ním potom hospodaří.

To je všechno, co k tomu mám. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy pan předseda Kalousek se svou faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nepochybně je to jejím majetkem, který dostala od daňových poplatníků, a ten návrh zákona zcela správně chce, aby ten, kdo si bere peníze od daňových poplatníků v určitém množství, zveřejňoval své smlouvy. Tak jako to zveřejňují rozpočtové a příspěvkové organizace. Pan kolega Kolovratník, je mi velmi líto, opravdu nepochopil, o čem je ten pozměňující návrh. To není o vyúčtování dotací. To je o ztransparentnění organizací, které pobírají peníze daňových poplatníků. TOP 09 je a vždycky bude stranou, která se bude snažit snižovat administrativní zátěž. Koneckonců bude o tom řeč v následujícím bodě. Ale také bude vždycky stranou, která bude chtít, aby hospodaření s veřejnými prostředky bylo transparentní. A tomu vy jste dneska zabránili. Koneckonců dobře víte, proč jste to udělali. Protože by musel být transparentní váš majitel. A ten umí být transparentní pouze ústy. Doopravdy nikoliv. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já myslím, že bychom měli uvést na pravou míru, jak je to s těmi dotacemi, když tady pan kolega říkal, že každý, kdo dostane dotaci, tak ji musí striktně vyúčtovat a podobně. V zemědělství je to často tak, že jde o nárokové dotace. V případě, že prokážete, že na ni máte nárok, to znamená dostanete podporu na půdu nebo dotaci na hektary, které obděláváte v souladu s příslušnými povinnostmi, které musíte splnit, tak je vám dotace udělena a nikdo se neptá, co s ní uděláte. Vy máte nějakou povinnost starat se o určitou krajinu, ale nikdo se vás neptá na smlouvy, nikdo se vás neptá na to, jestli si za to koupíte zájezd do Bulharska, nebo jestli si za to koupíte traktor, či něco na sebe.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát a připraví se pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že na hodně odpověděl pan kolega Vondráček. Protože ona čeština je kouzelná, což někteří, kteří sem přivandrovali, nepochopí. Agrofert stranou. Ještě jste zapomněl, prostřednictvím pana předsedajícího, říct tu druhou půlku: strana Agrofertem. Chápu, že vy jste pro ten návrh nemohli hlasovat, protože jste dlužníci a ještě by vás předseda dal do konkursu. Takže tomu celkem rozumím. Akorát jsem při vašem hlasování tady od jednoho jediného neslyšel, že máte střet zájmů.

A k panu kolegovi Kolovratníkovi, který jako obvykle... nevěřím tomu, že je tak hloupý, že by nepochopil. Jestliže nastavujete pravidla, tak je nastavujte pro všechny férově. A vy je pro všechny férově - hnutí ANO - nenastavujete. Vy selektivně vyndaváte Babiše a jeho aktivity a ostatní chcete trestat, šmírovat a ničit. Za chvilku tady budete předkládat nehoráznost, která se jmenuje elektronické pokladny. Takže miliardy z dotací z veřejných peněz, tak na to občan, daňový poplatník, právo nemá, ale vy máte právo a osobujete si právo ničit kdejakého živnostníka za to, že zatluče jedno pivo a že nenahlásí do centrály.

Myslím si, že každá slušná strana, a prosím, vy můžete zavádět sociální výhody. To je, jako byste řekli: Někomu důchod dáme, někomu důchod nedáme. Vy deformujete demokracii takovým způsobem, já nevím, jestli vám to vůbec dochází. Doufám, že aspoň některým jo. Děkuji. (Potlesk TOP 09.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP