(Jednání pokračovalo ve 12.16 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Čas vyměřený na přestávku vypršel a budeme pokračovat v přerušeném jednání zákona o registru smluv. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Měli jsme čas na poradu klubů, tak dovolte, abych vás seznámil s tím základním stanoviskem našeho klubu.

Nejprve chci poděkovat všem poslankyním a poslancům, kteří podpořili trvalou výjimku pro malé obce, a byli to poslanci napříč politickým spektrem. My si toho ceníme, že jste náš návrh podpořili, a myslím, že jsme udělali dobře.

Na druhé straně mi to nedá, abych se nevrátil k hlasování, přičemž naprosto respektuji výsledky hlasování, o pozměňovacím návrhu, který přednesl pan poslanec Foldyna. Když to zjednoduším, měsíce a roky nám někteří aktivisté píšou, že musíme přijmout registr smluv, a je to jejich legitimní občanský postoj. Ale většina Sněmovny rozhodla, že oni smlouvy zveřejňovat nemusí, pokud obdrží dotace větší než dva miliony za rok, což bezesporu mnohé z těchto organizací splňují.

Chci poděkovat kolegům, většině klubu sociální demokracie, většině klubu, nebo možná všem kolegům, z TOP 09, náš klub to plně podpořil, protože my si říkáme, že ti, kteří to - a říkám, je to legitimní nástroj občanského postoje - iniciovali, kteří nám mnohdy psali i nevybíravé maily na hranici vyhrožování: My vás sledujeme a uvidíme a zveřejníme, jak jste hlasoval, pane poslanče! My víme, co si o tom myslíte. Takže buďte ujištěn o tom, pane poslanče, že až budete hlasovat, tak že o tom vašem hlasování budeme neprodleně informovat naše čtenáře, ty, kteří čtou naše facebooky apod. A současně většina v Poslanecké sněmovně řekla: Tito lidé zveřejňovat smlouvy nemusí. Je to legitimní, ale je to úsměvné.

Po zvážení všech pro a proti, po tom, jak dopadlo hlasování o pozměňovacích návrzích, tak chci říci, že náš klub většinově tento zákon podpoří.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Další, kdo se hlásí do rozpravy, je pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás také stručně seznámil s naším stanoviskem. My jsme dlouhodobě tento návrh podporovali, koneckonců jeden z našich členů je jeho předkladatelem.

Já jsem tady během diskuse upozornil na to, že i když mezi předkladateli je sedm členů vlády, tak současně v téže vládě prudce stoupá počet zakázek bez výběrových řízení, tzn. vláda, která se svými členy hlásí k tomuto návrhu, současně snižuje transparentnost u svých akvizic a zvyšuje korupční prostředí.

To, co bylo zvlášť úsměvné, pak bylo sledovat, jak Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu pana poslance Zemánka. Připomenu jenom, že šlo o to, abychom těm firmám, které dostanou na dotacích z veřejných rozpočtů více než 20 milionů ročně, uložili stejnou povinnost jako těm, které hospodaří se státním majetkem, tedy zveřejňovat smlouvy, což je logické, protože dotace jsou státní majetek úplně stejně, jako když nějaká rozpočtová kapitola nebo příspěvková hospodaří se státními prostředky. Takže na jednu stranu uložíme někomu, kdo má desetimilionový, dvacetimilionový rozpočet, aby zveřejňoval své smlouvy, protože hospodaří ve svém rozpočtu s prostředky, na druhou stranu podnikateli, který přijme více než miliardu korun z veřejných rozpočtů ročně, takovou povinnost neuložíme, protože co nám je do toho, co on s těmi našimi penězi dělá.

Chci poděkovat panu poslanci Zemánkovi, že ten návrh podal, chci vyjádřit svůj respekt ke každému, kdo pro to hlasoval, my jsme pro to hlasovali, samozřejmě, a není vůbec překvapivé, jak hlasovala politická divize Agrofertu. Agrofert je velkým příjemcem dotací z veřejných rozpočtů. Politická divize Agrofertu hájila zájmy svého vlastníka a jednohlasně tento návrh pana poslance Zemánka zamítla. Samozřejmě. Je to právo každého poslance hlasovat podle svého vědomí a svědomí. Je na vás, kolegové, abyste si zvážili, zda jste hlasovali podle svého vědomí a svědomí, anebo podle kasy svého šéfa. To už si odpovězte sami. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Další do rozpravy je přihlášen pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. S přednostním právem se hlásí, nikoliv do rozpravy. Ano. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP