(23.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Zelienkové a ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra případně paní zpravodajky. (Z pléna se ozývá: Ne!) Není zájem.

Přikročíme k hlasování o navržených usneseních výboru pro evropské záležitosti a zahraničního výboru, která vám byla doručena jako sněmovní tisky 310/1 a 2. Usnesení jsou shodná. Přivolám naše kolegy z předsálí. (Připomíná se poslanec Foldyna.) Já, pane poslanče, vím o vašem doprovodném usnesení a vyzvu vás, jakmile schválíme usnesení, nebo neschválíme případně to původní. (Námitky.) Pardon, omlouvám se. Vy jste ho chtěl předřadit. Budeme tedy hlasovat nejprve o doprovodném usnesení. Prosím pana kolegu Foldynu, jestli chce znovu přečíst to usnesení. (Nechce.) Není nutno. Pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové. Pokud ten návrh bude nazván doprovodným usnesením, tak takový návrh lze hlasovat pouze k něčemu, co je přijato. Dokud není přijato, nelze hlasovat k usnesení, které je nazváno jako doprovodné. Pokud pan kolega Foldyna to nazval jinak, pak má právo, aby bylo hlasováno předtím podle mého názoru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. Já jsem neřídil v tu dobu, takže nevím, jak to nazval pan kolega Foldyna. Poprosím ho o upřesnění, jak to nazval.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající. Je to prohlášení Poslanecké sněmovny k asociační dohodě s Ukrajinou. Prohlášení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan kolega Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve chci požádat o to, abyste nás odhlásil, než začneme hlasovat. A chci říct, že pokud je to prohlášení Poslanecké sněmovny, tak je to jiný bod, který na programu nemáme. Když máte bod, tak můžete přijímat usnesení a k tomu případně můžete přijímat doprovodná usnesení. Nemůžete k bodu, který se jmenuje dohoda o přidružení mezi státy Evropské unie a Ukrajinou, dávat prohlášení Poslanecké sněmovny. Nic takového není možné. Takže buď si pan poslanec Foldyna z toho vytvoří návrh doprovodného usnesení a bude se hlasovat po hlasování o té dohodě o přidružení, nebo si může některý den ráno navrhnout zařazení nového bodu, my to budeme vetovat a je to vyřízeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže já se přikloním k názoru pana kolegy Stanjury, protože tady se skutečně jedná, jak říkal, o jiný bod. Pokud pan kolega Foldyna proti mému postupu chce vznést námitku, tak samozřejmě může. V případě že ne, souhlasí s mým postupem, že to budeme hlasovat jako doprovodné usnesení po hlasování o usnesení samotném tak, jak jsem navrhoval na začátku.

Je tady žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

A my přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisky 310/1 a 2.

Já zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 99, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 107, proti 29. Návrh byl přijat. (Potlesk ze střední a pravé části sálu.)

 

Nyní se tedy budeme zabývat doprovodným usnesením, tak jak jej navrhl pan poslanec Foldyna.

Já zahajuji hlasování o doprovodném usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 100, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Končím tedy projednávání tohoto bodu a dnešní jednací den a přerušuji jednání Sněmovny do zítřejšího rána 9 hodin.

 

(Jednání skončilo ve 23.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP