(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Aulická. Připraví se pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo. Dovolte mi ještě faktickou. Víte, já mám báňskou vysokou a myslím si, že o tom uhlí a způsobu a těžbě také leccos vím. Dovolte mi jenom říci, že když se tady bavíme o uhlí na Dole ČSA, tak se tady bavíme o nejkvalitnějším uhlí v Evropě. A my, nebo vláda se zatím k tomu staví tak, že opravdu je schopna odepsat 300 miliard. To uhlí, které by se netěžilo, řekneme, že se odepíše? 300 miliard? Kdo si to vezme na hrb? Promiňte, já být člen vlády, já bych si to nevzala.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám. Na chvilku vás přeruším a požádám vás, kolegyně a kolegové, o klid v sále, abychom slyšeli, co se zde přednáší. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já už budu rychlá a stručná. Jenom mi dovolte, že na tomto uhlí z Armády jsou teplárny závislé. V tom energetickém mixu je prostě potřeba a ony si bez toho zatím nedovedou vůbec představit, jak by dále pracovaly, protože vláda, ani předchozí ani tato, není schopna říci, co vlastně mají dělat, co mají předělat, co mají používat, jestli plyn, nebo jiné alternativy a kolik do toho musí vložit, protože se nejedná o miliony, jedná se o miliardy. Bohužel, nikdo se s nimi o tom nebaví a nikdo není schopen s nimi o tom řádně hovořit.

Jenom mi dovolte ještě říci, že bych se tady chtěla přidat k návrhu na zamítnutí této novely. Pokud by neprošlo toto zamítnutí, dávám návrh, aby to projednával ještě sociální výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Poté co bude možné navrhovat přikázání výborům, tak se přihlaste, paní poslankyně. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Už jsem nechtěl vystupovat, ale vystoupení pana kolegy Hájka mě přece jen k tomu ponouklo. Já nejsem připraven zcela na debatu na všechno, co tady říkal, nicméně protože jsem se domníval, že tady budeme debatovat dvě věci, za prvé, že Babiš porušil zákon o státním rozpočtu, a za druhé, že tady prostě dochází ke zdanění a vytahování peněz z chudého regionu s tím, že stát se chce hojit směšným a nedůstojným způsobem, a na druhé straně obcím zůstanou stejné peníze, to znamená v tom poměru méně, což je pro mě nepřijatelné, a když nic jiného, a asi si prohlasujete přikázání výborům atd. atd., tak by se to mělo změnit tak, že obce by měly mít, pokud to bude analýza, těžařské firmy to unesou, takže těm obcím v těch dotčených oblastech, už jsem trochu skeptičtější ke krajům, že dostanou více peněz.

Ale přece jenom bych tady řekl jedno, takové to povídání, že to nerostné bohatství patří všemu lidu a každému člověku. Ale víte, někdy na to bohatství někdo doplácí, jiný z něj těží.

Není pravda to, co říkal pan kolega Hájek, že regiony nikdo nevysává. Jestliže se podíváte dlouhodobě, jaký hrubý domácí produkt regionálně v těchto oblastech byl vytvořen, a podíváte se, jak na něm profitují lidé z hlediska mezd, z hlediska zaměstnání, tak vidíte, že naopak Moravskoslezský a Ústecký kraj jsou těžce vysávány. A takové to, že tady se prostě dohadujeme o nějakých regionálních programech a podobně, víte, my bychom měli udělat úplně jinou politiku. Já jsem to tady ráno říkal, a to, co je provozováno, tak to regionální prostě tím nástrojem evropských dotací je nešťastné a špatné.

Takže prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Hájku, vysávají. (Upozornění na čas.) Já se na to připravím a já vám ukážu čísla.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se. Děkuji za respektování času, pane poslanče. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Seďa a připraví se pan poslanec Vozka s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl vaším prostřednictvím panu poslanci Kučerovi říci, že ani současná vláda ani vlády minulé nekašlaly na Ústecký kraj, tak jak nekašlou na Moravskoslezský kraj a možná i na další kraje. Já pocházím ze Zlínského kraje a u nás jsou regiony, kde je vysoká nezaměstnanost. A já bych byl rád, aby i v těchto regionech, v těchto oblastech, v těchto obcích vláda pomáhala tak, jak pomáhá Ústeckému kraji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Vozka.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mně nedá, než abych některé více než nepřesnosti, které tady padly, částečně se snažil napravit. Tady padlo, že těžař tvoří dostatečné prostředky na zahlazování, a tím pádem ministerstvo by nemělo vynakládat tyto prostředky na zahlazování také. Jsou dva druhy zahlazování. Jedno zahlazování na odstraňování škod na životním prostředí před privatizací uhelných společností je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí, která se shodnou na řešení a na harmonogramu atd. A pak je část, která je financována z prostředků těžaře, a tyto prostředky jsou alokovány na základě příslušného plánu otvírky a přípravy dobývání, a ty počítají s tím, že těžař za sebou zahladí. Takže ty prostředky, které se vytvoří tímto způsobem a přelijí se do centra, jsou použity na zahlazování následků před privatizací uhelných společností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Ještě jednou dobré odpoledne. Já si dovolím zareagovat tady na informace kolegů z pravé strany, že ministr financí se spletl o 600 milionů ve státním rozpočtu z titulu toho, že na letošní rok naplánoval tuto částku a ona de facto nebude, protože jsme ještě tuto novelu neschválili.

Já jsem si tady na internetových stránkách České strany sociálně demokratické stáhl jednu informaci z 5. 1. 2010. Dovolím si citovat: "Pondělní předběžné zveřejnění čísla deficitu státního rozpočtu ve výši 190,2 mld. Kč nelze objektivně a korektně srovnávat v časové řadě s deficity státního rozpočtu dosaženými v roce 2007 a dříve. Pokud bychom pro definici schodku státního rozpočtu použili rozpočtová pravidla a metodiku, obojí platné v letech 1993 a 2007, dosáhl by reálný schodek státního rozpočtu v roce 2009 částky 223,9 mld. Kč. Optického snížení deficitu dosáhla Topolánkova vláda jednorázovou účetní operací v únoru 2009, kdy do příjmů státního rozpočtu zapojila zbytek rezervních fondů ministerstev ve výši 31,7 mld. Kč. Stejný účetní trik použil ministr Kalousek i v roce 2008, kdy rozpuštění 47 mld. z rezervních fondů atd., přičemž reálný deficit dosáhl 67 mld. Kč. Tyto účetní triky Topolánkovy vlády zamlžují skutečný rozsah deficitu státního rozpočtu v letech 2008-2009. Jde totiž o jednorázovou neopakovatelnou účetní operaci, která neřeší strukturální problém. V roce 2010 již podobné kreativní postupy možné nebudou, neboť rezervní fondy shromážděné v době vlády ČSSD byly tímto postupem zcela rozebrány."

Tolik k tomu, abychom si řekli, jak pravicová vláda pracovala se státním rozpočtem. My tady kritizujeme pana ministra financí za 600 milionů, tady se žonglovalo s desítkami miliard. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou? Pan poslanec Kučera ruší svoji faktickou poznámku. Další je pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Jinak, kolegyně a kolegové, já vás opět žádám o ztišení v sále. Jestli máte něco důležitého, jděte do předsálí a tam si to řekněte, ať je zde rozumět. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP