(11.50 hodin)
(pokračuje Bendl)

Já jsem se oficiálně ptal na jednání výboru, jestli tedy někdo z kolegů, kdo tohle prosazuje, nemá někde akcie v cestovních kancelářích v Rakousku nebo v Německu, protože pak bych to asi považoval za logické, že se snaží českým cestovním kancelářím tady namazat schody. Protože ty podmínky, které tam dáváme, jsou prostě náročnější, a finančně náročnější, než jsou běžné podmínky v našem okolí, německém, rakouském zejména. O Slovensku jste tady slyšeli, že tam to příliš nefunguje. Paní ministryně to dobře ví.

Moc bych si přál, aby vláda nepodléhala téhle socialistické snaze udělat na trhu pořádek a vycházet vstříc jednotlivým lobbistům. A tohle je lobbistický návrh. Tohle je sice nazváno jako vládní novela, ale je to lobbistický návrh, který třídí a protekcionalizuje některé cestovní kanceláře, možná i pojišťovny a vede k tomu, že začne zlepšovat pozici uvnitř sjednávání privátních smluv. Protože to je soukromý bankovní sektor a soukromé cestovní kanceláře. To už je několikátý případ, kdy se stát snaží vstupovat mezi dodavatele a odběratele. V tomto se pouští mlha - nám jde přeci o ty klienty! Ano, pravděpodobně chceme, aby klienti jezdili s cestovními kancelářemi rakouskými nebo německými. Asi ano! Tak to ale nazvěte správnými jmény, protože to, jaké podmínky dáváte cestovním kancelářím, říká, že zdražujete cestování našich lidí. Netýká se to incomingových agentur, to mě šokovalo. Tomio Okamura určitě tleská, že chceme zhoršit podmínky cestovních kanceláří, které se zabývají incomingovou i řeknu sjednáváním, outcomingovou činností. No to musí být nadšením bez sebe - a vy mu tady budete tleskat. OK, tak to aspoň, abyste to věděli, tak vám to říkám. Na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj se o tom diskutovalo velmi otevřeně a žádné tajnůstkářství to nebylo ani se nic před nikým netajilo.

Pokusím se, abych to sám příliš nezkomplikoval, přečíst některé konkrétní připomínky, které padly ze strany Asociace cestovních kanceláří České republiky, což je jedno z nejstarších a největších podnikatelských profesních sdružení tohoto typu v České republice. Například: (čte z podkladu) Novela zákona obsahuje požadavek na plnění ze strany subjektu poskytující záruku nejen ve výši zákonem stanoveného limitu, ale v případě větší škody i nad tuto částku. Pojišťovny dosud provozující pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku s limitem dle zákona již pojištěným cestovním kancelářím písemně sdělují, že za takových podmínek nebudou moc pojišťovat a že smlouvy vypovědí. Představenstvo Asociace cestovních kanceláří České republiky je hluboce přesvědčeno, že jde o vážný úmysl. Snahu začít třídit uvnitř toho trhu. -A mohl bych tady citovat další a další konkrétní věci, které povedou k tomu, že vládní návrh, řeknu v koalici s Tomio Okamurou, a pan poslanec se tady k tomu hrdě hlásí, což je asi v pořádku, já mu za to děkuji, chce předtím, než Evropská unie stanoví jednotná pravidla pro všechny, zhoršit podmínky pro fungování cestovních kanceláří v České republice. Pro tohle ruku zvednout nemůžeme.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Okamuru.

 

Poslanec Tomio Okamura: Dobrý den. Já jsem panu poslanci Bendlovi vůbec nerozuměl, protože to tady pomotal. Já nejsem v žádném střetu zájmů, protože já podnikám v incomingu a ne v out... tady padaly výrazy typu outcoming. Outcoming neexistuje, to možná, já nevím, co vy děláte, ale u nás je to outgoing, takže bych jenom chtěl říct, že už jste tady pomotali odborné pojmy, kterým vůbec nikdo v cestovním ruchu nerozumí ani je nikdy neslyšel. Takže jestli tohle je argumentace k zákonu, tak já jsem úplně zděšen. Ani základní pojmy výjezdový cestovní ruch a příjezdový pan poslanec nezná, takže já jsem mu vůbec nerozuměl. Musel jsem o tom přemýšlet, o čem vlastně mluví.

Já podnikám hlavně v incomingu, příjezdu zahraničních turistů. A to není pojištěné ze zákona. To je cestovní agentura. Takže mne se to netýká, jenom pro vaši informaci. Takže já za sebe nelobbuji ani proti mně nelobbuji. Já jsem ve vedení profesního svazu a samozřejmě se cestovnímu ruchu odborně věnuji.

Druhá věc, kterou jsem chtěl tady říci, že když to vezmu kolem a kolem, a řeknu teď hrozně hloupou věc, tak kdybych se díval na to jenom sobecky podnikatelsky a byznysově, tak cestovním kancelářím bez problému současný stav vyhovuje. A není potřeba přijímat jakoukoli novelu. Kdyby to byl sobecký přístup, že nezáleží na ochraně spotřebitele, tak stačí úplně, tenhle zákon tady vůbec nemusí být a my za nic nelobbujeme, takže to tady nepodsouvejte vůbec. Současný stav je ten, že klient se horko těžko domáhá u soudu, až u Ústavního soudu, jak jsme viděli letos, jestli dostane stoprocentní odškodnění, cestovka si podniká, prodává zájezdy a je to jenom na tom, jestli prostě bude cestovka solidní, nebo ne a jestli klient bude mít sílu se soudit.

Takže mi tady nepodsouvejte zase nějaké neodborné výmysly, že se tady snad někdo za něco lobbuje. Kdyby to byl pouze pohled sobeckých podnikatelů, tak současný stav je úplně v pořádku. Ale jelikož jsme se snažili (upozornění na uplynutí času) k ochraně spotřebitele, tak se tady pracovalo na tomto. Takže to jenom krátce, abych to vysvětlil.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Filip. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážená paní předsedající. Paní a pánové, protože mám i jiné povinnosti, tak jenom k faktické poznámce. Mně jde o to, že když se bavíme o pojištění cestovních kanceláří, vůbec o tom nepochybuji, že ten návrh je správný. V podstatě mi jde o to, abychom neuvolnili prostor toho, co ohrožuje toho spotřebitele. A to je cestovní agentura. Protože berte to, že se na to dívám pouze z pohledu práva. To znamená, já uzavřu s někým smlouvu, kdo sice jedná ve prospěch někoho jiného, na základě nějaké smlouvy. Ale jestliže tady paní ministryně mluvila o tom, že tady je 900 nebo kolik přesně nepojištěných kanceláří, podívejme se na ty agentury, které mohou přivést našeho občana do tak tíživé situace, kterou jsme nezvládli. Proto mi jde o ten rozpor, který je mezi občanským zákoníkem, mezi zákonem a mezi nálezem Ústavního soudu. Proto jsem to chtěl vysvětlit, a pokud nebude vysvětlení, navrhuji, abychom vrátili zákon do druhého čtení, tedy výborům k novému projednání, což je jediná možnost ve třetím čtení, jedna z možností o hlasování.

Pokud neprojde, samozřejmě se zachovám podle toho, jaký bude výsledek jednání o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak než se dostanu k tomu, kvůli čemu jsem se původně přihlásil, tak to, co jsme před chvilkou viděli a slyšeli od pana poslance Tomia Okamury, tak to je coming out, že jo. Mě se to netýká, ale těm ostatním navrhuji to zpřísnit, protože my jsme to tak nachystali. A my velmi často říkáme, že tato vláda komplikuje život podnikatelům, a mnozí kolegové a kolegyně se rozčilují, že to není pravda. Tak tady máte jasný příklad, kdy se vláda snaží zkomplikovat podnikatelům, v tomto případě v cestovním ruchu, situaci.

Vláda navrhuje, aby cestovní kanceláře měly nějaké povinnosti, které ale nemají plnit u státu, ale u jiného soukromého subjektu. A co má udělat cestovní kancelář, když ji pojišťovna nepojistí? Končí! Podle tohoto návrhu. Takže to není povinnost vůči státu, kterou by ten, který chce podnikat, měl splnit, ale u jiného soukromého subjektu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP