(11.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 276/4, který byl doručen dne 9. července 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 276/5.

Otevírám rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášeného pana poslance Kalouska, ale nevidím ho tady. Už běží. Už jsem vás chtěla posunout, ale stihl jste to. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já bych se nezlobil, se mnou posouvá pořád někdo.

Já budu velmi stručný. Zdůvodním pouze postoj klubu TOP 09, proč nemůžeme pro tento zákon hlasovat. My sice oceňujeme snahu o zvýšení ochrany spotřebitele, ale ta musí mít takový limit, aby byla realizovatelná. Jestliže ministerstvo stanovuje podmínky pojištění, na které žádná pojišťovna nemůže přistoupit, tak je to asi stejné, jako kdyby pan ministr Jurečka protlačil zákon, že je povoleno zasít pouze za předpokladu, že budu mít úrodu plně pojištěnou. Za takových podmínek mě nikdo nepojistí a mně nic jiného nezbude, než že nezaseji.

Úplně stejně nerealizovatelná je v zákoně popsaná bankovní garance, protože nikdo vám nevystaví bankovní garanci na finančně neohraničenou částku. Obávám se, že tady dobrá snaha šla úplně mimo realitu podnikání na pojišťovacím a finančním trhu, a výsledkem nemůže být podle mého názoru nic jiného, než že cestovní kanceláře svoji činnost buď budou muset ukončit, nebo přesunout do zahraničí a spotřebitel bude chráněn buď stejně, nebo méně. Napáchá to mnohem více škody než užitku.

Prostě my jsme zásadně proti přijetí tohoto zákona a budeme tak hlasovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, já bych se vyjádřil k tomu, co tady řekl pan Kalousek prostřednictvím paní předsedající.

Vy mluvíte někdy tak srdceryvně, že by vám možná někdo uvěřil, ale jelikož já se v cestovním ruchu vyznám, tak teď jste tady řekl přímo úplné nesmysly, které jste si vycucal z prstu. Já jsem si nechal aktuálně udělat průzkum mezi 243 členskými cestovními kancelářemi v naší asociaci, abych si potvrdil, zdali ty nesmysly, co jste teď říkal, jsou pravda, nebo ne. Máme 100 členských cestovních kanceláří do dvou zaměstnanců, 86, které mají 2 až 10 zaměstnanců, a 16, které jsou ty největší. Ani jedna cestovní kancelář nemá informaci ani nám neřekla sama od sebe, že by ji někdo neměl pojišťovat. Všechno probíhá úplně bez problémů. Dokonce pojišťovny se nás pouze ptají - těch pojišťoven je asi šest, které pojišťují cestovní kanceláře - zdali budou CK nadále ochotny například skládat smluvní spoluúčast, to problém není, dokonce vznikají nové cestovní kanceláře, ty jsou normálně pojišťovány. Proto nám tady přestaňte předvádět ten lobbing pojišťoven. To, že jste zlobbovaní pojišťovnami, my víme, ale my tady máme tvrdá data od stovek cestovních kanceláří.

Samozřejmě podporuji vládní návrh. To bych chtěl zdůraznit. Vládní návrh podporuji, je propracovaný, je profesně správný, odborně správný. Je to apolitický zákon. Netahejme do toho politiku.

Já jsem tady jen chtěl rychle zareagovat tvrdými daty na rozdíl od nějakých výmyslů a nějakých nesmyslů, co tady předvádí pan Kalousek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní prosím řádně přihlášenou paní poslankyni Fischerovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Paní předsedající, děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já navážu na slova pana Okamury. Jeho názor dnes naprosto nemohu sdílet. Máme v České republice dvě asociace cestovních kanceláří. Vím, že každá má diametrálně i ten právní názor zcela odlišný. A jestliže pan Okamura neslyšel od svých členských cestovních kanceláří zpětnou vazbu, že se nebojí toho - atd., tak já zase tedy mluvím za tu druhou asociaci, která nám všem, myslím, že to šlo všem poslancům, poslala své vyjádření přes e-mailovou poštu, a tam zní úplně jiné názory.

Když nejdříve navážu i na to, že zde bylo řečeno, že máme možnost poskytnutí bankovní záruky, tak jsem se zajímala o to, kde to funguje. Vím, že to mají například na Slovensku. Když jsem se zajímala o to, kolikrát to bylo poskytnuto cestovním kancelářím, tak ani jednou, protože to je ještě mnohem složitější a neomezené ve výši pojistného v penězích, takže opravdu to naprosto není funkční.

Co by mohlo být nápravou při dlouho projednávaném návrhu tohoto vládního zákona, je zřízení garančního fondu. Celou dobu, co se o tomto zákonu tady diskutuje v pracovních skupinách se všemi účastníky, ať už to jsou pojišťovny, cestovní kanceláře, samozřejmě v prvé řadě ministerstvo, tak se o garančním fondu mluvilo. Když jsem se o tom já informovala, tak vím, že řešení se nabízelo, ale najednou skončilo, přiznám se, nevím kde, což je mi velice líto, protože jak zde všichni říkáme, jde nám o klienty. Opravdu o to jde.

K návrhu, který byl předložen, byl na garančním výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijat pozměňovací návrh. Také to projednával hospodářský výbor. Čím více se to projednává, tak z mého pohledu je mi to opravdu líto, protože jde o klienty, kteří by rádi cestovali, ale bude-li to přijato v tom znění, které je předloženo, tak si myslím, že zítra to takzvaně začne. Mám ověřenou informaci, že už dvanáct nových cestovních kanceláří teď nedostalo nové pojištění. A jestliže to dopadne podle této novely, tak šest pojišťoven, které máme na trhu, tak už vím, že opravdu nebude schopno smluvní pojištění sjednávat.

Já zde ještě budu citovat, abych to řekla úplně správně. Já jsem dala pozměňovací návrh, aby nedošlo k tomu, že budou končit cestovní kanceláře, že se přesunou se svým pojištěním do zahraničí, protože ten problém, který tam je, nebude pojišťovnám poskytnuta bankovní záruka. U nás máme obrovské cestovní kanceláře a víme, že majitelé už mnohdy nejsou Češi. Takhle to dopadne ještě víc a více a bude větší nezaměstnanost, jak já vnímám následek této novely.

Já jsem podala pozměňovací návrh, který najdete pod písmenem D dnes při konečném hlasování. Jenom se k tomu stručně vrátím v tomto třetím čtení. Já tam navrhuji ponechat v § 8 odst. 2 jenom verzi, kterou máte uvedenu ve sněmovním tisku, kde je napsáno, že bude-li můj pozměňovací návrh přijat, tak nedojde k tomu, že budou subjekty zodpovědné za dluhy soukromému právnímu subjektu v insolvenci pojišťovnu a zákonem, která je jim určena povinnost hradit dluhy úpadce. Tady se opravdu stane, že náhle některá cestovní kancelář bude v insolvenci, a tím pádem veškeré krytí, když není omezený limit, bude přejímat opravdu pojišťovna se vším všudy, ovšem tam mohou být nahromaděné dluhy z minulosti, podvody a podobně. Jenom zdůrazňuji, že nikde v Evropské unii to takto nefunguje. Já jsem pořád chtěla, aby toto ještě bylo napraveno.

Já si ještě dovolím citovat z dopisu, který šel od pana předsedy Asociace cestovních kanceláří, že opravdu psal - nebudu všechno číst, ale aspoň něco z toho vypíchnu - že toto dopadne, tato novela, když bude v tom znění, které bylo předloženo, když to bude schváleno, dopadne to jak na klienty, na menší výběr daní - není tu pan ministr - ale i na zaměstnanost.

Klienti jsou už nyní dostatečně chráněni směrnicí 314/90 Evropského hospodářského společenství v platném znění, jak to potvrdil Ústavní soud. Nadto v horizontu dvou let bude nutno vzhledem k nové směrnici Evropské unie, která už finišuje, přepracovat celý zákon č. 159/199 Sb. tak zásadním způsobem, že nyní, jestliže toto přijmeme, bude rozkolísaná celá legislativa. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP