(19.20 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Já se táži, jestli má někdo jiný návrh, aby byl přikázán tento materiál jinému výboru jako garančnímu. Není tomu tak, dobře.

 

Přistoupíme k hlasování. Dám hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 21, poslankyň a poslanců je přihlášeno 141, pro návrh 139, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Neeviduji žádný návrh. Konstatuji tedy, že tento materiál byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, a to jako výboru garančnímu. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod a tím je

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
/sněmovní tisk 537/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji tedy, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh opět uvede pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi znovu uvést, že sněmovní tisk č. 537 úzce souvisí se sněmovním tiskem č. 536, neboť jde o vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony také v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Platí tedy vše, co jsem zmínil v rámci úvodního slova ke sněmovnímu tisku č. 536.

Rád bych znovu zdůraznil, že vzhledem k uplynulým transpozičním lhůtám je potřeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Proto si dovoluji v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, znovu navrhnout, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s předloženým návrhem zákona již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Roman Kubíček. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se jenom odvolám na slova svého předřečníka. Je to úzká souvislost s tiskem 536 a pro Poslaneckou sněmovnu bych chtěl říct, že jsem oba zákony četl a poslanecký klub dostal moji poslaneckou zprávu již před 14 dny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jménem dvou poslaneckých klubů TOP 09 a ODS dávám veto na projednávání podle § 90. Zdůvodnění: Domnívám se, že i lhůty by měly být sladěny tak, aby obě normy, jak ta předchozí, tak tato, byly projednávány ve stejný čas. Jinak se rozhodí projednávání. Předpokládám tedy, že garančním výborem bude rozpočtový, a myslím si, že to je racionální návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji přihlášku pana zpravodaje Kubíčka. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovoluji navrhnout zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na 30 dní a jako garanční výbor výbor rozpočtový. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další do obecné rozpravy? Nikoho neeviduji, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si pan navrhovatel nebo pan zpravodaj chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě zazvoním a přivolám kolegy z předsálí, než dám hlasovat. Padl zde návrh na zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů. Eviduji žádost o odhlášení, takže vás nejprve všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, aby lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 22, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 84, proti 26. Konstatuji, že návrh byl přijat a lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Nejprve přečtu návrh usnesení. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 23, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 140, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Nevidím. Vzhledem k tomu, že nepadl další návrh, končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod našeho jednání a tím je

64.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsem se zabývali dne 17. června a 7. července na 29. schůzi Poslanecké sněmovny a projednávání tohoto tisku bylo přerušeno a odročeno do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Bylo to na návrh předkladatele ministra zemědělství Mariana Jurečky. Prosím tedy, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Kalousek. (Není v sále.) Poprosím, aby se dostavil zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Kalousek. Vzhledem k tomu, že není přítomen zpravodaj, tak do vyřešení této situace dám pětiminutovou přestávku, to znamená do 19.33 přerušuji jednání.

 

(Jednání přerušeno v 19.28 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP