(14.20 hodin)

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já jsem rád, že prošel náš návrh na projednání imigrantské krize. My jsme chtěli původně zařadit i další mimořádné body, ale akceptujeme dohodu, ke které došlo, dohodu z grémia, že se to vše projedná v rámci jednoho bodu. Dopředu ale avizujeme, že budeme chtít konkrétní a jasné odpovědi na následující informace, a to od předsedy vlády ke kvótám, od pana ministra vnitra Chovance k ochraně hranic a azylovým zařízením a informaci od ministra zdravotnictví ke zdravotním rizikům, která s imigrační vlnou přicházejí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Ten návrh pana předsedy Sklenáka nebyl hlasovatelný, jen tak na okraj, protože nemůže jednotlivý poslanec přednášet návrhy na jednání po 19. a 21. hodině.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolega Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, máte pravdu. Měli jsme delší dobu přestávku, tak jsem z toho trochu vypadl. Tento návrh jsem dovolil vznést jménem dvou poslaneckých klubů - klubu ANO 2011 a klubu sociální demokracie. Nevím, jestli je potřeba hlasovat ještě jednou.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud kolega Stanjura trvá na své oprávněné námitce, tak já to hlasování prohlásím za zmatečné a budeme hlasovat ještě jednou, jak vyžaduje jednací řád.

 

Takže ještě jednou hlasování o nyní správně předneseném procedurálním návrhu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana kolegy Sklenáka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 4, přihlášeno 171, pro 102, proti 27. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní tedy, pokud nejsou další žádosti o vystoupení s přednostním právem, tak má slovo pan poslanec Koníček a připraví se pan poslanec Okamura. Pouze upozorňuji na pětiminutový limit.

Pan poslanec Šarapatka se sice hlásí s faktickou poznámkou, ale v této fázi nemohu připustit faktické poznámky, pouze návrhy na změny pořadu schůze.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, už na čtyřech posledních řádných schůzích jsem navrhoval zařadit do programu bod informace vlády o průběhu církevních restitucí. Chtěl jsem tak pomoci panu premiérovi splnit slib, který dal u tohoto pultíku před více než rokem, když slíbil, že na následující schůzi Poslanecké sněmovny předloží on jako předseda vlády informaci vlády o průběhu církevních restitucí. To byla schůze 13., teď už je schůze 31., a dosud jsme slyšeli jen odpověď předsedy vlády na jednu interpelaci kolegy Grebeníčka, ale podrobnou informaci vlády stále postrádám.

Jde především o to, že se množí žaloby církví na navrácení majetků, za které církve dostaly náhradu, pane premiére, takže proto navrhuji do bloku zpráv zařadit bod Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona číslo 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Okamura. Připraví se pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout, aby Poslanecká sněmovna zařadila na jednání schůze nový bod s názvem Příprava referenda k vystoupení z Evropské unie. Zde bych si dovolil přednést zdůvodnění. (Poslanci v sále se hlasitě baví.)

Vážené dámy a pánové, události několika posledních měsíců a týdnů přinesly potvrzení věcí, kterým řada z vás odmítala věřit. Krize, která vypukla, není náhodná. Stěhování migrantů bylo vyvoláno vnějšími zásahy a neustane. Je to krize vyvolaná s cílem zničení nezávislých evropských zemí a národů. Krizi nelze řešit v rámci Evropské unie. Je to iluze, kterou šíří bezradní politici. Nelze ji řešit v rámci EU, neboť EU je původcem krize. Politika a vojenské akce Francie, Velké Británie a především USA nastolily chaos a uvedly do pohybu miliony lidí.

Pane předsedající, já vím, že kolegy poslance vůbec nezajímá toto téma migrace, tak vás prosím o klid.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o klid ve Sněmovně!

 

Poslanec Tomio Okamura: Děkuji. Imigrační politika Německa a dalších zemí se stala skutečnou pozvánkou ke stěhování národů do nového multikulturního ráje. Žádný ráj nebude. Hrozí násilí a chaos v Evropě. Multikulturní sny skončí násilím islamistů a koncem svobody v Evropě. Islám a svoboda jsou neslučitelné. To je pravda Winstona Churchilla a dostane se jí hořkého potvrzení v řadě evropských zemí.

V dnešní situaci máme jen dvě možnosti. První je pokračovat v likvidaci naší státnosti tak, jako jste to dělali vy ve vaší vládě dosud. Druhá cesta je zásadní krok, jediný možný a jediný správný - vystoupení z Evropské unie.

Existuje legitimní a demokratický způsob a tím je referendum, aby rozhodli sami občané. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD znovu předloží do Poslanecké sněmovny návrh zákona o obecném referendu, demokratický návrh, který jste nám vy, vládo, již vloni tady ve Sněmovně zamítli, aby sami občané mohli rozhodnout o budoucnosti své země. Vy jste ho tady zamítli. Znovu předložíme náš návrh zákona o referendu, které umožní lidem projevit a prosadit svoji vůli. Návrh demokratický, poctivý, na rozdíl od návrhu vaší vlády z pera pana ministra Dienstbiera, který je skutečnou totalitní atrapou demokracie.

Zde v této Sněmovně máme zásadní povinnost splnit náš poslanecký slib, který jsme složili před naším národem. Dnes nejde o stranické politikaření. Odpovědnost každého z nás před národem bude mimořádná a budeme z ní brzy skládat účet. Je naší povinností dát lidem možnost rozhodnout a jednat ve prospěch České republiky.

Na rozdíl od falešného zákona o pseudoreferendu, které nám připravila vaše vláda, náš zákon umožní hlasovat například o mezinárodních smlouvách, což znamená, že občané dostanou právo se vyjádřit například o našem setrvání v Evropské unii nebo o mezinárodních smlouvách týkajících se azylové a imigrační politiky. Na základě našeho návrhu, návrhu hnutí SPD, dostanou občané také možnost závazně žádat přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich jasnou osobní odpovědnost, tedy opět zákony, které jste našemu hnutí vy, vládo, v letošním roce zamítli. Na základě našeho návrhu budou moci občané zavázat politiky k přijetí či nepřijetí eura, či zavázat politiky k provedení tolik žádané soudní reformy, aby soudci měli například časově omezený mandát a znovu získali důvěru občanů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP