(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 16, přihlášeno 142 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 4. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Jenom pro stenozáznam. U bodu č. 1 jsem se hlasování zdržel a ve sjetině mám proti. Uvádím tuto změnu jenom pro stenozáznam.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vyrovnali jsme se s návrhy, které předložila Komunistická strana Čech a Moravy. Čtvrtý dokument, o němž budeme hlasovat, předložilo hnutí Úsvit. Má čtyři body.

Bod č. 1 zní takto: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby nerespektovala kvóty na přerozdělení imigrantů a nepřijímala dobrovolně nelegální ekonomické migranty."

Mé stanovisko je neutrální. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 17, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro 40, proti 48. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Bod č. 2: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby se podobně jako Slovensko bránila proti kvótám u Evropského soudního dvora."

Mé stanovisko je kladné. (Ministr: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo18, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 58, proti 17. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Třetí návrh: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu rovněž k odmítnutí trvalých mechanismů přerozdělování migrantů."

Je to podobné, jak jsme hlasovali v případě paní poslankyně Chalánkové, tak v případě návrhu ODS. Je to jenom jinak formulováno a mohli bychom se donekonečna dohadovat. Prosím, pane předsedající, aby to vyřešila Sněmovna hlasováním. Mé stanovisko je kladné. (Ministr: Neutrální z důvodu duplicity.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 19, přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 61, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Posledním návrhem hnutí Úsvit je bod č. 4. Zní takto: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky v případě přehlasování České republiky v Evropském parlamentu při odmítnutí mechanismu trvalého přerozdělování migrantů, aby proti tomuto rozhodnutí Evropského parlamentu podala žalobu k Evropskému soudnímu dvoru."

Mé stanovisko je pozitivní, i když musím uznat, že formulace měla znít pravděpodobně jinak než k Evropskému parlamentu, ale dávám pozitivní stanovisko. (Ministr: Díky formulaci negativní.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 20, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro 22, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: To byly návrhy, které předložilo hnutí Úsvit. A je před námi poslední návrh, ten předkládá pan poslanec Tomio Okamura.

Návrh usnesení zní takto: "Povinné kvóty pro přijímání ilegálních imigrantů jsou hrubým porušením suverénních práv České republiky. Povinností vlády bylo využít všech prostředků k obraně zájmů České republiky a jejích občanů. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky k podání demise."

Mé stanovisko k tomu je negativní. (Ministr: Taktéž negativní.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh příslušného usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 21, přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 3, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, domnívám se, že o všech předložených návrzích Poslanecká sněmovna hlasovala. Zbývá nám tedy hlasovat o návrhu usnesení jako o celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nevím, jak vy, pane místopředsedo, ale já nevím přesně, o čem teď máme hlasovat, protože v množství hlasování si opravdu nejsem schopen uvědomit, který pozměňovací návrh nebo které návrhy usnesení prošly a které ne. Nyní o tom máme hlasovat jako o celku. Nechci jednání nějak zdržovat, ale to, co navrhujete je hlasování naslepo. Nejsem si přesně jistý, jestli z našich návrhů jich prošlo pět nebo šest, nejsem schopen v tuto chvíli identifikovat, ale přitom je to docela důležité.

A když už jsem u mikrofonu, tak vaším prostřednictvím panu předsedovi Sklenákovi: 91 není žádná velká většina, po které jste volal. Není. A chci jenom připomenout, že Poslanecká sněmovna, a má na to plné právo, odmítla podporovat zásahy proti pašeráckým lodím svým hlasováním a odmítla také vystoupit proti snahám sjednotit sociální dávky pro běžence a migranty - ne na naši úroveň, protože tak to určitě ti, co to navrhují z Německa, nemyslí. Chtěl jsem jenom připomenout, že toto Poslanecká sněmovna většinově odmítla. Ale co je pro mě velmi překvapivé, že odmítla i podporovat zásahy proti pašeráckým lodím.

Ale chtěl bych vědět, o čem nyní budeme hlasovat, případně bych chtěl návrh usnesení, o kterém máme hlasovat ano, nebo ne, dostat v nějaké ucelené podobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, pane předsedo Stanjuro, ale byli jste to i vy, kteří vyžadovali, abychom návrhy hlasovali po jednom, takže teď si stěžovat, že nevíte, o čem budeme hlasovat, je jedna věc.

Druhá věc. Hlasovat o návrhu usnesení jako celku bohužel přednesla paní zpravodajka jako návrh procedury, že následně budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku. A tuto proceduru jsme si tady odhlasovali. Já musím dodržet proceduru. Pokud proti tomuto postupu máte námitku, prosím, podejte námitku a budeme hlasovat o námitce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já jsem přece nenapadl schválenou proceduru. Nenavrhl jsem, ať se jí neřídíme. Tak mi prosím neprotestujte proti něčemu, co jsem neřekl. Vím, že je to oblíbená politická metoda. A hlasování, pokud se nepletu, bylo 17 nebo 18. Možná jsem to nezvládl, a tak vás poprosím, pane místopředsedo, abyste mi řekl, kolik z nich jsme přijali a kolik ne, když vy jste nyní připraven nechat hlasovat o celku, bez toho, že byste věděl, nebo někteří z nás nevěděli, který návrh prošel a který neprošel. Vůbec jsem nenapadl proceduru! Jenom jsem říkal, že než budeme hlasovat, chci vědět a mít před sebou, co prošlo a co neprošlo. To je všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře. To není tedy úkol pro mě, ale pro paní zpravodajku. Poprosím paní zpravodajku, aby nás souhrnně informovala, který návrh prošel a který neprošel. Ale ještě předtím chce s přednostním právem místopředseda klubu TOP 09 a Starostové pan poslanec František Laudát vystoupit. Prosím, pane místopředsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Domnívám se, že sněmovní ansámbl přesně ví, co jsme schválili a co ne, a navrhl bych, abychom tím tento bod ukončili.

Beru samozřejmě to, že tady z úst paní zpravodajky zaznělo, že se má o návrhu usnesení hlasovat jako o celku. Domnívám se, že je to nadbytečné a není to potřeba. Navrhuji tudíž, abychom odhlasovali, že tím tento bod končí, anebo aby paní zpravodajka stáhla návrh na hlasování o návrhu usnesení jako o celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP