(15.00 hodin)
(pokračuje Gabal)

Za čtvrté. Historicky vzato jsme vždy výrazně získávali pro svou bezpečnost tehdy, když jsme spoluprací posilovali bezpečnost ostatních a celé Evropy, a naopak prodělávali, když jsme Evropu pomáhali štěpit. Ano, když jsme zlikvidovali železnou oponu a spolupracovali na vytlačení ruských jednotek ze střední Evropy, posílili jsme bezpečnost a prosperitu celé Evropy a otevřeli jsme prostor ke svému členství v NATO a v Unii. Získali jsme bezpečnost člena Západu. Podkopávat tuto platformu našeho vlivu je hazard s naší vlastní bezpečností, postavením a vlivem. Pochopilo to Polsko, snad to pochopíme taky.

Za páté. Ještě pár slov Německu a k německému postupu, který je zde všeobecně kritizován. I já jsem zvědavý, jak Německo zvládne svou situaci a pochopitelně jak ji zvládne celá Evropská unie, jejíž západní část se zaměřuje na aktivní pomoc přetíženým státům, a to včetně euroskeptické Británie. Kladu si otázku, zda bychom bez německé migrační katarze vůbec diskutovali naše téma ještě ve chvíli, kdy nadále zůstává drtivá většina uprchlíků v okolí svých států. Zda by věc konečně a vážně projednávalo Valné shromáždění OSN, zda by vůbec začala debata o aktivním postupu proti Islámskému státu a diskuse řešení katastrofy v Sýrii, Libyi a Iráku. Nevím, zda byla tato katarze záměrem německé politiky, ale stalo se. Německo léta odmítalo mezinárodní angažmá díky své válečné minulosti. Toto období je zjevně minulostí a Německo bude mezinárodní vývoj aktivně ovlivňovat. Musíme s tím počítat.

Za šesté. Samostatnou kapitolou je nasměrování humanitární a rozvojové pomoci ve značném objemu, kde máme my i Unie značné nevyužité možnosti ke stabilizaci zemí ohrožených ztrátou soudržnosti a riziky vnitřních konfliktů.

Dovolte mi tedy několik stručných závěrů. Za prvé, je třeba vážně a rychle budovat naše vlastní obranné kapacity a schopnosti armády operovat proti nepříteli nové generace a ve spojeneckých strukturách. Za druhé, je třeba si jasně uvědomit, že buď porazíme Islámský stát a reorganizujeme zhroucené státy, nebo budeme vstřebávat masivní exodus jejich obyvatelstva. Za třetí, musíme bojovat s Islámským státem posilováním a usměrňováním Evropské unie, nikoliv pomáhat Islámskému státu vnášením rozbrojů a oslabováním soudržnosti Evropské unie. Za čtvrté, nepodléhejme Islámskému státu v jednom z jeho hlavních cílů, kterým je vyvolání hysterického a indiferentního strachu z obyvatel islámských zemí bez ohledu na jejich původ, národnost, skutečné úmysly a motivy jejich útěku. Za páté, jsme černými pasažéry i v humanitární a rozvojové pomoci. Svými třemi miliony eur značně pokulháváme například vůči Holandsku, které vydává 7 procent svého rozpočtu, nebo Německu, které jen v roce 2014 věnovalo na humanitární a rozvojové účely v Iráku 260 milionů eur.

Máme tedy před sebou hodně práce zejména doma. Začněme právě s ní. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Ivan Gabal. Než budeme pokračovat, ještě budu konstatovat omluvenky předsedovi Poslanecké sněmovny: od 15 do 17 hodin pan poslanec Martin Komárek, návštěva lékaře. Paní kolegyně Pastuchová od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Dále se omlouvá na dnešní odpolední jednání a na zítřejší jednání z důvodů zdravotních pan poslanec Herbert Pavera a pan poslanec Jan Zahradník od 15 hodin z pracovních důvodů.

Pokračujeme faktickou poznámkou pana poslance Bohuslava Chalupy.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuju za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Velice stručně navážu na svého předřečníka a zhodnotím to, co jsem tady dnes slyšel. A to není jenom diskuse dneska v této Sněmovně, ale v podstatě posledního půl roku se omílají neustále dokola stejné a stejné věci. Takže nic nového dneska úplně nezaznělo. Je tady spousta věcí, se kterými bych souhlasil. Je tady řada věcí, se kterými nesouhlasím. Moje názory na imigraci jsou celkem jasné. Nicméně k tomu, co chci sdělit.

Po tom, co předvedly struktury Evropské unie při řešení imigrační krize, tak jak to do této doby probíhá, když se podívám i zpětně do historie, tak jak se zvládala krize v Kosovu, jak se zvládala krize při řešení imigrační krize, tak mi to nedává příliš velké záruky na to, že pokud by se Evropská unie dostala do jiných problémů, protože imigrační krize je pouze jedním z parametrů krizových událostí, které mohou nastat - můžeme mluvit o pandemii, můžeme mluvit o vzniku skutečně válečného konfliktu na hranicích Evropské unie -, nemám jistotu, že Evropská unie ve stávajících strukturách je schopna si s problémy rychle, efektivně a jasně poradit. Takže můj apel na vládu je ten, aby se v rámci jednání na úrovni Evropské unie se pokusili měnit strukturu Evropské unie, aby byla daleko akceschopnější a schopna skutečně věci řešit rychle a efektivně.

Jinak tady zazněla spousta věcí, které mluví o tom, že uvažujeme o tom a víme, co asi nastane za půl roku, za rok. Nevíme nic! Hrát si na prognostiky je zcela zbytečné. Jediné, co můžeme udělat, je, že tato země bude připravena na to, aby až se něco stane, a stát se to může, abychom na to byli co nejlépe připraveni a byli jsme schopni řešit následky toho, co se stane, co nejefektivněji. Takže předvídat tady a připravovat se na konkrétní situace je zbytečné. Nevíme, co nastane v březnu, jestli přijde nová, větší imigrační vlna atd.

Takže se vrátím k tomu, co jsem tady říkal i na minulém jednání Poslanecké sněmovny - apeluji na celý poslanecký sbor, aby tu otázku obranyschopnosti a efektivity činnosti bezpečnostních sborů brali velmi vážně, protože -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já jsem tolerance sama, ale uplynula doba k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuju. Pokračujeme vystoupením pana poslance Tomio Okamury. Připraví se pan kolega Lank. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dnes se potkáváme ze dvou důvodů. Prvním důvodem je obrana demokracie a druhým důvodem je obrana suverenity naší země. Jedno bez druhého nemůže existovat. Nezávislost naší země i demokracie čelí dnes stejné hrozbě. Tou hrozbou je likvidace národních států a vytváření evropského multikulturního superstátu. Naše politické elity jsou bezradné. Bezradná je také vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Víte proč? Na demokracii ani na suverenitě naší země jim totiž nezáleží.

Říkají, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD je populistické. Děláme prý nerealistickou politiku. Podřizovat se Bruselu, odmítat referendum občanů, to je realismus této vlády! Za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD jsme za poslední čtyři měsíce již třikrát navrhovali v této Poslanecké sněmovně referendum o vystoupení naší země z Evropské unie. Aby sami občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. Vládní poslanci ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL se hlasitě smáli. Takzvaná opozice ODS a TOP 09 hučela a bouchala do lavic. Úsvit pískal a komunisté nevěřícně hleděli, kdo má odvahu k tak radikálnímu návrhu. Dnes už se nikdo nesměje. S naší vládou jednají v Evropské unii jako s protektorátní vládou a z Bruselu nám jasně přikázali, co nás čeká.

Čeká nás konec samostatnosti a islamizace pod pláštíkem multikulturního ráje. Zároveň znějí výhrůžky ekonomickými sankcemi, a dokonce bojem s námi - prý xenofobními - Čechy a Moraváky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP