(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Tak to již učinil pan poslanec Rykala, který hlasuje s náhradní kartou číslo 11.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Adam Vojtěch - zdravotní důvody od 12 hodin, Antonín Pavel od 12 hodin - pracovní důvody, Radim Fiala - bez udání důvodu, Petr Gazdík - osobní důvody, Pavla Golasowská - osobní důvody, Jitka Chalánková - osobní důvody, David Kádner - rodinné důvody, Jiří Koubek - osobní důvody, Soňa Marková - rodinné důvody, Květa Matušovská - osobní důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Lukáš Pleticha do 14 hodin - pracovní důvody, František Vácha - pracovní důvody, Helena Válková - zdravotní důvody, Josef Vondrášek - zdravotní důvody, Václav Votava do 10 hodin - zdravotní důvody, Vlastimil Vozka do 12.30 hodin - zdravotní důvody.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Jan Mládek - zahraniční cesta, Svatopluk Němeček - pracovní důvody, Robert Pelikán - zahraniční cesta, Dan Ťok - pracovní důvody a Lubomír Zaorálek - osobní důvody.

Pan poslanec Votava je již zde, ruší tedy svoji omluvu.

Dnes bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 31 a 32, sněmovní tisky 513 a 514, zákony v prvém čtení. Já se táži, zda má někdo zájem vystoupit k programu. Není tomu tak, budeme se tedy věnovat vládním návrhům zákonů.

31.
Vládní návrh zákona o evidenci tržeb
/sněmovní tisk 513/ - prvé čtení
32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
/sněmovní tisk 514/ - prvé čtení
 
Sloučená obecná rozprava

Těmito sněmovními tisky 513 a 514 jsme se zabývali v pátek 19. června, kdy jsme přerušili sloučenou obecnou rozpravu.

Než přistoupíme k projednávání těchto návrhů, chtěla bych vás seznámit s usnesením organizačního výboru číslo 184 ze dne 8. července tohoto roku, v němž organizační výbor doporučuje Poslanecké sněmovně změnu zpravodaje u sněmovních tisků 513 a 514. Usnesení organizačního výboru zní: Organizační výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně změnu zpravodaje u sněmovních tisků 513 a 514 z poslance Václava Votavy na poslance Jaroslava Klašku. Já se táži, zda chce k tomuto návrhu usnesení někdo vystoupit Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přednesený návrh usnesení. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 284, do kterého je přihlášeno 129 přítomných, pro 122, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní prosím... (O slovo se hlásí a k mikrofonu přistupuje poslanec Votava.) Nemáte přednostní právo, takže já vás nemohu pustit. Až potom v rozpravě.

Nyní prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal navrhovatel těchto bodů místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj pro prvé čtení těchto bodů pan Jaroslav Klaška.

Nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které jsem evidovala přihlášku pana poslance Votavy. Prosím. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegové, kolegyně, jenom pro upřesnění, já jsem byl, když jsme začali prvé čtení, pouze náhradním zpravodajem. Aby bylo jasno, já jsem nebyl zpravodajem, který byl schválen organizačním výborem. Tím byl vždy pan kolega Klaška.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a zároveň se omlouvám panu předsedovi Kalouskovi, protože byl přerušen ve své řeči (v pátek 19. 6. 2005 před přerušením sloučené rozpravy), takže měl začínat rozpravu on. Omlouvám se. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. To nevadí, já si myslím, že je namístě, že tu poznámku pan předseda rozpočtového výboru učinil.

Já jsem chtěl jenom připomenout, že jsem byl přerušen ukončením schůze před 14 dny, to znamená, že mám za sebou již zhruba 25 minut vystoupení k tomuto bodu. Rád bych předtím, než dokončím svůj projev, jenom velmi stručně - skutečně, nebojte se - připomenul, čeho jsem se tady před těmi 14 dny již dotkl.

Hovořil jsem - odkazuji na stenozáznam své řeči - o technických problémech, které vzniknou vzhledem k tomu, že nejenom... (Poslanec se odmlčel a zadíval se doleva směrem ke hlučícím poslancům.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já poprosím kolegy a kolegyně ve sněmovně, aby se ztišili, aby pan poslanec Kalousek mohl v klidu přednést svou řeč.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Že ne všechna místa na území České republiky jsou pokryta vysokorychlostním internetem... Hluk v sále nepřestává, řečník se opět odmlčel.)

Děkuji. Že na řadě míst tento vysokorychlostní internet vypadává a co to způsobí za obrovské administrativní problémy prodejcům a živnostníkům.

Hovořil jsem o mimořádném a velmi problematickém společenském přínosu, který přinese nová kultura udávání díky tomuto systému, kterému studie říká digitální forma udávání.

V neposlední řadě jsem hovořil o mimořádných nákladech, které bude znamenat tento systém pro státní správu, pro veřejné rozpočty i pro daňové poplatníky. Ty náklady, které nám uvádí důvodová zpráva pana ministra financí, potažmo vlády, jsou výrazně nižší než odhadované náklady interní studie BDO, kterou si nechalo Ministerstvo financí zpracovat... (Řečník se opět odmlčel kvůli hluku v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já opravdu poprosím, abychom snížili hladinu hluku. Nebudeme pokračovat do té doby, než bude klid... Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Možná si vzpomenete, že jsem pana ministra financí prosil, zda by zvážil, aby tuto studii o 184 stranách firmy BDO, ze které Ministerstvo financí vycházelo při zpracování svých materiálů, zda by tuto studii pro Poslaneckou sněmovnu neuvolnil, protože zejména v otázkách nákladů a technických problémů by to pro nás pro všechny bylo velmi zajímavé čtení. Během těch čtrnácti dnů tak pan ministr financí zatím neučinil. Koneckonců nevadí.

(K řečništi přistupuje místopředseda vlády Babiš a podává řečníkovi požadovanou studii.)

To je ona? Děkuji. Já jsem myslel, jako že to dostane každý elektronicky, já už jednu mám. Ale dobře, já to oskenuji a každému to poskytnu. Koneckonců, můžeme si v tom v následujících měsících a letech při diskusi o tomto materiálu číst a jednotlivé stránky vysvětlovat... Já počkám...

(Místopředseda vlády Babiš přechází z jedné strany sálu na druhou a ukazuje přítomným dvě velké desky - makety účtenek, poslanci se smějí a tleskají. Předsedající: Prosím sněmovnu o klid!)

Děkuji za nonverbální prezentaci, která zajisté podporuje mé vystoupení... Já počkám, až pan ministr odprezentuje. (Veselost v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP