(19.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Některý rok můžete stavět od března do listopadu a někdy od dubna do října, a to dělá prostě hodně. Ale méně než 50 % na investice při stavu dopravních a silničních komunikací je prostě dramaticky málo. A tato čísla ukázala, že to nebyl výmysl opozice, že ten rozvrat ŘSD nese negativní výsledky, a to jsou tyto výsledky.

Tak já pevně doufám, že až budeme mít za rok závěrečný účet SFDI, že výsledky budou lepší. Jak říkám, tohle není politický spor, na tom se politické strany shodují, že je třeba investovat v této oblasti. Stejně tak doufám, že až budeme schvalovat na podzim a budeme debatovat o rozpočtu SFDI na rok 2016, že se tam pokusíme uvést realistická čísla, protože někdy jsou naše přání, ale i možnosti - dneska už jsou finanční možnosti v zásadě vyšší než možnost realizace a je zbytečné dávat takové signály, kolik utratíme miliard. Pan ministr určitě má v hlavě nebo na papíře už návrh rozpočtu na příští rok, ale dneska tu debatu vést nechci, dneska k tomu není prostor.

Chci jenom říci panu premiérovi, že občas by té opozici mohl dát za pravdu a občas by mohl za tu záchrannou brzdu zatáhnout dříve, když vznikne problém.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. (Hlásí se poslanec Urban.) Fakticky, pane poslanče, nebo řádně? Fakticky. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Milan Urban: Dobře, že jsem limitován, aspoň vás nebudu déle zdržovat. Já myslím, že částečně má pan předseda Stanjura pravdu, ale jenom částečně, protože spravedlivé je říci, že předtím tady byli také nějací ministři. Myslím, že na té dopravě to tak začalo někdy Vítem Bártou, který zastavil všechny projekty a přípravné práce, s výjimkou pana předsedy Stanjury. Musím se ho zastat, protože jako člen hospodářského výboru a tehdy předseda hospodářského výboru vím, že to odbrzdil, ale byl tam, nevím, pár měsíců, ani nevím přesně kolik, ale ti ministři dopravy tehdy, tak jak následovali, co si budeme říkat, mají velký podíl na tom, i jak vypadal rok 2014, protože v té dopravě to plánování, příprava, projektování, vykupování pozemků a podobně jsou věci, které přesahují řády měsíců i let. Myslím si, že je potřeba si to tady říci, protože nejde jen o jedno funkční období, nejde jen o to, jestli na tom nějaká politická strana získá politické body, či nikoliv. Jde o výsledek.

Myslím si, že Ministerstvo dopravy z tohoto pohledu za posledních dvacet let je jedno z nejvíce postižených, poškozených, nebo já nevím, jak to říct. Prostě výsledek pro občany České republiky není příliš valný. Měli jsme tady mít infrastrukturu, která odpovídá aspoň částečně té evropské, vyspělým zemím - nemáme. Budeme ji mít brzo? Nebudeme. Je to vina politických rozhodnutí a doufám, že to je nějaké poučení, že ten rok 2014 byl posledním špatným rokem v dopravě. Doufám. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych v mnohém s panem kolegou Urbanem souhlasil, nicméně v jedné věci se mýlí. Ta diskuse tady je o tom, že nebyl splněn rozpočet na rok 2014. Ten rozpočet byl nějak naplánován a nebyl splněn. To znamená, pokud nebyla příprava, tak neměla být očekávání tak vysoká a rozpočet takhle vysoký. Takhle tomu já rozumím. A diskuse dneska je, že rozpočet byl na těch nízkých procentech, plnění na nízkých procentech, které tady zaznělo. To znamená, rozpočet roku 2014 nebyl splněn. Za to skutečně nemůže ministr Bárta.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jenom dvě minuty. Nemá cenu se trefovat do Prachaře, už tady není, ale spíše bych vyzval poslance - víte, s jakou arogancí jste se tady smáli, a zejména exministr Prachař, tomu to přišlo náramně k smíchu, když byla ta mimořádná schůze, média tomu nevěnovala pozornost, prosím vás, ne všechno, co tady navrhujeme, je k tomu, abyste se tomu smáli.

Ale spíše do budoucna. Zrovna tak vám teď s kolegou Stanjurou navrhujeme, že se připojíme v tom, abychom co nejrychleji opravili ten příšerný zákon, který zablokoval výkupy pozemků, anebo je prostě poslal do neefektivity. Takže prosím pro budoucno, tady přesně vidíte, kde to končí.

A za ten rok Prachař jednoznačně může. On nemusel zastavovat D3, ty stavby, které už byly na spuštění tehdy. On nemusel dělat další hlouposti kolem prozkoumávání pražského okruhu, stavby 511 a další a další věci. On ten rok prostě zastavil. To je prostě prostý fakt a tohle už je jen důsledek jako varování.

Spíš pojďte v téhle věci, všichni chceme dálniční síť, všichni chceme moderní železnice. A spíš bych poprosil, pan ministr o tom ví, vědí o tom činovníci sociální demokracie, kteří se zabývají dopravou, a je to škoda, abyste příště nezametali i pozměňovací návrhy. Teď se k tomu stejně budeme muset velice rychle, asi už tedy až na podzim, vrátit a ten zákon upravit, aby se konečně začalo vykupovat v rychlejší dynamice. Teď to je v průšvihu, ten zákon, který tady Prachař také arogantně protlačil. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud nejsou další přihlášky do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím. Zeptám se, zda v této fázi je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou a prosím pana zpravodaje, aby nám sdělil návrh usnesení.

 

Poslanec Stanislav Pfléger: Takže ještě jednou dobrý večer. Návrh usnesení hospodářského výboru je: Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit Výroční zprávu o činnosti a účetní uzávěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014, sněmovní tisk 442.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se na další přihlášky do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj? Ne. Pan ministr? Také ne. V tom případě budeme hlasovat. Je tu návrh na odhlášení, takže já vás všechny odhlásím a prosím o novou registraci. Jakmile se ustálí počet přihlášených, tak budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak je přednesl pan zpravodaj a navrhl hospodářský výbor, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 265, přihlášeno 125, pro 121, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Tím končím bod 152.

 

Poprosím o chvilku strpení, předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkný podvečer. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

153.
Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2014
/sněmovní tisk 443/

Tento materiál uvede pan ministr Ťok. Prosím, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP