(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, tomu rozumím, pane poslanče. Požádám sněmovnu o klid a diskusní kroužky, prosím, přesuňte do předsálí, a to jak páni kolegové a paní kolegyně poslanci, tak ministři, abychom mohli v klidu zajistit - (Poslanec Stanjura vstupuje do řeči bez udělení slova.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vydržte, už jenom 21 minut.

Opravdu mi nepřipadá problém toho, že klienti českých cestovek zůstanou bez pojištění, jako marginální, abychom kvůli tomu tak přišli - no tak dobře, ještě teď budu dvacet minut mluvit, a pak to máme za sebou a pro dnešek končíme.

Citoval bych z toho dopisu, o kterém jsem mluvil, který dostala paní ministryně. Píše: Ačkoliv jsme z povahy svého podnikání na spolupráci s cestovními kancelářemi závislí, a tudíž máme zájem poskytnout co možná nejširší služby, musíme však partnerům sdělovat, že při stávajícím znění návrhu zákona nebudeme s to pojištění insolvence cestovním kancelářím nadále nabízet. Mezi hlavní důvody patří zejména neochota akcionářů, ale i zajistitelů přijímat rizika a akceptovat pojištění pokrývající výplatu pojištění nad ujednaný limit. - A paní ministryně velmi ráda se označuje jako člověk, a já jí v tom věřím, se orientuje v evropské problematice, takže tahle věta je důležitá: Bezlimitní plnění v tomto oboru nemá obdobu v žádném právním řádu členských států Evropské unie.

Zkusím to přeložit. Každý, kdo uzavírá pojistnou smlouvu, tak tam má výši plnění. A záleží na něm a také na té pojišťovně. Ale v tomto návrhu zákona se říká: Je jedno, jaká je sjednaná výše plnění. Zaplatíte všechny škody, které ti klienti vykážou. A je úplně jedno - jestli byl limit deset milionů, ale škoda bude dvacet, zaplatíte dvacet. Je logické, že nikdo takové pojistky nechce uzavřít. Tak jaká ochrana spotřebitele? Které spotřebitele to ochraňuje? Jak to pomáhá českým cestovním kancelářím? Nijak. Naopak jim to škodí.

Mě by skutečně zajímal názor ministra financí, zda o tom ví, co jeho kolegyně z vlády dělá pojišťovnám a co jim navrhuje a jaké riziko připravuje - ne pro ty pojišťovny, ale pro ty klienty. O těch se bavme. Myslím, že je logické, že ten zákon měl by podle mého názoru hlavně zajistit návrat do vlasti těm, kteří jsou v zahraničí v okamžiku, kdy krachuje cestovní kancelář. O tom podle mě není sporu. Ale mají se platit také všechny koupené zájezdy rok dopředu? Je to tak i v jiných druzích podnikání? Když zaplatíte nějakému živnostníkovi nebo nějaké menší firmě zálohu, že vám vyrobí kuchyni, a ta firma, než dojde k plnění, zkrachuje. Nic takového neexistuje. Musíte se standardně přihlásit bohužel do insolvenčního řízení nebo do řízení o bankrotu a pak vaše pohledávky jsou nějakým způsobem uspokojeny - spíš méně než více, to je pravda.

A tady je navrhováno zákonem bezlimitní plnění. Ale je to jenom přání, protože reálně to vůbec nebude fungovat, takže ta situace se nezlepší. Na druhé straně, aby to prošlo, tak cestovní kanceláře to těm pojišťovnám skutečně nemusí posílat - to, co my kritizujeme, že to je zbytečné, a ty konkrétní údaje, protože ta pojistná smlouva prostě nebude uzavřena.

A na to bych chtěl znát odpověď, paní ministryně. Vy to přece víte, že ten problém existuje. Proč jste o tom nemluvila? A jak ten problém chcete řešit? A jak ty pojišťovny chcete donutit, když ten zákon projde tak, jak vy navrhujete, aby ty pojistné smlouvy uzavřely? No prostě je nedonutíte.

Některým poslancům to připadá úsměvné. Tak ať se do toho zákona podívají a ať zkusí říct, jak donutíte někoho, aby nabízel nějaký produkt, když ho nabízet nebude chtít. Prostě to neuzavře. Přestože ty pojišťovny v tom dopise, paní ministryně, přiznávají, že to pro ně je zajímavý byznys, tak za těchto podmínek říkají: omlouváme se, ale my v České republice nikoho proti úpadku a insolvenci v oblasti cestovního ruchu pojišťovat nebudeme.

Takže procedurální návrh jsem podal. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mám dvě faktické poznámky - pana poslance Pilného a pana poslance Petra Bendla. Ale nejdřív než ji udělím, musíme se dohodnout na tom, že procedurální návrh budeme hlasovat bez rozpravy, pokud to nemyslel pan předseda tak, že to bude až po skončení alespoň obecné rozpravy. (Poslanec Stanjura reaguje z místa.) Dobře, tak bez rozpravy. Zagonguji, odhlásím vás, požádám vás o novou registraci.

 

O přerušení tohoto bodu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 232, které zahájím, až přečtu omluvy. Je to omluva pana poslance Bohuslava Chalupy od 18 do 19 hodin - dvakrát doručena, takže jenom jedna.

Budeme hlasovat. Kdo je pro přerušení jednání tak, jak navrhoval pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 232. Z přítomných 134 poslanců pro 32, proti 76. Pokračujeme.

 

Máme tedy faktickou poznámku pana poslance Ivana Pilného, potom paní poslankyně Fischerová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jen krátce bych zareagoval na to, co do toho zákona nepatří. Bylo to tady citováno. Je to horská služba a vyskytly se pokusy tam přilepit vodní záchranáře, asociaci lanovek atd. Do toho zákona to vůbec nepatří a důsledek je ten, že horská služba musí každý rok bojovat o svůj rozpočet, protože visí ve vzduchu v zákoně o cestovním ruchu. My jsme požádali doprovodným usnesením, tedy myslím hospodářský výbor, pana ministra vnitra, aby to vyřešil v rámci integrovaného záchranného systému, protože tyhle věci tam prostě nemají co dělat. Takže doufám, že se to podaří vyřešit jiným způsobem než v tomto zákoně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pilnému i za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Bendla a potom faktická poznámka pana poslance Tomio Okamury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Mám jenom dvě poznámky. Chtěl jsem poprosit paní ministryni, aby konečně se k materiálu, který předkládá, vyjádřila, tak aby se k němu mohli případně vyjádřit i další reakcí na to, co ona řekne - protože my jako obyčejní poslanci, kteří nemáme právo vystoupit kdykoliv, pak nemůžeme reagovat na její vystoupení. Tak vás moc prosím, abyste reagovala na to, na co se vás tady kolegové ptali.

A zároveň chci říct poznámku. Mám pocit, že je mi to jasné. Vy jste zkrátka - protože jsem si nejdřív myslel, že jste agenty pojišťoven, teď to vypadá tak, že abyste si pojišťovny udobřili, chcete jim dát možnost surfovat po číslech účtů a po účtech téměř všech cestovních kanceláří. Ale nějak se vám vytratil právě ten klient. Výsledkem bude, že v bitvě mezi pojišťovnami a cestovními kancelářemi se ten klient rozhodne, že půjde do cestovní kanceláře v zahraničí, protože ministryně pro místní rozvoj, potažmo Sněmovna, je tady odtud vyžene.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Tomio Okamury. Pak v rozpravě přednostní právo zpravodaje hospodářského výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené paní a pánové, zareagoval bych na otázku pana poslance Stanjury a pana poslance Bendla. On totiž návrh toho zákona v tom smyslu, aby byl zajištěn stoprocentní právní nárok klientů, vychází z obdobného ustanovení, které je ve finální verzi nové směrnice Evropské unie, která byla schválena v květnu v trialogu Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady Evropy a bude formálně schválena v Evropském parlamentu a Radou v září či v říjnu letošního roku. A tam je právě nově ten termín full payment.

To znamená, naopak tato novela zákona, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, jde v souladu s trendem v Evropské unii, byť já jsem za cestovní kanceláře samozřejmě, ale říkám to tady férově, a musím říci, že právě naopak to stoprocentní plnění, oprávněný nárok klientů, je teď nově požadováno. A že pojišťovny odmítají plnit stoprocentní nároky klientů, to je samozřejmě logické, ale je to i byznys. Cílem té novely je ochránit stoprocentně spotřebitele. To se tady podařilo naplnit, proto s tou novelou souhlasím, protože na prvním místě je prostě klient, spotřebitel. Byly tady problémy s tím, že pojišťovny nechtěly plnit stoprocentně, to byla například pojišťovna Generali nebo Česká podnikatelská pojišťovna. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP