(18.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Ploc: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, při přípravě zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her ministr Babiš sliboval, že na sport budou v rámci vyššího výběru daní z hazardu směřovány 3 mld. korun navíc. Sportovci se na platnost nových zákonů velice těšili, protože by to mohlo konečně zlepšit podmínky v českém sportu, který je dlouhodobě podfinancován. Jenže po odložení nového zákona do roku 2017 se odkládá také navýšení podpory sportu. Je tedy žádoucí, aby navýšení výběru daní z hazardu bylo směřováno do kapitoly MŠMT a na podporu sportu. Z těchto důvodů navrhuji, aby byl tisk přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tento výbor by měl tuto problematiku prodiskutovat a slyšet stanovisko a názor Ministerstva financí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Plocovi. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, myslím, že mě nikdo z vás nemusí podezřívat, že bych jako starostka městské části Praha 2 byla tolerantní vůči hazardním a jiným hrám. Nulu prosazuji na našem území od roku 2007. V roce 2011 jsme s kolegou Farským byli iniciátory změny zákona tak, aby obce tuto pravomoc měly. Myslím si, že ta úprava tehdy byla přelomová. Dala obcím pravomoc rozhodovat si o tom, jestli chtějí, nebo nechtějí.

Mrzí mě, že této debaty, která i v tom předvolebním klání byla poměrně silná v tom veřejném prostoru, se neúčastní, arogantně se jí neúčastní pan ministr financí Babiš. Navrhuji tedy z tohoto důvodu, abychom tento bod přerušili do doby, než zde bude přítomen pan ministr financí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je procedurální návrh, nikoliv faktická poznámka. Já o něm nechám hlasovat bez rozpravy. Já vás nejdříve odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přítomných, nechám o tom rozhodnout, a to v hlasování pořadové číslo 175, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra financí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 175, z přítomných 89 pro 25, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Pokračujeme rozpravou. Pan poslanec Tomio Okamura, připraví se místopředseda pan Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já vůbec nechápu tento návrh hnutí ANO, protože vůbec nevím, odkud se tady berou ty počty. Připadá mi, že tento návrh je normálně lobbing hazardních firem a lobbing hazardní lobby.

Studie Národního ústavu duševního zdraví z roku 2014 jasně vyčísluje náklady spojené s hazardem až na 16 mld. Kč. Pak je tady ještě jedna studie, je to studie hazardních her v České republice, a ta vyčísluje náklady spojené s hazardem až na 30 mld. Kč. Rozdíl je dán zejména tím, co všechno se do nákladů započítává. Pak jsou tady další tvrdá data, a to, že výnosy pro veřejné rozpočty a pro rozpočty krajů a obcí ze zmíněných hazardních her se pohybují v řádu 6 až 7 mld. Kč. To znamená, rozdíl je i při té nižší studii nějakých 7 až 8 mld. Kč, na co doplácejí občané České republiky na hazard.

A teď tady slyšíme návrh hnutí ANO, že prý díky pětiprocentní daňové sazbě, nějaké změně, se dostanou do pokladny další 2 mld. Tak k tomu mi stačí základní násobilka, abych si spočítal, že stále na to stát doplácí. Takže co to tady předvádíte za nesmysl, to vůbec nechápu. Ta čísla jsou tady zcela jasná a nadále stát na to doplácí.

Takže já říkám úplně na rovinu, že tento návrh mi připadá, že je to jenom zástěrka někoho, kdo je prostě zlobbován hazardní lobby a není prostě schopný hazard zakázat.

Dále bych dodal, že podle dostupných studií v České republice je přibližně 100 tis. patologických hráčů. Počet osob, který je negativně zasažen hazardem, je však mnohem vyšší. Jedná se především o rodinné příslušníky, zaměstnavatele nebo věřitele patologických hráčů. Ze studií vyplývá, že tedy celkem přímo a nepřímo je negativně zasaženo hazardem 1 až 1,5 mil. obyvatel České republiky. A tato vláda se chová tak otřesně, že chce vydělávat na neštěstí jiných? To znamená, místo toho, aby patologickou závislost, nemoc, se v podstatě snažila léčit, tak ještě na té patologické závislosti, na nemoci ostatních lidí a na lidském neštěstí vydělává a ještě se z toho snaží vyrejžovat peníze. To je skutečně otřesný případ.

Musím samozřejmě říci, že každá norma, která omezí nějakým způsobem hazard, si zaslouží podporu a je dobrá. Na druhou strany tady přestaňme lhát, že takováto omezení problém s hazardem vyřeší. Bohužel, jako u alkoholismu platí, že v případě závislých osob neexistuje nějaké moderované drogování. Jediné řešení je absolutní abstinence. A opět, abych si pomohl někým jiným, nějakými odborníky nebo nějakými odbornými studiemi, tak se stačí zeptat například primáře bohnické psychiatrické léčebny Karla Nešpora. Ten vám řekne, zdali váš návrh zákona řeší hazard, nebo ho řeší absolutní abstinence.

Takže znovu říkám, přestaňte tady předvádět nějaké nesmysly. Je to lež, ten váš návrh zákona. Neřeší to vůbec žádný hazard, nadále jenom parazitujete na lidském neštěstí.

K tomu bych rád připomněl, že již tady ve Sněmovně leží téměř rok naopak náš návrh zákona, kterého jsem spoluautorem a který zavádí úplný zákaz výherních hracích automatů a jejich internetových obdob. Netýká se to samozřejmě pokeru, netýká se to sázek na sportovní zápasy. A vaše vládní koalice se chová tak neuvěřitelně nedemokraticky, že odmítá i téměř po roce tento návrh zákona dát k projednání na plénu Poslanecké sněmovny. Vy ho prostě odmítáte dát sem, aby to lidé neslyšeli, abyste se nemohli vlastně tady v hlasování demokraticky vyjádřit, zdali skutečně jste proti hazardu, nebo ne. Vy to prostě řešíte tak, tato vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, že prostě raději strčíte hlavu do písku. No, to by byla ještě lepší varianta. Prostě to na program schůze nedáte. Místo toho se tady říkají nějaké úplné nesmysly, přestože odborníci i odborné studie říkají, že je to jinak. Dokonce ani selské počty nefungují. Stát na to prostě dále doplácí.

Samozřejmě to, zda budou lidé prohrávat po menších částkách nebo nějak jinak, to vůbec neznamená, že prohrávat nebudou a že nebude možné během pár hodin prohrát celou výplatu nebo sociální dávky. Také jsem tady slyšel argument, když jsem se tady snažil lobbovat v dobrém za to, aby se na pořad schůze téměř po roce dostal náš návrh zákona na úplný zákaz výherních hracích automatů a jejich internetových obdob, že prý by vznikla nějaká šedá zóna, nějaké černé herny. No tak to je snad argument už úplně k smíchu. Tak proč je tedy zakázána dětská pornografie? Proč je tedy na internetu a je to zakázané? Takže to také tedy necháme jen tak, že si s tím poradí trh, nebo že vzniknou nějaké černé stránky, nebo já nevím kde co. To přece takhle není. To bychom tady mohli nechat lichvu. Ostatně, my už jsme návrh ohledně lichvy předložili. Vaše vláda, přestože to má v programovém prohlášení, tak za rok a půl nepředložila vůbec nic, ani jeden návrh ohledně lichvy, ani jeden vládní návrh ohledně exekutorů. Takže sliby chyby, prostě neděje se tady vůbec nic, nic nejste schopni předložit.

Já samozřejmě vidím, přiznám se, že vidím určitou snahu některých navrhovatelů, že jakoby chtěli řešit hazard, ale skutečně si nejsem jistý, když tady vidím ty odborné studie a vidím, že to prostě nehraje finančně, ani to nehraje na základě toho, co tady říkají skuteční odborníci, tak si nejsem jistý, zdali se jedná skutečně o tuto snahu, resp. začínám si být jistý, že se jedná o snahu vyhovět hazardní lobby ve smyslu, abychom naoko vyhověli společenské poptávce, ale zároveň hazard nadále legitimizujeme, protože ho ve skutečnosti podporujeme. Respektive vy ho podporujete. Já jsem proti. Vládní koalice ho podporuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP