(17.10 hodin)
(pokračuje Opálka)

Z našeho pohledu samozřejmě nelze brát za chybu druhý pilíř. To prostě byla úlitba, kterou druhá Bezděkova komise, kde jsme taky neměli své zastoupení, kde byli většinou představitelé bank, byla to úlitba pro ty, kteří chtějí spravovat veřejné finance, a pro ty, kteří se nechtějí tak velkou měrou solidarizovat na prvním pilíři. To byl úmysl, já to jako chybu to neberu, ale beru to jako špatné, co nefunguje. A co nefunguje, má se zrušit. To zrušení tady je, a proto to také podporujeme. To je vše, co chci k tomu říci. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Posledním přihlášeným je zatím pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jenom reakce na pana kolegu Stanjuru. Co chcete zachovat? Vždyť ten druhý pilíř je mrtvý. Je mrtvý! Lidé o to nejeví zájem, je tam pouze 85 tisíc klientů, odpískaly to už i penzijní společnosti. Navíc je pro penzijní společnosti povinnost mít minimálně 50 tisíc klientů, nebo přijdou o licenci. Takže co chcete teď zachraňovat? Ten pilíř je prostě mrtvý! Nikdo nečekejte, že do něho budou vstupovat lidé. Za prvé jsme přijali zákon, kterým jsme už zamezili vstup, ale i kdybychom ho nepřijali, víc lidí tam už proboha nevstoupí. Ten pilíř je mrtvý!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Stanjura. (Připomínka z pléna.) Řádně přihlášený. Přesně tak.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Votavovi. Kdybych uznal, že máte pravdu, a z velké části ji máte, propaganda proti druhému pilíři byla skutečně velmi úspěšná, a on mrtvý byl, tak nemáme odpověď na druhou půlku té otázky. Proti druhému pilíři se zvýšilo DPH, aby kompenzovalo výpadek z bilance veřejných rozpočtů. Vy rázně a jednoznačně rušíte druhý pilíř, o kterém jste říkali, že je špatně. Zvýšení DPH podle vás bylo také špatně. Tak proč to nevracíte zpátky do původní polohy se stejnou razancí? Zvýšení DPH z našeho pohledu a z naší motivace bylo ve prospěch důchodového systému. Vy ho používáte pouze na platy státních úředníků, sociální dávky a vládní rozežranou spotřebu. To je ten zásadní rozdíl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Než dám slovo řádně přihlášenému panu poslanci Stanjurovi, ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. V debatě ještě také padalo, že druhý pilíř si mohli dovolit bohatí. Upozornil bych, je tady řada lidí, kteří přišli do politiky před rokem nebo dvěma a půl lety, že existuje také výnos Ústavního soudu, že náš systém nezohledňuje zásluhovost. To je další věc. Ale druhý pilíř také vycházel vstříc i nálezu Ústavního soudu.

Vážení, máte čtyřprocentní růst, nechali jste si horní sazby dépéháčka a kromě kosmetických změn, kde jste spíše než občanům pomohli prodejcům a různým dealerům, takže ti si ty peníze z toho sníženého dépéháčka nechali, protože víc nevybíráte, naopak méně vybíráte. Kolik potřebujete na to, abyste v tomto rozežrání pokračovali? Kolik potřebujete ještě z lidí vyždímat peněz na to, abyste drželi tento stát na hliněných nohách? Upozorňuji vás, že navyšujete dluh, stále máme deficitní rozpočet i při tomto růstu. A rozpočet deficitní hodně. Že se rozpočet relativně zmenšuje v rámci toho, že teď vyskakuje hádépéčko. Víte, když potom přijde krize, která běží velice rychle, tak to hádépéčko rychle skočí a najednou budeme až za těmi 60 %, která vy dnes chcete zastropovat v rozpočtové odpovědnosti. Nebo padesáti, ale ono to bude ještě víc. Daleko víc.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní je řádně přihlášený pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve v reakci na slova předsedy rozpočtového výboru. Pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, vaše logika je neúprosná. Vy jste někoho zabili, a pak říkáte - je to mrtvé, co byste chtěli. Těžko se s tím polemizuje. (Potlesk a pobavení části poslanců.) Klobouk dolů, to se těžko hledá nějaké řešení.

Já na rozdíl od jiných se nebudu smát panu ministrovi financí, že za ty dva měsíce nepřinesl důchodovou reformu. Já jsem mu to nevěřil tehdá. Vím, že tady byl minimálně jeden poslanec z hnutí ANO, který hned snaživě běžel k mikrofonu a říkal: To je konečně správná koncepční propracovaná reforma. Ten bude zklamaný. Já zklamaný nejsem, protože tak složité věci se nedají dělat tak rychle. Sami jsme poznali, že pokud není širší shoda, je to pro systém problém.

Chtěl bych říci několik drobných věcí, o kterých bychom mohli společně uvažovat a které by mohly systému prospět, bez toho, že bychom to nazvali reformou. Naši občané se mylně - a já jim to ale nevyčítám, že mylně, protože jim to neumím pořádně vysvětlit - domnívají, že si platí na důchod. To přece velmi často slyšíte od lidí, kteří mají nižší penzi, než očekávali. Já jsem si celý život platil, a teď mám takovou malou penzi.

Tak za prvé bychom tomu mohli říkat důchodová daň a ne důchodové pojištění. Za druhé, a to by nás nestálo skoro nic, bychom mohli vést individuální účty každého občana. Každá firma odvádí každý měsíc hlášení správě sociálního zabezpečení s rodným číslem, kolik za svého zaměstnance odvádí z jeho mzdy, kolik odvádí za zaměstnavatele. Údaje stát opět má, není to nová povinnost, ale mohli bychom třeba na požádání - podobně jako u výpisu zdravotního pojištění - občanovi, kterého to zajímá, sdělit, kolik do průběžného systému sám odvedl každý rok a kolik v sumě od té doby, kdy začal platit. Jen proto, aby občané viděli, že si nespoří na důchod, ale že platí penze stávajícím důchodcům. Myslím, že to by mohlo projít, je to technická věc a pomohlo by to k větší osvětě.

Jestli budeme mluvit o tom, jak zavést třeba větší podporu rodin v důchodovém systému, tak jako občanští demokraté dáváme ke zvážení návrh, který se nám nepovedlo v minulém volební období prosadit, přiznávám poctivě, myslím, že návrh spadl kvůli stravenkám - je to komické, ale stravenky tady hýbou lecčíms - a to že by ti, kteří platí důchodové pojištění, mohli jedno procento - mohli, ne museli - platit přímo svým rodičům, kteří jsou v penzi. Myslím, že to je věc, která podporuje soudružnost rodin. Dáváme to jako podnět, ať nechodíme jen s kritikou. Není to žádná reforma, jsou to malé věci, které by za prvé mohly přispět k větší informovanosti občanů, aby pochopili, jak průběžný systém funguje, že si nespoří, ale platí penzi někomu jinému a musí spoléhat, že až oni přijdou do penze, bude tolik ekonomicky aktivních a budou mít takové platy, aby byli schopni platit zase jejich penze. A za druhé, podpora rodiny ne tím inženýrstvím, že podle počtu dětí se budou měnit sociální odvody, ale tím, že lidé by měli právo, nikoli povinnost, např. jedno procento posílat přímo rodičům, kteří jsou v penzi.

A když se bavíme o těch komisích - tato komise byla vládní. To nebyla komise, kde by se hledala nějaká shoda. Komise byla vytvořena proto, aby vláda měla argument pro zrušení druhého pilíře. To jste si mohli ušetřit práci, stejně byste s tím přišli a nemuseli jste to maskovat. Nás tam nikdo neposlouchá, chodíme tam jen do počtu, nikdo s námi žádnou debatu nevede, jednáte s námi jako ve Sněmovně, máte většinu, a bude to tedy tak nebo onak. Takhle se nemůžeme dobrat k nějakému společnému průsečíku v tomto nelehkém problému. Když pak slyším výstupy, je to jako tisková konference sociální demokracie. To není tisková konference společné komise k důchodové reformě. Nevím, jestli to děláte přímo v Lidovém domě, ale můžete to dělat na stranické půdě, nemusíte si hrát na to, že je to nějaká nezávislá odborná komise, která nám všem má nějakým způsobem poradit. Plní vaše stranické zadání, proč ne, ale nazývejme to pravými jmény. Je to vaše stranická komise, která vytváří podklad, rádoby odborný, pro váš politický program. Říkám, je to legitimní, ale my to nebereme, že funguje nějaká společná komise, která by se poctivě snažila najít nějaké dlouhodobé řešení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP