(17.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když se člověk splete, tak by měl uvést fakta na pravou míru. A protože displej na mobilu je moc malý, tak já jsem to ještě přehnal. Výpadek není 16 promile, ale 1,6 promile. Je ještě desetkrát méně. Ještě desetkrát silněji platí ty argumenty, o kterých jsem mluvil. Je to 1,6 promile, byl výpadek z průběžného systému. Ne 20 mld., jak nám tvrdila odborová centrála bok po boku se sociální demokracií a KSČM. To by bylo úplně jiné číslo.

A já bych sice mohl říkat, že někteří velmi mladí politici vyřešili svoji situaci velmi brzy, ale to myslím, že sem nepatří, že to patří někam jinam. Ale možná by mohl někdo z vlády říct, jaké jsou tedy důvody rušení druhého pilíře, když to nejsou ani ekonomické ani demografické. Jsou to skutečně jenom ty ideologické, protože jste se před lety rozhodli, že se vám to nelíbí? A teď pořád říkáte: my to rušíme, protože jsme to slíbili. Ale to vás nikdo nenutil. Dneska to rušíte, protože musíme, protože jsme zastavili vstup do druhého pilíře. Ale ten jste zastavili před třemi měsíci, a opět vás nikdo nenutil. Pak se nedivte, že to je pouze ideologický projekt.

A já tedy... škoda, že ten zákon o registračních pokladnách nebude nikdy platit, protože co by ti živnostníci všechno nefinancovali? Tu důchody, tu investice do infrastruktury, tu vyšší výdaje do školství, vlastně všechno. Máme 4% růst, aspoň za první kvartál potvrzený, myslím, že očekáváme podobná čísla za druhý kvartál, tzn. ročně by autonomně mělo připlout do státního rozpočtu nějakých 75 mld., za pololetí plus 37. Nic z toho se neděje, příjmy jsou nižší než loni, přesto se vláda a ministerstvo financí chválí, jak dobře vybírají daně. Já tomu prostě nerozumím.

Takhle ta čísla prostě nefungují. (Upozornění na čas.) A jsou to vaše čísla, nejsou to čísla opozice. Čísla z vašich materiálů. Tak na ně reagujte a zkuste je nějak vysvětlit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Po faktické poznámce pana poslance Stanjury následuje faktická poznámka pana poslance Opálky, po něm pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, nemám vůbec v úmyslu zdržovat tuto ctěnou Sněmovnu svými proslovy k důchodové reformě, protože kdybych sečetl všechno, co jsem tu namluvil, tak to vydá několik hodin. Ale chci reagovat na otázku pana kolegy Stanjury na ta promile.

Musíte si vybrat. Na jedné straně si stěžujete, že do systému díky volební kampani a protikampani proti druhému pilíři vstoupilo málo členů, klientů. Dneska ještě nikdo neví kolik, protože se říká necelých 85 tisíc, ale z toho 5 tisíc je nezaměstnaných, kteří nic nezaplatili. Jiná evidence je na České správě sociálního zabezpečení, jiná evidence je u bank, které samozřejmě braly v úvahu to, co jim tam dealeři nabrali, no a navíc ještě někteří klienti hlásili, že jsou v tomto systému jenom u jednoho zaměstnavatele, přitom pracují u více. Ale to jsou vedlejší věci.

To procento nebo to promile je tak malé, protože se předpokládal větší vstup klientů, tak se odhadovala větší čísla, ale tak musíme pak vyjít z toho, co chceme. Jestli z představy, že v tomto systému budou 3 miliony občanů, anebo 80 tisíc občanů. Pak samozřejmě předpoklady celkového objemu peněz musí být různé.

To je snad stručné vysvětlení. Pan Stanjura už přepočítává, kolik by to bylo promile, kdyby to byly 3 miliony klientů. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Opálkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura a pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě mnuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jelikož se debata zřejmě chýlí ke konci, tak se jenom chci zeptat, pane místopředsedo, jestli je podán návrh, protože už se to vleče dlouho, na zamítnutí, na přepracování. Obou bodů samozřejmě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano. Bavíme se o obou bodech. Na zamítnutí jej předložila paní poslankyně Chalánková u obou bodů.

 

Poslanec František Laudát: Takže já dávám i návrh na přepracování. To je pro budoucnost. Vy si to tady sice prohlasujete, ale někdo jednou aspoň morálně, a bohužel nic si na vás nevezmeme, ale někdo by za ty zástupy chudáků a zbídačených lidí, kteří nebudou mít v penzi z čeho žít, měl nést odpovědnost. Alespoň morální.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, návrh na zamítnutí dáváte k jednomu, nebo k oběma? Protože máme sloučenou rozpravu. K oběma, předpokládám.

 

Poslanec František Laudát: K oběma a návrh na přepracování také k oběma.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pro pana poslance Opálku vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. My už jsme si vybrali. My chceme, aby ten druhý pilíř zůstal zachován, dobrovolný, aby lidé měli možnost.

Ale k těm dotazům na vládu. Zkuste spočítat, ať to nepočítám pořád já na té malé kalkulačce, kolik procent občanů tam vstoupilo a jaký je výpadek z průběžného systému. Zjistíte, že to neodpovídá, ten váš předpoklad, procentuálně, že to jsou ti nejbohatší. To by pak výpadek v příjmech musel být vyšší.

Jestli budeme počítat, že máme zhruba 5,5 milionu aktivních občanů, to si myslím, že to číslo přibližně odpovídá, kteří se nějakým způsobem podílejí na platbě důchodového pojištění, když je to daň, tak 185 tisíc, a teď ten výpadek 1,6 promile. Zkuste tím doplnit tu důvodovou zprávu včetně věkové a příjmové struktury klientů, abychom věděli, o čem rozhodujeme, ať to není úplně naslepo.

Ale pro kolegyně z TOP 09, když se ptaly, jestli vláda má nějakou koncepci. No samozřejmě že má. Dlouhodobou, od Vladimíra Špidly. Zdroje jsou. To je jejich koncepce sociální a důchodové reformy. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom stručnou poznámku rovněž k panu poslanci Opálkovi. Ono to spolu souviselo a svým způsobem souvisí i doteď. Druhý pilíř a DPH. Já si budu provždy vyčítat pravděpodobně do smrti, že když už jsem se smířil s dobrovolným druhým pilířem, že jsem alespoň netrval na aktivním projevu nesouhlasu. On kdyby byl aktivní projev nesouhlasu jako podmínka neúčasti v druhém pilíři, pravděpodobně by ty počty vypadaly dnes jinak. Dopustil jsem se chyby.

Ale současně s tím, že byly sníženy solidární přímé odvody navázané na pracovním místě, ta 3 % si spoří každý sám pro sebe, tak současně s tím to bylo kompenzováno zdaněním spotřeby, tedy zvýšením DPH. Pan ministr financí má zvýšení DPH v každé šesté větě, nebo páté, jako zásadní chybu, které se ta zločinná předchozí vláda dopustila, jakou šílenou chybu jsme udělali, protože jsme zvedli ty daně. Ale proč tedy to DPH nesnižuje stejně razantně, jako ruší druhý pilíř? To spolu prostě souviselo. Jestli se stejnou rozhodností rušíte druhý pilíř, protože o tom tvrdíte, že to byla chyba, tak se stejnou rozhodností máte vrátit DPH do původní polohy, o čemž rovněž tvrdíte, že je to chyba. A to už se vám nechce.

Vy ty peníze chcete, protože vám ty daně vybírat nejdou, přestože ekonomika šlape. V tom je toto nefér, že v prvním, to umíte být rozhodní a rychlí, to druhé sice kritizujete, ale nijak napravit to nechcete, protože jste velmi rádi, že ty peníze máte. A to jsou peníze občanů, které utrácíte za platy státních úředníků a za sociální dávky. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, podruhé, snad naposled. Chtěl bych říci, že klub KSČM se na tomto materiálu nepodílel, na komisi, která projednávala návrh, jsem předkládal úplně jiné řešení, a musím říci, že jsme navrhovali i snížení DPH u potravin. Takže bych byl nerad, kdybychom spojovali tyto nespojitelné nádoby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP