(14.40 hodin)
(pokračuje Havlová)

Otázkou také zůstává, jestli se naplní celá bývalá kapacita zařízení, tedy 580 míst, výjimečně tam bylo umístěno i tisíc, nebo dokonce dojde k navýšení celkové kapacity, a je otázkou, o kolik. Bojím se, aby se nakonec nenaplnila má nejhorší obava, že malá obec s celkovým počtem zhruba 800 obyvatel bude mít v nejbližším okolí invazní armádu mladých mužů, jejichž počet může obyvatele možná i převyšovat. Tito mladí muži přicházejí do naší vlasti sice nechtěně, protože jejich cílovou zemí je Spolková republika Německo, a o to více pak mohou být frustrováni, když se dostanou do země, kam nechtěli, a budou zavřeni na jednom místě v uzavřeném prostoru bez možnosti odchodu. Nedovedu si představit, kam taková frustrace může vést, když ji mohou podněcovat bojovníci Islámského státu, kteří se vůbec netají tím, že do Evropy posílají své vojáky.

Vláda na mimořádné schůzi deklarovala ústy premiéra, že nepřijme povinné kvóty, a tak vlastně obelhala nejen tuto Sněmovnu, ale především naše občany a své voliče. Vláda tím také odepřela petici s více než 180 tisíci podpisy pořádanou Blokem proti islámu proti přerozdělování nelegální imigrantů.

Jako poslankyně občanů kraje, kterému hrozí takové riziko, chci znát jasné odpovědi, zda je vláda připravena čelit tak závažným rizikům a azylové zařízení ve Vyšných Lhotách skutečně otevře. Zároveň se vás ptám, kde ještě otevřete další zařízení a o kolik zvýšíte kapacity těch současných. Jak zajistíte, aby to byli opravdu lidé potřební a ne ti, co přinesou do naší země nebezpečí terorismu a poté i vynucování si zákonu šaría, jak to vidíme v řadě francouzských či německých měst. A znovu se odvolávám na usnesení 642, které bylo schváleno i vámi, a to 12. února 2015, kde je jasně dáno, že nás má vláda informovat o těchto věcech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, to byla poslední přihláška k pořadu schůze. Jen konstatuji, že proti všem navrženým novým bodům bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů, tudíž nemáme o čem hlasovat.

Ještě omluvím paní poslankyni Válkovou, a to z celého týdne až do eventuálně 11. 7. ze zdravotních důvodů, a pan ministr Ťok zde nebude dnes celý den ze zdravotních důvodů. Tolik tedy omluvy.

 

Nyní již přistoupíme ke schválenému pořadu schůze. Otevírám bod

173.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
/sněmovní dokument 2529/

Byl vám doručen tento dokument, který obsahuje usnesení organizačního výboru č. 179 ze dne 17. června tohoto roku. Prosím pana místopředsedu Jana Bartoška, aby tyto návrhy uvedl. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Organizační výbor předkládá Poslanecké sněmovně k projednání návrh na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, který v souladu se zněním § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky, předkládá prezidentu republiky.

Podvýbor pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení se na svých jednáních od 11. února zabýval podněty občanů, organizací i poslaneckými návrhy a k 20. květnu bylo podáno celkem 59 návrhů, z toho 26 in memoriam. Poslanci si osvojili 42 návrhů, z toho 14 in memoriam. Podvýbor na základě obhajob osvojených návrhů vybral a svým čtvrtým usnesením ze dne 21. května 2015 předložil organizačnímu výboru k projednání celkem 33 návrhů, z toho deset in memoriam, v tomto složení: Řád Bílého lva jeden, návrh in memoriam, Řád T. G. Masaryka 5 návrhů, z toho 3 in memoriam, Medaile za hrdinství 2 návrhy, Medaile Za zásluhy 25 návrhů, z toho 6 in memoriam.

Organizační výbor čtvrtým usnesením podvýboru pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání akceptoval a předkládá je Poslanecké sněmovně k projednání a k přijetí usnesení, přičemž já bych tedy přednesl návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky, návrhy

I. na propůjčení Řádu Bílého lva vojenské skupiny uvedený pod číslem 1,

II. na propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka uvedené pod čísly 1 až 5,

III. na udělení Medaile Za hrdinství uvedené pod čísly 1 a 2,

IV. na udělení Medaile Za zásluhy uvedené pod čísly 1 až 25.

Tolik návrh usnesení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan předseda Schwarzenberg. Prosím.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Zajisté doufám, že pozůstalí po všech hrdinech a vyznamenaných budou mít radost z toho, že jim bude předáno dlouho po smrti jejich příbuzných a známých vyznamenání. Ale když jsem ten seznam prošel a pročetl, tak se opravdu ptám, proč neudělujeme řády na Olšanech místo na Pražském hradě. Děkuji mnohokrát. Měli bychom se soustředit na žijící lidi, a nikoli pouze z rozpaků na dávno zemřelé. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dále do obecné rozpravy nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou, prosím jen o odkaz na již přednesené usnesení. Pan místopředseda Bartošek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Přečtu ještě jednou návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky, návrhy

I. na propůjčení Řádu Bílého lva vojenské skupiny uvedený pod číslem 1,

II. na propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka uvedené pod čísly 1 až 5,

III. na udělení Medaile Za hrdinství uvedené pod čísly 1 a 2,

IV. na udělení Medaile Za zásluhy uvedené pod čísly 1 až 25.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy žádnou přihlášku nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Předpokládám, že není zájem o závěrečné slovo, takže můžeme přistoupit k hlasování. Návrh usnesení byl přednesen.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 151, přihlášeno je 178, pro 147, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a končím projednávání bodu 173.

 

Budeme pokračovat bodem

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr a pan zpravodaj Kalousek. Tento bod byl přerušen v obecné rozpravě. Vidím žádost s přednostním právem pana ministra, který má slovo. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vzhledem k tomu, že jsme před třemi týdny ve večerních hodinách na grémiu Sněmovny po diskusi se zástupci všech parlamentních klubů udělali dohodu, že tento bod budeme projednávat a propouštět do druhého čtení v okamžiku, kdy tu budeme mít ukončenu notifikaci, a jelikož k dnešnímu dni ještě není, protože hledáme to nejlepší řešení pro Českou republiku, tak bych s dovolením jako předkladatel tohoto zákona požádal o přerušení tohoto bodu do příští schůze. Děkuji za vyhovění tomuto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP