(11.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Omlouvá se z pracovních důvodů paní poslankyně Marta Semelová, pan poslanec Stanislav Huml bez uvedení důvodu. Z pracovních důvodů pan poslanec Jiří Zemánek. Pan poslanec Jiří Mihola od 9.30 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Karel Černý, který se omlouvá na dnešek i na zítřek. Do 11 hodin z rodinných důvodů pan poslanec Vít Kaňkovský. Pan poslanec Ivan Gabal z dopoledního jednání bez uvedení důvodu. A pan ministr Robert Pelikán na dnešní dopolední jednání se omlouvá.

Tím jsem doplnil omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. A protože je 11 hodin, přerušuji bod 170 do příštího čtvrtka do 9 hodin. A než budeme pokračovat schváleným pořadem schůze, hlásí se s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ODS a místopředseda klubu ANO.

Pane předsedo (Stanjuro), jestli se to týká pořadu schůze (Ano.), tak bych poprosil ještě, jestli se to týká přímo, nikoli žádné procedurální záležitosti, ale pořadu schůze, tak mi dovolte, abych ocitoval pro znalost problematiky ty úvodní věci tak, jak je to původně schváleno. Myslím, že to bude vhodnější. Můžeme se tak domluvit? Děkuji.

Měli bychom se věnovat pevně zařazeným bodům 95, 98, 100, 102, 91, 93, 103, 90, 104 a 108 a kdykoliv v průběhu projednávání těchto bodů bychom ve 12 hodin měli přerušit pro bod 172, což je Informace ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka k léčbě roztroušené sklerózy. Pokud bychom vyčerpali do 13 hodin tyto body včetně bodu 172, tak bychom se zabývali body z bloku druhých a prvních čtení dle schváleného pořadu schůze. Odpoledne projednáme bod 171, což jsou ústní interpelace.

To je tedy k tomu, co je asi nejpodstatnější z toho, abychom si ozřejmili, v jakém jsme stavu projednávání. Nyní k pořadu schůze první pan předseda. Prosím, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, dobrý den. Ještě než dám návrh změny programu, tak bych jenom poprosil, jestli byste na mikrofon opravil tu vaši informaci. Vy jste řekl příští čtvrtek, že je přerušeno, ale myslel jste určitě 9. července.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, ne příští čtvrtek, ale samozřejmě ve čtvrtek druhého jednacího týdne, to znamená 9. července. Omlouvám se. Děkuji za upřesnění.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, že jsme si rozuměli, ale aby to bylo zcela přesné.

Měl bych návrh ke změně programu naší schůze. Navrhuji dnes jako první bod zařadit bod číslo 18, návrh poslanců Jana Farského a dalších, je to Registr smluv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jako první bod, ano? Předřadit, dobře.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dnes jako první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano teď jako první bod, hned v 11 hodin. Děkuji.

Další je pan místopředseda klubu ANO, pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Nebudu zdržovat. Návrh mám stejný. Vidím, že to funguje tak, že podpoříme návrh pana předsedy klubu ODS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Pan poslanec Radim Fiala. Prosím, pane poslanče..

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, mám návrh změny programu, který původně vůbec nebyl na tuto schůzi plánován. A to proto, že se obávám a nejsem si jist, zda večer bude schválena schůze o imigrantech v 18 hodin. Tak bych chtěl navrhnout změnu programu již teď. Nikoli přímo k těm imigrantům, ale k daleko důležitějšímu problému, a to vůbec k setrvání České republiky v Evropské unii. (Oživení a smích v sále.) Myslím si, že je čas začít diskutovat o těchto alternativách.

Připravil jsem návrh usnesení a... (Reakce v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid! Poslanecká sněmovna jedná o programu schůze, a pokud se chcete někdo vyjádřit k návrhům jednotlivých kolegů, tak se přihlaste, já vám udělím slovo. Máme na to půl hodiny, mimo jiné, podle jednacího řádu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi přednést návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje problém nelegální imigrace za zásadní ohrožení bezpečnosti České republiky. Odpovědnost za tento stav nese politika a fungování Evropské unie. Poslanecká sněmovna vědoma si odpovědnosti k občanům České republiky vyzývá vládu České republiky k přípravě zákona o referendu, kde občané České republiky budou mít možnost vyjádřit se k dalšímu setrvání naší země v Evropské unii." Tedy tím končí toto usnesení. Tedy nikoliv my, ale občané České republiky.

Dovolte mi, mám pět minut na to, abych to zdůvodnil, dovolte mi, abych velmi krátce odůvodnil toto usnesení.

Ještě před několika měsíci jste se smáli a žertovali o kebabu. Stejně tak jak jste se smáli před chvílí, kdy jsem toto usnesení navrhl. Napříč politickým spektrem Tomio Okamura byl vláčen vašimi médii a moji bývalí kolegové v Úsvitu si začali nad radikálem Okamurou umývat ruce a rozjeli puč. Dnes už vás smích přešel. (Protestní hvízdnutí z lavic poslanců Úsvitu.) Nelegální migrace je vážný problém a vyžaduje zásadní kroky. Nepomohou líbivá slova, je čas pro činy. Za nelegální migraci je zodpovědná politika a fungování Evropské unie. Jde o prokazatelný fakt. Státy Evropské unie se podílely ozbrojenou akcí na destabilizaci ve Středomoří. Tato destabilizace zesílila celý problém. Jsou to orgány Evropské unie, europarlament a Evropská komise, kdo podporuje řešení nezákonné imigrace na úkor členských států. To ony onen problém způsobily a to my za něj teď máme zaplatit. (V sále je neklid.)

Evropská unie podporuje dlouhodobě multikulturní koncept Evropy. Tento koncept je nebezpečnou -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou vás přeruším, pane poslanče, a požádám kolegy o klid. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přál bych si, abyste pokud máte jiné téma, než je program dnešní schůze, své diskuse přesunuli do předsálí. A to včetně pana ministra.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji, pane předsedající.

Evropská unie podporuje dlouhodobě multikulturní koncept Evropy. Tento koncept je nebezpečnou ideologickou vizí, která vybízí národy Evropy k rezignaci na vlastní budoucnost. Jde o falešný projekt jednotného euronároda, kde imigrace má být tavicím kotlem, ve kterém zmizí národy Evropy. Problém nelegální migrace je logickou a zákonitou součástí systému budování superstátu s názvem Evropská unie. Nejde o havárii systému, jde o průvodní jev jeho stavby.

Naši občané mají plné právo na odpor k tomuto plánu. Měli by cítit podporu nás poslanců a samozřejmě vlády. Proto musíme jednat a jednat o řešení podstaty věci. Občané musejí dostat příležitost si svou budoucnost zvolit za férových podmínek. V referendu o vstupu do Evropské unie byli oklamáni. Tohle, co nám dnes Evropská unie skutečně přináší, to nikdo z nich nechtěl. Lisabonskou smlouvu jste jim vnutili a neptali jste se jich. Je fér nyní dát možnost občanům hlasovat, protože teď vědí, jakou budoucnost jim připravují v Bruselu.

Řešení nelegální imigrace znamená ukončit členství v projektu superstátu Evropské unie. Legitimní je v tomto případě pouze vůle občanů. Podpora předloženého usnesení o referendu Sněmovnou je k tomu první krok. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k odůvodnění návrhu. Nyní s přednostním právem pan předseda Bohuslav Sobotka, potom k programu schůze pan kolega Vácha. Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, poslanci, já skutečně jenom proto, aby tady nebyla žádná pochybnost. Já jsem samozřejmě připraven v 18 hodin tady být v Poslanecké sněmovně. Respektuji to, že byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k tématu, které je velmi závažné v rámci celé Evropy. Není to jenom věc České republiky, je to věc situace celé Evropy a jejího bezprostředního okolí. Jsem připraven informovat Poslaneckou sněmovnu o pozici vlády České republiky k této situaci. Čili počítám s tím, že zde budu, že poskytnu Poslanecké sněmovně příslušnou informaci. A pak je jenom na Poslanecké sněmovně, zdali v této situaci schválí program mimořádné schůze, nebo neschválí program mimořádné schůze. To je spíš otázka toho, zdali se v té následné rozpravě budou moci zapojit všichni poslanci, anebo jenom poslanci, kteří mají přednostní právo. Ale to je věc Poslanecké sněmovny, jak se rozhodne. V každém případě informace z pohledu vlády tady v 18 hodin zazní.

Požádal jsem rovněž ministra vnitra a požádal jsem rovněž pana ministra zahraničí, aby se k té záležitosti vzápětí po mém vystoupení také vyjádřili. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP