(10.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec Volný svou přihlášku stahuje, tudíž prosím k mikrofonu pana poslance Bendla a jeho dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Chtěl bych se zeptat pana zpravodaje, když říkal, že první stupeň hlouposti je neznalost, jestli by nám tady mohl vyjmenovat podmínky, za kterých bude vláda rozhodovat a jak je bude posuzovat při tom, aby udělila nějakou takovouto podporu. Zdali by byl tak hodný a řekl nám, které konkrétní podmínky to budou, abychom věděli, jak je to s prvním stupněm neznalosti.

A potom prosím pana kolegu Plzáka prostřednictvím předsedajícího. Víte, nepřispívejme k tomu mlžení. Říkáte: Ono se to tak říká, ono se to o nich říká, vždyť je to podezřelé, co ten doktor Rath, jak spadl z toho kola atd. Zkusme se aspoň tady v Poslanecké sněmovně zabývat fakty. Ale nepřispívejme k tomu přilévání do ohně o tom... Oni jsou asi špatní, no víte, ono se to tak jako říká o těch bagristech a podobně. Oni tam v podstatě všichni kradou, že.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Pilného. Připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Já samozřejmě znám problematiku kurzarbeitu, diskuse o ní, a jak je uplatněna v Německu. To bych těžko mohl být předsedou hospodářského výboru, kdybych se této problematice nevěnoval. Na druhé straně konstatuji, že jsme na půdě Poslanecké sněmovny a zatím zákony přijímá Poslanecká sněmovna, a ne semináře a další shromáždění občanů. Nepřijímají se referendem, přijímají se na půdě Poslanecké sněmovny. A nezbývá mi než znovu konstatovat, že ta novela nebyla řádně projednána, protože do hospodářského a rozpočtového výboru evidentně patří. Tuto možnost jsme neměli. Takže znovu říkám. vraťme se tedy k tomu, k čemu jsme neměli možnost se vyjádřit. Já neříkám, že kurzarbeit zamítneme, jenom říkám, že budeme hovořit o jeho parametrech a řádně ho projednáme na půdě Poslanecké sněmovny. Zatím se tak nestalo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jenom abych zareagoval nebo podpořil slova předsedy hospodářského výboru, tak bych rád zopakoval to, co tady říkal, když oponoval, pan zpravodaj. Říkal: To tady přece, to byl standardní proces. O tom jsme mluvili... pardon, tak ne standardní proces, o tom jsme mluvili deset let. A když se na tom shodla tripartita, tak se to dostalo do výboru, který předsedá. Ale takhle to nechodí, pane zpravodaji. Když se na tom shodne tripartita, tak některý člen vlády dostane za úkol předložit to do vlády, protáhnout to připomínkovým řízením, pak to vláda předloží do Poslanecké sněmovny. Já nemluvím o kurzarbeitu. A neumím si představit, že kdybychom to tady projednali v prvním čtení s kurzarbeitem, tak že by to nebylo přikázáno nebo že by si to iniciativně nevzal rozpočtový výbor a hospodářský výbor. To neumím. Protože se tohle nestalo a prošlo to jenom výborem pro sociální politiku, to znamená, nikdo se nezabýval rozpočtovými dopady, nikdo se nezabýval zátěží, nikdo se nezabýval změnou podnikatelského prostředí, protože to znamená změnu podnikatelského prostředí, tak se domnívám, že když to nevrátíme do druhého čtení a tyhle dva výbory to neprojednají, tak kdo tohle nechce, tak rezignuje na práci, kterou je povinen udělat. My jsme povinni tohle udělat, tohle jsme prostě zanedbali. Tak to tam vraťme zpátky, projednejme to a můžeme to tady mít na příští schůzi. (Potlesk části poslanců zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru a připraví se pan místopředseda Vojtěch Filip. Pan Kučera stahuje svoji přihlášku, prosím tedy pana místopředsedu Filipa. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Členové vlády, paní a pánové, tak teď jsme si ukázali, jaký je cíl české pravice, která prohrála volby. A její cíl je jednoduchý. Ukázat, že všechny jiné vlády včetně té, která současně vládne, nejsou schopny řešit krizi, do které Českou republiku ODS a TOP 09 dostala. A přivedla ji do hlubší krize než v okolních státech. Proto také přispívá bohužel část amatérismu současné vládní koalice. Protože ten amatérismus přispívá k tomu, že se to ODS a TOP 09 daří.

To, že to neprojednal hospodářský a rozpočtový výbor, to je ale věcí předsedů těch výborů! Tak si to měli vzít, to jim jednací řád umožňuje! V tomhle ohledu jsem přesvědčen, že jenom trpíme tím, že někteří neodvádějí řádně svou práci. Jako plénum Poslanecké sněmovny. Ale nesouhlasím s tím vrácením do druhého čtení. Protože toto téma je projednané nikoliv jenom v tripartitě, toto téma se diskutuje skutečně deset let. Ti, kteří se tím zabývají, to znají, a je bez rozdílu, jestli je to vláda socialistická ve Francii, nebo pravicová konzervativní ve Spolkové republice Německo, prostě i podle názvu toho kurzarbeitu to dávno mají zavedené. Tak prosím si tady jako Poslanecká sněmovna hrajme na to, že tu krizi budeme prodlužovat, a oni si budou tleskat, ti, kteří prohráli volby, že to nejsme schopni zvládnout.

Já jsem zásadním odpůrcem toho, aby jakákoli vláda prodlužovala krizi, která postihuje české občany! Proto si myslím, že ti, kteří dnes říkají, že by si to rádi projednali ve výboru, aby se zamysleli nad svou prací jako předsedové výborů! Děkuji vám. (Potlesk části poslanců KSČM a ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Laudáta. Připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já nevím, jestli mám komentovat, za jakou krizi můžeme. Každý přece ví, že jsme malá otevřená ekonomika. Jestliže se svět dostal tam, kam se dostal, já nevím, jestli prostě - a dost je mně líto, že neustále to zní od několika politiků zleva, že my snad za něco můžeme, a kdyby přišlo stejné ochlazení ve světě, tak prostě bychom na tom možná byli řádově hůře. Minimálně jsme vám vytvořili předpoklady pro to, že můžete rozdávat, a nezodpovědně rozdávat, což tak činíte. Až dojdou zdroje, tak jsem zvědavý, co budete dělat. Asi zdaňovat a ještě víc šmírovat podnikatele a drobné, na těch se hojíte, a další zákony na to, abyste se hojili na těch nejchudších, připravujete. Takže já nevím.

Nicméně prostě si myslím, že poslanci, kteří tady byli, jsou zvoleni první volební období, tak nemají čuchat, co tady kdo projednával v minulých obdobích. Jestliže někdo zařezává poměrně zásadní věc do zase tržních vztahů fungování společností... Nevím, nad čím kýve pan Komárek hlavou, já nad ním taky nevrtím hlavou, jen se spíš podivuji uvnitř. (Poslanec Komárek se směje.) Tak prostě přeci tohle mají právo to projednávat.

A já znovu upozorňuji na to, že několik takových zákonů jste tady ve spěchu schválili - a ony nefungují. Babišovi nefunguje z toho, co připravil a co tady prošlo, prakticky nic. A jenom vidím, že jste skutečně taková opozice. Vy sice tím roundupem ta pole konkurence nesklízíte, ale vy tam s tou cisternou před to pole dojedete. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Bendl, poté pan poslanec Kučera, pan poslanec Kalousek a pan poslanec Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Tak ještě jednou. My jsme k něčemu tlačeni, že to musíme teď hned. Ten měsíc nebo těch pár týdnů, kdy to proběhne přes výbory a vrátí se to zpátky do třetího čtení, nás nějak limituje? Jsme v období naštěstí ekonomického růstu, nemusíme se obávat, že by bylo nutno použít kurzarbeit, během měsíce nebo během dvou měsíců že by tady došlo k nějakému prodlení a že by nás to postihlo. Já jsem měl z toho takový pocit, že tady tím se hrozí, že to musíme. A jestliže se k tomu vyjádřil předseda hospodářského výboru, že by to tedy chtěl projednat - neznám, nevím, netuším, jak se, ale vím, že se hlásí s faktickou poznámkou předseda rozpočtového výboru, i když netuším, jak se chce vyjádřit. Ale tady jde přece o to, jestli se stalo nedopatření, jestli se udělala chyba, tak je lidské ji přiznat, přihlásit se k tomu. Zatím jsme tu chybu nedotáhli do konce. A nemusí to vůbec být chyba. Jen chceme pečlivě odvést svoji práci a udělat to, co je naší povinností. Takže tady tu přestřelku, jestli se to má, nebo nemá a proč a musíme to teď, trošku nechápu. Opravdu si myslím, že nejsme v nějaké časové tísni. Největší chyby právě v časové tísni vznikají. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP