(19.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s faktickou poznámkou předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tedy nevím, kdo moji češtinu překládá komunistům. Já jsem řekl, že neoplývám hlubokou důvěrou k OSN. A to je podle místopředsedy Poslanecké sněmovny urážka Rady bezpečnosti. Já tomu tedy moc nerozumím. Nevím, proč jste se tak rozčiloval. Nicméně chci připomenout, že Poslanecká sněmovna, tato Poslanecká sněmovna, přijala usnesení, ve kterém konstatovala, že anexe Krymu je porušení mezinárodního práva. A udělala to Ruská federace, která je členem Rady bezpečnosti. Tak co? Poslanecká sněmovna urazila Radu bezpečnosti, když přijala toto usnesení většinovým rozhodnutím? A mluvím o naší Sněmovně v našem volebním období. Tak já tomu vůbec nerozumím. Jestli si nemohu dovolit říct, jestli mi komunisté upírají právo říct, že nemám hlubokou důvěru v OSN... No prostě nemám. Může se na tom klidně usnést ÚV KSČ. Nemám tu důvěru k OSN. Prostě to tak je. Jsou desítky případů, kdy diktátorské nedemokratické státy hlasují a přijímají rezoluce proti našim spojencům. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S řádným vystoupením pan poslanec Jaroslav Foldyna.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: To bylo srdcervoucí, co jsem tu poslouchal. Tak samozřejmě, Rada bezpečnosti OSN dělá usnesení a členské státy OSN je nedodržují a nerespektují. A uznávají Kosovo a pak se tu rozčilují nad Krymem. Ano, Krym je porušení mezinárodního práva, protože celý svět, téměř celý svět, držel ústa a porušil rezoluci Rady bezpečnosti 1244! Protestovali jste proti tomu někdy?! Nevšiml jsem si! Česká republika... (Hlas z pléna: Neřvěte tolik.)

Je to pravda, nebudu tolik řvát. Já jsem se rozvášnil, to se omlouvám. Mě totiž vždycky ta vášeň bere, když vidím takové pokrytectví, které se tu takto prezentuje. Prostě Česká republika v době vlády ODS a TOP 09 uznala Kosovo, aniž by se jakkoli pozastavila nad tím, že porušuje rezoluci Rady bezpečnosti. Ano, vy jste znevěrohodnili orgány OSN a krize ve světě je důsledek takovéto pokrytecké politiky! Tak o čem to tady mluvíte? Díky. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Foldynovi. Nyní pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jednak vás poprosím, abyste se tu tak nerozčilovali, nebo to s vámi sekne.

Za druhé chci poznamenat, že v době, kdy se uznávalo Kosovo - já jsem byl proti, to je doložitelné - tak ještě TOP 09 zdaleka neexistovala.

Za třetí bych chtěl, abychom u procedury potom hlasovali, pokud pan Chalupa, který je přímo zodpovědný za to, že už tento bod trvá snad půl hodiny, tak aby se hlasovalo o dvou bodech odděleně, o těch misích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Samozřejmě procedurální návrh, který přednese pan poslanec Stanjura i pan poslanec Laudát, to je běžná hlasovací procedura, odděleně budeme hlasovat, nevidím v tom žádný důvod, abychom hlasovali společně, když takový návrh padl. Ale budeme pokračovat. Ptám se, kdo ještě dál do obecné rozpravy. Nikdo, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova - pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak.

Otevírám rozpravu podrobnou. Nemám přihlášku, ale požádám pana zpravodaje, aby jen ocitoval návrh usnesení pod bodem 1.1 v první a druhé části.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze schůze dne 16. června 2015 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v misích OSN UNDOF a MINUSMA.

Poslanecká sněmovna

I. vyslovuje souhlas

1. s působením sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v misi OSN UNDOF na Golanských výšinách v období ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2016 v celkovém počtu do 5 osob.

2. s působením sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v misi OSN MINUSMA v Maliské republice v období ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2016 v celkovém počtu do 25 osob.

II. žádá vládu....

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To už nebudeme hlasovat, pane zpravodaji, protože to bylo, myslím, naplněno, to bylo usnesení výboru.

Má někdo jiný návrh? Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se teď přihlásím k návrhu a požádám o oddělené hlasování, tzn. jiný návrh procedury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, budeme tedy hlasovat odděleně. Já zagonguji, požádám tedy kolegy, kteří jsou v předsálí, aby se vrátili do sálu. Zároveň požádám o změnu kvora, protože jde o rozhodnutí ústavního charakteru. Zároveň vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Pardon, odhlásím vás.

Prohlašuji hlasování číslo 36 za zmatečné. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

hlasování pořadové číslo 37, které za okamžik zahájím, budeme hlasovat o bodu číslo 1.1, tzn. o misi UNDOF.

Nemohu dát faktickou poznámku. Není tu předseda klubu, prosím, pane místopředsedo, omlouvám se, nevšiml jsem si.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Já bych, pane místopředsedo, požádal o pět minut přestávky jen na toto. Pět minut klubovou přestávku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Vyhovím místopředsedovi klubu ANO a v 19.12 hodin budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 19.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP