(18.00 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Já bych vás ráda upozornila na důvodovou zprávu k tomuto tisku. Důvod negativního stanoviska k mému pozměňovacímu návrhu zní: Negativní stanovisko se vyjadřuje z následujícího důvodu. Finanční situace obcí je velmi dobrá, to za prvé, a za druhé mají kladný výsledek hospodaření. Čili ráda bych se zeptala - v tomto případě máme zde pana ministra financí, abych využila jeho přítomnosti, protože nebyl na výboru pro veřejnou správu, a zeptala se ho: Je to tedy návod pro obce, že budou mít nárok na přidání, jestliže budou mít záporný výsledek hospodaření a jestliže jejich finanční situace bude špatná? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. (Potlesk z řad poslanců TOP 09 a Starostové.) Nyní požádám pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Opálka. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Tady si někdo nechal nějaké poznámky, tak si pro ně přijďte, ať vám do nich nikdo neleze.

Já mám jenom technickou na konto předřečníka, který říkal: No, my přece nemůžeme těm krajům říkat, co s těmi prostředky udělají. Ano. Pokud zvolíme tuto formu, to znamená navýšíme jim prostý podíl na daních, pak ano. Ale to je to politické rozhodnutí. Buď jim přidáme jinak, to znamená řekneme: My bychom si přáli a je i v zájmu státu, abyste se věnovali školám a podobně, a umíme najít formu, jak těm krajům poslat peníze na školy a na silnice. Koneckonců jsme to nedávno udělali, nebo to udělala Poslanecká sněmovna, anebo to uděláme tímhle způsobem, aby naopak nebylo vidět, do čeho kraje budou investovat. To takhle je. Pokud chcete, nebo by vláda chtěla, aby se kraje věnovaly nějakým prioritám, pak to mohla udělat. Ale nenavrhujete to.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Opálka se svou faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Teď mám obavu, že se nevejdu do času, protože pan exhejtman hovoří o tom, že vlastně nemáme mít důvěru ve vedení krajů, že si umí obhospodařovat svoje peníze. My vlastně nemáme věřit samosprávám a máme jim diktovat. To z pozice pravicové politické strany zní hodně nedůvěryhodně.

Co se týká kraje, který prohospodařil nebo neprohospodařil peníze, já si myslím, že kdybychom tady dělali výčet, co se udělalo a neudělalo, tak bychom zjistili, že peníze se neprohýřily. Asi máme každý jiný pohled na priority, v tom samozřejmě si rozumíme, že tady asi, i když se říká, na obcích se to sbližuje, čím blíž k centru, tak se nůžky rozevírají. Prostě jsou jiné priority. Dalo se to do infrastruktury kraje, tak jak se připravila, myslím si, že za to se nemusí nikdo v Moravskoslezském kraji stydět. Přístupnost zdravotnictví se neomezila, sociální služby se neustále posilují, prostředky prostě byly využity pro občany, ne pro politické špičky. A to si myslím, že prokázaly i jednotlivé kontroly. A koneckonců kraj není nikterak enormně zatížen dluhy a audit vždy dopadl dobře, i když se signalizovaly různé názory. Takže po této stránce si myslím, že ani nepřísluší Poslanecké sněmovně hodnotit 14 krajů, jak se zabývat svým rozpočtem, protože je to úlohou té dané samosprávy. My máme akorát tu moc, jestli jim těch peněz pošleme více, nebo méně. Zamašličkovat je v podstatě neumíme. Umíme to akorát při dotování škol, protože tam to máme vymyšlené, že kraj je jenom průtokovým ohřívačem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Měl jste pravdu, pane poslanče, čas vám skutečně nestačil, tak vás požádám, abyste dokončil větu a dal prostor dalším faktickým poznámkám.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Stanjura. Vyměnili jste si pořadí, dobře, tak první je pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nevím, čí tady jsou pozměňovací návrhy, ale pane poslanče Opálko prostřednictvím pana místopředsedy, nic takového jsme neřekli a nic takového si dokonce nemyslíme, že bychom měli mašličkovat peníze pro kraje. Proto k tomu mikrofonu. Nemyslím si to, naopak. Já jsem ten, který říká, že máme mít větší důvěru v samosprávu, ať už krajskou, nebo obecní. My se bavíme o tom a navrhujeme, abychom přidali peníze z rozpočtu bez mašliček nejen krajům, ale obcím a městům. Jsem přesvědčen, že větší potřeba, objektivně větší potřeba je na straně obcí a měst než krajů. Neříkám, že někdo z nich má dost, že nepotřebuje nic. To si skutečně myslím, že obce a města potřebují peněz víc než kraje. A že města a obce hospodaří lépe než kraje, na tom se shoduje vláda, a dokonce i my jako opozice říkáme: je to pravda. A proto říkáme: netrestejme úspěšné tím, že jim nepřidáme, se zdůvodněním: vám se daří dobře, že to děláte dobře, tak vám nepřidáme, a kterým se tak dobře nedaří, těm přidáme. To je všechno. Ale nevkládejte nám do úst, že chceme mašličkovat peníze pro kraje. My jsme tam oba dva seděli v krajském zastupitelstvu. Já jsem tam byl jedenáct let. Schvalujete rozpočet, který má na začátku 7 miliard a během roku je 20 miliard. A z toho těch 13 jsou dotace většinou účelově určené. Takže příměr o tom průtokovém ohřívači bohužel v kraji platí. Bohužel. A krajští zastupitelé pak musejí jako roboti přijímat účelové dotace. Je to takové nedůstojné, těch bodů u dotací je množství až na úrovni rady kraje a nebo zastupitelstva kraje.

Já jenom opakuji: My si to nepřejeme, nenavrhujeme, tak neříkejte, že jste proti. Pokud jste také pro to a je to bez toho určení, tak jsme ve shodě. Nejsme v rozporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji i za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Tak já ještě jednou pro pana poslance Opálku. Prostřednictvím pana předsedajícího to tedy zopakuji, protože jsem to asi neřekl dostatečně zřetelně. Zvyšují se nebo navyšují se příjmy krajů s odůvodněním, že se jim v minulosti sebralo z důvodu toho, že bylo potřeba posílit druhý důchodový pilíř. Ale ono se sebralo v tomto kontextu i obcím, a pokud nechcete, a to jsem tady zdůrazňoval, nechcete, aby z toho evidentně koukala sláma z bot, že jde o to přispět krajům před volbami, pak prostě byste měli, stejně jako já, zvednout ruku za to, že se pomůže i městům a obcím a napraví se to, co vy říkáte. My jsme to takto prosadili a hlasovali jsme pro to na výboru pro veřejnou správu, tudíž budete mít možnost se vyjádřit. A prosím, nevkládejte mi do úst něco, co pak jako okomentujete, že já jsem to řekl. Neřekl, nic takového tam nezaznělo. Já jsem na kraji seděl osm let a důvěřuji tomu kraji. A dokonce možná víc než jiným institucím. Prosím takto, ano?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s další faktickou poznámkou je pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Opálka a poté paní poslankyně Kovářová. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já k panu Opálkovi. Jestli dneska někdo prohlásí, jak posílily služby v Moravskoslezském kraji, sociální služby, tak nevím, jestli ví, o čem mluví. Jako proboha, já jsem chtěl, aby se to zařadilo jako bod. Vždyť tam je před sociální explozí! Poslouchali jste toho - nemám slušné slovo, toho starostu za ANO, co to tam včera plácal v té televizi? Určitým lidem, kde hrozí, že sedm tisíc lidí včetně dětí bude na ulici? Ježíši Kriste, začněte raději něco dělat! Musím říct zcela odpovědně, že poslední generace, které vládly Moravskoslezskému kraji, jsou krajně neodpovědné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní požádám pana poslance Opálku a připraví se paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Přiznám se, že poznámce pana kolegy Laudáta jsem moc nerozuměl, ale není to poprvé. (Pobavení části poslanců.)

Chci říci jenom k tomu, že momentálně projednáváme financování krajů. Proto se nevyjadřuji k financování obcí. Až tu bude ležet návrh třeba ODS k financování obcí, budu se vyjadřovat k tomu. Ale jestli má dojít, že se ubere krajům a z toho se přidá obci, tak je to pořád jeden balík a vlastně toto si myslím, že není to pravé ořechové.

A co se týká toho zamašličkování nebo určení financí, doporučuji vám, přečtěte si stenozáznam předchozího vystoupení kolegy Bendla. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP