(17.50 hodin)
(pokračuje Faltýnek)

Já bych měl v této souvislosti dvě otázky. Za prvé bych se zeptal, pokud dnes kritizujeme, že Evropa jde špatným směrem, že určitě budeme schopni jako právoplatný a silný člen Evropské unie vybojovat nějaké lepší podmínky, co se týče dalšího vývoje a budoucnosti biopaliv v Evropské unii, tak se ptám, co jsme tam bojovali za těch minulých vlád a co jsme tedy vybojovali, když Evropský parlament po tom dlouhém boji, který někteří z představitelů minulých vlád tam bojovali, tak jsme se dobojovali k tomu usnesení, které bylo přijato masivní většinou. To je ta otázka do minulosti.

A otázka k současnosti. Možná by bylo dobře, abychom, když máme tento názor, že biopaliva první generace jsou špatná, že řepka, obiloviny, cukrovka, kukuřice, ze kterých se vyrábějí biopaliva první generace, nejenom řepka, ale i tyto další plodiny pěstované na orné půdě, tak možná by bylo dobře našim zástupcům v Evropském parlamentě sdělit, že by měli hlasovat jinak, že by se měli postavit v rámci Evropského parlamentu a hlasování o tomto problému a říci: ne, my s tím prostě nesouhlasíme, přátelé. No, ale to se asi nestalo, přátelé, protože víme, jak hlasovali naši poslanci, europoslanci, v Evropském parlamentu o těchto dvou zásadních normách. (Z pravé strany sálu se ozývá: Jak kteří.)

Jak kteří, ano. Já vám řeknu, jak kdo hlasoval. Kolegové Niedermayer, Polčák, Štětina, Zahradil a Tošenovský hlasovali pro. Kolega Pospíšil na tom hlasování nebyl. Proti byli poslanci z KSČM a pan Mach. Europoslanci za ANO byli pro návrh.

Takže tolik jenom rekapitulace faktů.

Já jsem dneska, přátelé, dostal hezký e-mail. Ptal jsem se toho pisatele, jestli mohu zveřejnit jeho jméno. Potvrdil mi, že ano. Je to nějaký pan Vrbík ze Zlína. Já ho osobně neznám, ale upravím slova, kde je "lež" za "nepravda" a s dovolením ten e-mail přečtu. On není moc dlouhý:

"Vždyť se ten pan Kalousek sám usvědčuje z nepravdy. Podpora odbytu je podporou produkce. Jestliže tedy 9 miliard korun chce vynaložit Ministerstvo financí na podporu odbytu, podporuje produkci, protože bez této podpory by producent neprodal. Tak pravil pan zpravodaj. Tento výrok je obdivuhodně pravdivý. Sám autor tu konstatuje, že ty miliardy vynakládá ministerstvo na podporu odbytu, že bez podpory by producenti neprodali. Tím říká jednoznačně a srozumitelně, že miliardy jsou použity na snížení ceny bionafty. Jistě každý, i mírně retardovaný člověk pochopí, že když prodejce sníží cenu, že ty peníze ze slevy už nemá. Jsou utraceny. Tím nechtě pan zpravodaj sám dokazuje, že jeho tvrzení o 5 miliardách pro Babiše, tedy že Babiš si tu částku přisvojuje pro svoji firmu, je nepravda jako věž. Sám totiž konstatuje, že Babiš podporou státu snižuje cenu bionafty, jinak by neprodal, současně však dramaticky do omrzení vykřikuje, že Babiš si ukradl ze státního 5 miliard. Mohlo by se říci, že je to k smíchu, kdyby kvůli tomuto Kalouskovu kotrmelci logiky se nepopsalo tolik papíru, kdyby tu lež neopakovaly denně už týden všechny sdělovací prostředky, opoziční poslanci atd. atd. atd."

Já to nebudu číst celé. Je to názor nějakého občana, kterého já neznám, který dává částečně zapravdu kolegovi zpravodaji s tím, že opuštění té spotřební daně je opravdu dotace do konečné ceny pro konečného spotřebitele.

Ještě tady mám jeden materiál. Já jsem si zpracoval ve volné chvilce materiál, který se jmenuje Desatero nepravd během projednávání legislativy biopaliv. Já z toho odcituji pouze některé, protože to jsou věci, které zazněly konkrétně v pořadu Události, komentáře 20. 5., když jsme byli s kolegou panem zpravodajem společně v televizi v čase od 22.10 do 22.30.

Přesná citace: "Schválil a podporoval jsem vysokoprocentní biopaliva, protože v roce 2012 nebylo povinné přimíchávání a byla to tak jediná možnost podpory rozvoje biopaliv." Ta skutečnost je taková, že povinné přimíchávání začalo dokonce dříve než podpora vysokoprocentních biopaliv. V České republice bylo zahájeno 1. 9. 2007 povinným přimícháváním do nafty a od 1. ledna 2008 povinným přimícháváním do benzinu.

Další věta: "Tady jsou dva typy podpory. Daňová úleva čistých biopaliv a povinné přimíchávání. Předtím, než v roce 2012 Evropská unie rozhodla o povinném přimíchávání, bylo možná jediná možná podpora daňových čistých biopaliv." Skutečnost je taková, že rozhodnutí Evropské komise o povinném přimíchávání upravuje směrnice, kterou přijal Evropský parlament a Rada již v roce 2003, nikoliv až v roce 2012. Je to směrnice z 8. 5. 2003 pod označením 2003/30/ES o podpoře využívání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv pro dopravu. Následný legislativní proces v oblasti biopaliv je upravován následnými novelami či směrnicemi, mimo jiné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. 4. 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77, 2003/30, dále směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30 ze dne 23. 4. 2009 atd. atd.

Já těch věcí tady mám konkrétně deset. Je to na nějakou další debatu. Já bych potom poprosil, abychom se k tomu eventuálně dostali, k této odborné debatě, na půdě zemědělského výboru, kam potenciálně by mohl být tento zákon také přikázán, a já bych vyzval touto cestou prostřednictvím pana předsedajícího, pokud se nám podaří tento zákon dostat do výboru, pana předsedu zpravodaje k této debatě v zemědělském výboru.

Děkuji moc za pozornost. To je v tuto chvilku všechno. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Gazdík. Pak budou zatím dvě faktické poznámky a pak budou pokračovat s přednostním právem pan ministr Brabec, pan kolega Stanjura, pan předseda Kalousek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já se pokusím být velmi věcný a zeptat se jak pana ministra, tak případně pana kolegy Faltýnka vaším prostřednictvím na jednu věc.

Pan kolega Faltýnek tady citoval z národního akčního plánu, ve kterém byla také zmiňována podpora biopaliv druhé a třetí generace do roku 2020. Nerozumím tedy tomu, proč, když my jako zákonodárci máme tvořit zákony obecně, proč trváte na tom, že tam musí být napsáno v jednom paragrafu "pouze metylester řepkového oleje", proč v předchozím hlasování k tisku 418 jako zákonodárci nedáme mnohem obecnější formulaci, do které patří i metylestery řepkového oleje, a to jsou metylestery vyšších mastných kyselin. Proč jsme nepodpořili návrh pana kolegy Raise, který tady toto jasným způsobem upravoval. A chtěl bych vědět, jestli jste připraveni, vážení kolegové z koalice, případně pane ministře, takovýto návrh, který bude patrně předložen ve druhém čtení, ve třetím čtení podpořit.

Děkuji za odpověď. (Potlesk několika poslanců.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP