(17.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

A co se stane? Teď když na to uvalíme tu marginální daň 1,80 koruny, tak to pořád bude cenově velmi lukrativní. Nebude to o 4 koruny, bude to 2,20 a 2,20 je dost. Možná že se to i nějakou marží dá snížit. Pořád je to v cenově atraktivní hladině. Takže byznys těch, kteří na to už jezdí dneska - ČD Cargo, České dráhy, ti, které si vždycky pan ministr Babiš bere jako rukojmí, když říká: to je pro ně, to není pro mě, oni z toho mají tu výhodu, já ne. Pochopitelně. Kdyby tu výhodu neměli, tak on to neprodá. Takže zásadní výhodu má on. Takže ti, pro které to je cenově atraktivní, tak na to budou jezdit dál zhruba ve stejném objemu. Takže objem čistých biopaliv, byť bude zatížen mírnou spotřební daní, se nesníží, tam Babišův byznys zůstane konstantní. Ale prudce mu vzroste na tom povinném přimíchávání, protože ještě dnes všichni ti, kteří prodali čisté biopalivo, tak o to méně museli přimíchávat. Teď jim to bude houby platné, protože podle novely zákona na ochranu ovzduší, kterou pan ministr Babiš napsal, tam stejně do každého litru 4,2 % budou muset nacpat, což je prudký nárůst povinného odbytu MEŘO, neboť jste mi odmítli v tisku 417 vůbec uvažovat o tom, že by to mělo být něco jiného než to, co technologicky je schopen vyrábět Agrofert. Takže je to prudký nárůst produktu MEŘO až o 70 %.

Podle mého názoru je to organizovaný zločin v přímém přenosu a organizovaný zločin v přímém přenosu mohu navrhnout pouze zamítnout. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Eviduji jeho návrh na zamítnutí a nyní tu máme: nejprve s přednostním právem pan ministr Jurečka, po něm pan předseda Faltýnek, pak řádně přihlášený pan poslanec Pavera a pan poslanec Kučera. Pardon, pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Omlouvám se. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám procedurální návrh, abychom hlasováním vyřadili všechny ostatní body z pořadu této schůze. A chci jenom pro podporu toho schválení připomenout, že pokud to neschválíme, tak o takovém návrhu už nemůžeme hlasovat podruhé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh. Přivolám naše kolegy z předsálí. Procedurální návrh na vyřazení všech zbývajících bodů schůze z programu schůze. Je tu žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. (Chvilka vyčkávání.)

 

Počet přítomných se pomalu ustálil, takže zahajuji hlasování o vyřazení všech zbývajících bodů schůze z programu schůze. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 205, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 109, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s procedurálním návrhem pana předsedy Stanjury a nyní s přednostním právem pan ministr Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové... (Odmlka.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane ministře. Nevím, co tolik sněmovnu rozrušilo. Poprosím o klid. Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já bych se znovu jenom krátce vrátil k tomu podstatnému, protože většina argumentů ať už pro, nebo proti tady zazněla už podvakrát na schůzích, kdy jsme tento bod projednávali. Jenom bych chtěl stručně připomenout, že víceméně o biopalivech a o biopalivech ze zemědělství se v ČR i v EU hovoří už poměrně dlouho. Poprvé v roce 2003 vstoupila (v platnost) evropská směrnice, která doporučovala využít biopaliva jako náhradu za fosilní paliva. Od roku 2006 se ČR jako člen EU zavázala k tomu, že chceme v roce 2020 mít 10 % energie v dopravě z obnovitelných zdrojů, a také později jsme se zavázali k tomu, že chceme snížit skleníkové plyny o 6 % mezi roky 2010 a 2020. K tomu jsme si mohli dobrovolně zvolit mnoho způsobů, jak k tomu můžeme dospět. Jsou státy EU, které jdou cestou biopaliv, jsou státy, které jdou cestou například elektromobility, podporování jiných zdrojů, leč ČR do těchto různých jiných alternativních zdrojů příliš neinvestovala ať už finančně, nebo v oblasti vědy, výzkumu, aplikovaného výzkumu tak, aby se to podařilo projevit v praxi.

Argumenty, které zde zaznívaly, si myslím, že jsme si měli říct už tehdy na konci toho období někdy před rokem 2010, jaký mix obnovitelných zdrojů si chceme zvolit, a předpokládám, že stále ještě k tomu máme dostatek prostoru i v letech budoucích a rozhodně se tomu nikdo nebrání. Ostatně i v rámci sněmovního tisku 418 můžeme ve druhém čtení bohatě diskutovat, jaké obnovitelné zdroje můžeme nějakým způsobem podporovat a jakou podporu tam otevřít. Každý z poslanců má plnohodnotné právo podat pozměňovací návrh k této oblasti. Nicméně teď jsme v situaci, kdy tady nemáme tak kapacitní zdroje v oblasti biopaliv druhé a třetí generace, které bychom tady mohli uvést z roku na rok v tak obrovském množství, když se bavíme o stovkách tisíc tun biopaliv.

Myslím si, že opravdu je trošku pro mě s podivem, když se tady skloňuje to, jakým způsobem a kdo dodává biopaliva na český trh. Trošku mně chybí, že tyto věci tady nezaznívaly před pěti šesti lety, protože možná bychom tu diskusi dneska ani takovou nevedli, a tehdy to tehdejším představitelům vládní koalice v zásadě nevadilo.

Chtěl bych tady říci, že touto novelou vůbec neřešíme množství přimíchávaných biopaliv. My tady řešíme to, že chceme poprvé v historii na vysokoprocentní biopaliva dát spotřební daň. Dnes máme skončen notifikační proces. Přesnou částku v rámci druhého čtení v rámci pozměňovacího návrhu tam budeme upravovat, protože jsme věděli, že ten proces, když jsme podávali materiál na vládu, nám dobíhá, teď již doběhl a budeme to moci naprosto přesně zpřesnit.

Podotkl bych jednu klíčovou věc. Když se tady hovořilo o tom, že je to takový nesmysl a kolik to bude stát daňové poplatníky, uvedu jeden konkrétní příklad. V současné době je v ČR spotřeba čistého FAME, tedy stoprocentního biopaliva, to znamená náhrady nafty, přibližně 118 tis. tun ročně. Když přepočtu tato vysokoprocentní biopaliva, tak nám to činí 147 mil. litrů paliva. Abych byl korektní a zohlednil řekněme určitou vyšší spotřebu biopaliv při provozu, tak jsem udělal desetiprocentní korekci a dostávám číslo, že formou biopaliva je v ČR nahrazeno přibližně 132 750 000 litrů nafty. Možná poprosím o pozornost vás, milé poslankyně a poslance, abyste zpozorněli, abyste si uvědomili, proč to zde říkám. Z jednoho barelu ropy rafinerie vyrobí přibližně 38 litrů nafty, a tedy vysokoprocentní biopaliva pro nás znamenají, že nemusíme dovézt 3 493 421 barelů ropy. Můžeme to zaokrouhlit řekneme na 3,4 mil. barelů ropy. Ale nejenom dovézt, ale ani je zaplatit. A klademe si otázku, komu platíme za dovoz ropy do České republiky? V drtivé většině tyto peníze posíláme do Ruska. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP