(17.00 hodin)
(pokračuje Laudát)

Tohle vy neděláte a o tom, jestli tam bude zaměstnanost nebo nezaměstnanost, vzkáže něco úředník z Brna, byť vysoký státní úředník, kterého si jinak vážím, a tady potom padají až téměř xenofobní názory Čechy Čechům, už to jen chybělo, nezlobte se na mě. Ale jestli vám to přijde k smíchu, mně to tedy k smíchu nepřijde.

Takže bohužel, 17. hodina uplynula, už tu nemám asi co dělat, ale znovu bych vás vyzval, abychom se touto problematikou zabývali seriózně. Já si z toho srandu nedělám a myslím si, že to je jedna z důležitých věcí, která by měla mít velkou prioritu, ale ne v té podobě, jakou sem dáváte vy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Na pana ministra zemědělství se s jeho faktickou poznámkou nedostane, protože uplynula 17. hodina, na kterou máme zařazený pevně jiný bod. Já tedy přerušuji projednávání vládního návrhu zákona o významné tržní síle, první čtení.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr zemědělství Marian Jurečka zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Kalousek.

Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, která byla přerušena v pátek 22. května. Já se ptám, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Chtěl jsem dát přednost svým kolegům, ale když se nikdo nehlásí, tak bych rád oživil některá fakta, na která jsme možná zapomněli, a sice že byť tento tisk č. 418 předkládá pan ministr Jurečka, tak jeho, nevím, zda autorem, možná ho psali v nějakém podniku, ale v každém případě předkladatelem do vlády byl pan ministr financí.

Tisk obsahuje dvě novely. Jednak novelu zákona o spotřební dani - což je mimořádně pikantní, protože jednu novelu zákona o spotřební dani jsme tady projednávali včera, třetí novela zákona o spotřební dani teď přišla do připomínkového řízení, takže to je druhá novela zákona o spotřební dani. Vláda se rozhodla novelizovat jeden zákon o spotřební dani vždycky každý měsíc novelou nějakého jiného paragrafu, ale prostě je to novela zákona o spotřební dani. A k tomu je novela zákona na ochranu ovzduší. Novelu zákona o spotřební dani může ministr financí říkat, že zpracoval na základě úkolu, který dostal od vlády, nebo který si nechal uložit od vlády, v srpnu 2014, ale vláda mu neuložila zpracovat novelu zákona na ochranu ovzduší. Ještě jednou: V tisku 418, který teď projednáváme, je nejenom novela zákona o spotřební dani, která ministru financí kompetenčně zcela jistě patří, ale také novela zákona o ochraně ovzduší, která mu zcela jistě kompetenčně nepatří, ale bytostně se dotýká Agrofertu, a proto ji ministr financí společně s novelou zákona o spotřební dani předložil do vlády.

Říkám to proto, že my tu sice máme u stolku zpravodaje a předkladatele pana ministra Jurečku, ale je potřeba vědět, že tento tisk zpracoval... (Řečník se dívá do levé části sálu, kde je velký hluk.) To je zajímavé, jak ty sociálně demokratické poslankyně dokážou křičet.

Tento tisk zpracoval, celým legislativním procesem provedl, všechny námitky, a že jich bylo jako maku, zamítl, do vlády předložil a ve vládě prosadil ministr financí. Až potom vláda uložila panu ministru Jurečkovi, aby udělal toho pošťáka a za vládu to předložil Poslanecké sněmovně, nám. Nicméně, znovu opakuji, je doložitelné z legislativního procesu, že do připomínkového řízení předložil ministr financí, jednotlivá ministerstva připomínkovala ministru financí, do vlády předložil a prosadil ministr financí Andrej Babiš.

Pozoruhodné na tom je, že v připomínkovém řízení, kde Ministerstvo financí předložilo novelu zákona na ochranu ovzduší - myslím, že to nemá precedens, jsme zase v té situaci, že nejsme jako politici, makáme, ještě nikdy žádný ministr financí nepředložil novelu zákona na ochranu ovzduší, to až teď. Takže pozoruhodné je, že když ministr financí předložil novelu zákona na ochranu ovzduší, která je součástí tisku 418, tak novela zákona na ochranu ovzduší, byť jde proti současným trendům Evropské unie, o čemž ministr životního prostředí musel být zpraven, tak ministr životního prostředí, chraň bůh, že bych si troufl říci, že profesně selhal, ale prostě to moc nepřipomínkoval, řekl bych, že mlčel. Kdo profesně neselhal, zcela jistě, byl pan ministr Jurečka, který proti novele zákona na ochranu ovzduší vznesl velmi ostrou a relevantní připomínku, kde upozorňoval, že tento návrh jde proti trendům Evropské unie, označil tuto připomínku jako za zásadní, aby si pak uvědomil, že to zase až tak zásadní není, koneckonců, proč by se snažil, když to patří ministrovi životního prostředí, označil tuto připomínku za - ne že by ji stáhl, ale přestala být pro něj zásadní, a spokojil se s tím, že pan ministr financí, který v připomínkovém řízení vypořádával novelu zákona na ochranu ovzduší, řekl, že s připomínkou ministra zemědělství nesouhlasí. Tím byla cesta volná, do vlády byl materiál předložen jako bezrozporový, vláda to schválila.

Domnívám se, že pouze tři lidé v tu chvíli věděli, co opravdu schvalují, a všichni tři už byli dávno domluvení, to byli pánové Babiš, Jurečka a Brabec. Aniž bych chtěl ostatním ministrům sahat do svědomí, jsem přesvědčen, že měli tolik starostí, že netušili, co schvalují. Oni totiž schválili výrazné navýšení povinného odběru biopaliv. Tady jsme zase, a zdaleka ne poprvé.

Povšimněte si prosím, jak ministr financí ve středu neváhal lhát na tiskové konferenci, že Ministerstvo financí mělo neutrální postoj k návrhu pana poslance Raise na ukončení biopaliv. My všichni z rozpočtového výboru, pan poslanec Volný, víme, že Ministerstvo financí mělo kladné stanovisko, měli jsme to písemně i jsme to od Ministerstva financí slyšeli, nicméně člen vlády neváhá prostě lhát a říct, že písemný podklad byl jiný. Podobně je na tom pan ministr Jurečka, který nejprve dá zásadní písemnou připomínku, aby pak usoudil, že až tak zásadní není. Tak i tady si můžeme povšimnout, že u tohoto návrhu vládní představitelé často říkají veřejnosti i nám, že snižují veřejnou podporu. Kolikrát jste to od nich slyšeli? Já mockrát. My snižujeme veřejnou podporu. To není pravda, oni ji zvyšují. Zvyšují kombinací obou dvou těchto novel, novely zákona o spotřební dani a novely zákona na ochranu ovzduší. Co snižují, je, že snižují finanční veřejnou podporu v případě novely zákona o spotřební dani. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP