(15.20 hodin)
(pokračuje Balaštíková)

Je pravdou, že řetězce patří k jednomu z největších zaměstnavatelů. Uvádí se, že průměrná mzda v řetězcích je kolem 23 tisíc. To je obdivuhodné číslo. Když jsem se ovšem v jednom řetězci zeptala, jaká je průměrná mzda u dělnických funkcí, kolik dostávají naše prodavačky, pokladní a skladníci, tak pan ředitel telefonoval na ekonomické oddělení a pochopila jsem, že to bude velký problém spočítat. Nicméně ve zprávě ze SOKR jsem se dozvěděla, že Kaufland má v průměru o 2 000 vyšší mzdu, než je minimální mzda v České republice u dělnických funkcí. To znamená, že ta mzda je kolem 11 300. I to je obdivuhodné číslo pro naše pokladní, které tam sedí těch osm deset hodin, soboty, neděle, svátky, pátky. Myslím, že je musíme pochválit. Protože tak se bezvadně chovají zahraniční odběratelé potravin a takové mají sociální cítění k našim občanům.

Dojde k ohrožení exportu českých potravin. Dle hodnocení dopadů regulace RIA k zákonu na export potravin novela zákona o významné tržní síle nedopadá. A nedopadá proto, protože ona nám reguluje pouze vnitřní trh. Ale já chápu, že možná dáme do rukou řetězcům možnost ukázat nám, jak s námi zatočí ta jejich bezvýznamná tržní síla, když si dovolíme jako politici schválit zákon, který je proti nim. To je možné.

A jenom na závěr bych chtěla požádat, abyste při kritice předložené novely nezapomněli na nás Čechy, Moravany, Slezany, že pro nás všechny je nejdůležitější, aby prosperovaly naše společnosti a naši občané, a tím také náš stát. Pro nás české zákonodárce by to měl být hlavní úkol.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk kolegů poslanců ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a mám tady teď v tuto chvíli čtyři faktické poznámky. S první poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Pilný a jako poslední zatím pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Předesílám, že paní Margit Balaštíkovou mám rád, protože nás pojí láska ke koním. Ale když jsem ji tady poslouchal, bylo mi z toho smutno. Pamatuju si, před rokem 1989 jsem v každých zprávách poslouchal řešení odběratelsko-dodavatelských vztahů. To bylo, každý den nás tím režim masíroval, výsledek byl ten, že v obchodech nebylo vůbec nic. Na mě to dělá pocit hledání toho kapitalistického nepřítele, který může za to, že někdo neodebírá to, co se v Čechách vyrobí a podobně. Musím říct, že to je absolutně, ale opravdu absolutně falešná cesta. Je potřeba tady mimo jiné připomenout, že máme moderní nástroj na to, jak hlídat monopolní postavení kohokoliv na trhu, to je antimonopolní úřad. Pokud tam něco nefunguje, pojďme si o tom zcela vážně a seriózně povídat, na to jsme zcela určitě připraveni. Ale musím tady také připomenout, že jakkoliv české zemědělství má obrovské problémy, jeho prosperita roste. Je to vidět na konkrétních číslech, kdy zisky v českém zemědělství jsou rok od roku větší. Je to proto, že tady nemáme takovýto zákon, který podle mého hlubokého přesvědčení se nakonec právě proti těm českým zemědělcům a potravinářům postaví.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, já se pak přihlásím normálně do rozpravy, tak jenom tři krátké poznámky k tomu vystoupení.

Tak za prvé Úřad pro ochranu hospodářské soutěže funguje výborně, alespoň podle názoru vlády České republiky. Já ten názor nezastávám. Protože vláda nominovala stávajícího šéfa, tudíž je s jeho prací a s prací jeho úřadu spokojená. Takže proč si stěžujeme, že ÚOHS tady v aplikaci toho zákona špatně postupoval, když má tak výborného šéfa? A pak opravdu chci ocenit dvě "o": odvahu paní poslankyně a optimismus. Odvahu v tom, že my jsme včera ukázali, že firmy jejího předsedy dostaly jenom za loňský rok 1,5 mld. slevy na dani. A ona tady odvážně, a musím říct, že odvážně, kritizuje poskytování daňových slev v rámci investičních pobídek. Já s tím souhlasím, že to není spravedlivé a že to křiví trh, a považuji to od vás za odvážné. Ale kritizujte i ty firmy, které dostaly v roce 2014, 1,5 mld. jedna firma nebo jedna skupina. A ten optimismus, a to mi nebere úplně moje ekonomické uvažování, i v té RIA, kterou zpracoval ÚOHS, se přiznává, že dopad na ty ceny je možný pro zákazníky. A vy na jedné straně říkáte: Máme výborný plán. Ti obchodníci si zvýší nákupní ceny a sníží prodejní ceny. Tomu fakt nerozumím. Vy jste tady řekla, že přestože budou nakupovat za vyšší ceny, tak vlastně tím, že se zbavíte zadní marže, tak výsledkem toho, že budu nakupovat dráž, je to, že budu prodávat levněji. No já vám váš optimismus závidím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Pilného, poté pan poslanec Kalousek a poté paní poslankyně Balaštíková, všechno faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, určitě nemám nic proti tomu klepnout významnou tržní sílu a řetězce trošku přes prsty za jejich praktiky. Ale jako člověku, který zrovna nemiluje regulaci a vstupování státu do odběratelsko-dodavatelských vztahů, tak mi prostě chybí určitá logika. Jestliže ty řetězce dotlačíme k tomu, aby české výrobky nakupovaly za jiných podmínek, tak já kdybych byl na jejich místě, tak začnu dovážet zboží ze zahraničí, které tuhle regulaci vůbec nezná a nepotřebuje, a děje se to ve velké míře stejně.

Já bych spíš navrhoval proto, abychom pomohli farmářům. Protože to, co zatím pro ně děláme, není nic moc. Když se podíváme do toho, jaké jsou jim nasazovány kravaty při tom, když si dávají stánky na farmářské trhy nebo když si pronajímají obchody, tak tam je asi cesta. Proč místo prosazování marketingových značek za obrovské peníze na Ministerstvu zemědělství, jako Klasa a další, které ani nedokážu vyjmenovat, proč nerozdáme tyhle marketingové peníze přímo farmářům, aby si mohli propagovat své konkrétní výrobky? Proč nehledáme tedy alternativní cesty, jak pomoci těmto výrobcům, kteří vyrábějí kvalitní potraviny, kteří to berou spíš jako poslání než jako obchod? A proč problematicky budeme trestat řetězce, které si tu cestu bezesporu najdou? Říkám, nemám nic proti tomu klepnout je přes prsty, ale postrádám jakoukoliv logiku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s další faktickou pan poslanec Kalousek, poté paní poslankyně Balaštíková, pan poslanec Pavera a zatím poslední faktická pana poslance Bendla. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já možná překvapím, ale nepřistupuji s žádnou kritikou. Já bych za nás za všechny chtěl velmi poděkovat paní poslankyni Balaštíkové, protože pan předseda Babiš několikrát opakoval, že ANO je politické uskupení středopravé se sociálním cítěním. A já jsem furt netušil, co to je v tom babišovském podání. A teď po vystoupení paní poslankyně Balaštíkové už jsem to pochopil. Takže děkuji za tuto edukaci. Jenom prosím, abychom od této chvíle říkali středopravá Babišova politika s Babišovým sociálním cítěním. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím s další faktickou paní poslankyni Balaštíkovou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: K poznámce o antimonopolním úřadu. V té zprávě evropského hospodářského a sociálního výboru se také píše, že je potřeba udělat revizi zákonů o antimonopolních řízeních. To je jedna věc.

Co se týká pana kolegy Stanjury, ono to nebylo tak, možná jsem to já špatně prezentovala, že jste si to špatně vyložil. Já jenom říkám, že jestliže nám řetězce tvrdí, a my si musíme uvědomit, že ekonomika záleží na tom, jak naši výrobci, firmy, které zde jsou, fungují, jak tady platí daně, jestliže oni na nich budou růst a ty naše budou zadupávat, tak asi se ta ekonomika nepohne. Jenom to jsem tím chtěla říct. Že můžou nás teď přesvědčit, jak to s tou láskou k Česku mysleli vážně. A nezvednou ty ceny, protože oni už je nevytáhnou, ty slevy, z těch našich dodavatelů. A to si musíme uvědomit, že my je uměle podporujeme. Já neříkám, abychom měli sociální cítění. Ale vážení, já mám polovinu rodiny v zahraničí. A když už jsem se nerozhodla odejít a zůstala jsem tu, tak chci aspoň zůstat Čechem. Já nevím, jak vy, ale já budu mnohem raději podporovat ty, co tady v Česku vyrostli, jsou tady, daní tady a jsou Češi! Já jsem hrdá na to, že jsem Čech! Nevím, jak jste na tom vy. A čeští občané mě sem poslali. Určitě ne, určitě ne ti zahraniční. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP