(14.50 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Ještě připomenu jednu věc. Tady ve Sněmovně také diskutujeme jeden z rodiny zákonů Rekonstrukce státu. Je to rozšíření pravomocí NKÚ. Pamatujeme i na to, že Česká televize a Český rozhlas by také měly být - nebo NKÚ by měl mít možnost kontrolovat tato veřejnoprávní média. Takže pokud někdo poukazuje na chyby v hospodaření, tak chci říci, jak rozhlas, tak i televize už dnes musí zakázky soutěžit normálně standardně podle výběrových řízení, musí dodržet ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Pokud je problém, pokud se nějaký z dodavatelů odvolá, standardně do těch médií se chodí dotazovat ÚOHS a šetří ta zadání.

Pokud pan poslanec Valenta nebo někdo z dalších kritiků má konkrétní připomínky, že zjistil, že nějaké výběrové řízení bylo cinknuté nebo nestandardní, tak pak toho dotyčného prosím, ať své tvrzení doloží a buď ať koná podle zákona, podá trestní oznámení, nebo ať se omluví, protože to tvrzení nemůže být pravdivé.

A už budu končit. Moje doporučení a můj návrh pro Sněmovnu, možná mohu říci i prosba na vás, kolegyně a kolegové, bude schválit zprávu o hospodaření v roce 2013, okamžitě předat podněty a vaše názory nám a svým kolegům do volebního výboru. Jak jsem řekl, 3. června budeme právě změnu legislativy diskutovat a sám za sebe z pozice člena tohoto výboru vám mohu garantovat, že velmi rádi budeme Radě České televize klást ostré otázky, budeme se ptát a dávat dotazy na tělo a budeme po Radě České televize vyžadovat odpovědi.

Děkuji za váš čas.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím s faktickou pana poslance Komárka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Já ve dvou věcech bych to chtěl upřesnit. Samozřejmě že televize soutěží veřejné zakázky, když jde třeba o stavbu chodníku nebo šití montérek pro místní zřízence. Není však pravdou, že soutěží seriál První republika nebo něco podobného. Když jsem mluvil o těch stovkách milionů korun, které nejsou kontrolovány, měl jsem pravdu, je to skutečně tak. Nesoutěží se umělecké projekty, o tom se rozhoduje, v podstatě jediný, kdo o tom rozhoduje, je generální ředitel, protože je jediným statutárním orgánem televize. Tak abychom se nepletli, skutečně stovky milionů korun nejsou nijak kontrolovány. Doufejme, že konečně schválíme zákon o registru smluv, kde by se to mohlo změnit. Já neříkám, že jsou ty zakázky špatně. Opakuji, já neříkám, že jsou špatně, já jenom říkám, že nejsou kontrolovány, že jsou netransparentní a myslím si, že rada by to měla dělat.

Druhá věc. Nemyslím si, že by poslanci museli chodit na volební výbor, když mají nějaké výhrady ke zprávě České televize. Já bych také nešel na hospodářský výbor se doprošovat, kdybych měl nějaký problém s tím, že ČEZ špatně hospodaří s elektřinou. Opravdu ne. Já myslím, že ve Sněmovně máme právo si to vyříkat, aniž bychom museli chodit na výbory, byť všechny na volební výbor zvu. Bývá nás tam občas málo, bude nám veseleji, zasmějeme se. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Marka Bendu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem celkem byl připraven absolvovat tady soustředěný útok komunistických poslanců a části hnutí ANO v čele s Martinem Komárkem na Českou televizi, ale když jsem se teď doslechl, že chyba České televize spočívá v tom, že nesoutěží umělecké pořady, tak mi to připadá, že už jsme na hranici, na hranici opravdu blázince. Jestli si fakt myslíme, že pořady budeme soutěžit na nejnižší cenu, tak já fakt nerozumím tomu, o čem se v této Sněmovně jedná a o čem tady vážně přemýšlíme. To snad nemůžeme myslet vážně. To už jsme se úplně zbláznili, jestli jdeme touto cestou, že budeme uměleckou tvorbu soutěžit na nejnižší cenu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a s další faktickou pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Komárek: Já nechci ctěného kolegu Bendu podezírat z toho, že moje slova zkreslil schválně. Já si myslím, že jim pouze nerozuměl, neposlouchal asi celou tu řeč, asi jsem byl nudný. Čili prostřednictvím paní předsedající milý kolego Marku Bendo, já jsem neříkal, že se mají soutěžit (směje se) umělecké pořady za nejnižší cenu, já jsem jenom uváděl na pravou míru tvrzení Martina Kolovratníka, že se v televizi všechno soutěží. Ne, toto se nesoutěží. To jsou věci, které skutečně nejsou nikterak kontrolovány, rozhoduje o nich pouze generální ředitel. Znovu opakuji, já nevím, jestli dobře, nebo špatně, a koneckonců mě to ani nezajímá.

Chci proto Marka Bendu opravit ještě ve druhé věci. Znovu - pane kolego, já to budu opakovat a podtrhnu to šestkrát pro vás prostřednictvím paní předsedající. Já nemluvím o České televizi, natož abych proti ní vedl nějaký útok. Vůbec nemluvím o České televizi, protože si myslím, že to politikům nepřísluší. Pokud vy o ní mluvíte, mluvte si o ní vy. Já mluvím o Radě České televize. Pokud vám jako členovi ústavněprávního výboru není tento rozdíl dostatečně znám, tak já vám ho vysvětlím. Rada České televize se odpovídá této Sněmovně. Je zcela legitimní mluvit o Radě České televize v této Sněmovně a vůbec to není bláznivé. Čili pane kolego, prosím, přečtěte si zákon o České televizi, případně jednací řád této Sněmovny, a neurážejte druhé. Bude to moc dobře.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pane poslanče Kalousku, já se moc omlouvám, mám tady ještě jednu faktickou pana kolegy Stanjury - ale on vás pouští, takže vaše přednostní právo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Děkuji kolegovi Stanjurovi. Jsem si vědom toho, že v 15 hodin máme začít nový bod, tak jenom velmi stručné stanovisko. Kdybychom tady opravdu projednávali výroční zprávu a opravdu se snažili, aby ta veřejnoprávní instituce byla lepší, tak si umím představit spoustu kritických poznámek a spoustu připomínek k činnosti České televize. Ale ono to tak není.

Tady padají jenom zástupné argumenty. Jedna rovina je úroveň hospodaření České televize, možná úroveň práce rady, a ta druhá rovina je to, čeho jsme dnes a denně svědky, zarputilý nájezd těch, kteří ovládli mediální prostředí v České republice, z nichž na prvním místě je šéf Agrofertu (zvedá se hluk v sále) a zoufalá snaha dostat do područí i veřejnoprávní média, která ještě odolávají. Předseda volebního výboru, lokaj tak trapný a směšný, že si z něj dělá srandu i jeho vlastní šéf a vůbec si ho neváží, se nám tady neustále snaží namluvit, že bychom pod jím formulovanými zástupnými důvody měli neschválit Radu České televize, a tím umožnit jeho šéfovi, kterému by se tím možná zalíbil, získat na Českou televizi větší vliv. Byť máme tisíce kritických připomínek, tak nic takového nepřipustíme. Lokajovi se vysmějeme a jeho šéfovi řekneme ne. My jsme pro schválení této zprávy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě s faktickou pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Komárek: Já vidím, že si pan Kalousek svou lidskou i politickou derniéru skutečně užívá v jakémkoliv stavu. Já mu to přeju. Vím, že on už je teď pomalu TOP bez Star a za chvíli bude topless, takže mě může urážet jak chce. Je to sranda, mě to baví, zasmějeme se tomu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Birkeho.

 

Poslanec Jan Birke: Já děkuji mnohokrát. Já bych požádal kolegyně a kolegy, abychom hlasovali, protože máme přesně dvě minuty do ukončení tohoto bodu. Chtěl bych požádat o stažení technických a přistoupit k hlasování. Děkuji. Jako zpravodaj bych vás o to chtěl požádat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se omlouvám, ale k hlasování hned přistoupit nemůžeme, protože máme do obecné rozpravy přihlášeného pana poslance Bendla a pak ještě musíme otevřít podrobnou rozpravu, takže to už určitě neurychlíme. Pane poslanče, já se omlouvám. Je minuta do konce a nechci vás přerušovat - nebo jestli chcete? Tak pojďte. Budu vás pak muset přerušit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP