(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání 27. schůze Poslanecké sněmovny. Než začneme projednávat bod, který jsme přerušili, dovolte mi načíst několik omluv. Od 14 do 15 ze zdravotních důvodů se dnes omlouvá paní poslankyně Adamová, od 14.30 se omlouvá pan poslanec Miloš Babiš, od 15 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů pan poslanec Farský, mezi 17. a 23. hodinou z pracovních důvodů paní poslankyně Hnyková, od 14.30 do 17 z pracovních důvodů pan poslanec Sedlář, od 15 hodin do konce jednacího dne pan poslanec Petr Fiala, od 14.30 do 16 hodin pan poslanec Gabrhel, od 18 do 19 pan poslanec Jaroslav Holík z pracovních důvodů, ze zdravotních důvodů od 16 hodin paní poslankyně Nina Nováková, od 12.30 do 17 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Holeček, od 12.30 do 17 hodin z pracovních důvodů - to je tady dvakrát, omlouvám se, a pak ještě jednou pan poslanec Vojtěch Adam od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Od 15 do 17 hodin se poté omlouvá pan místopředseda Vojtěch Filip z pracovních důvodů. Tímto jsme vyřídili omluvy. (V sále je nepřiměřený hluk.)

Nyní požádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem volby - návrh na volbu členů Rady České televize. Prosím, máte slovo. Ale dříve než vám ho udělím, počkáme, až se kolegové zklidní.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo i vám kolegové za pozornost. Přeji vám po obědě dobré odpoledne. Mám tu avizované výsledky druhého kola volby do Rady České televize. Připomenu, že jsme volili dva členy, chtěli jsme obsadit dvě zbývající místa.

Celkem bylo vydáno i odevzdáno 166 hlasovacích lístků, takže kvorum nutné pro zvolení v této volbě bylo 84. Mohu konstatovat, že ve druhém kole byl zvolen, resp. postoupil jeden kandidát, a to Daniel Váňa, který obdržel 104 hlasy poslanců a poslankyň.

Teď spíše technická informace. Ta volba tímto končí. Ze zbývajících tří kandidátů ani jeden neobdržel potřebný počet hlasů. Pro stenozáznam výsledky oznámím: Václav Cílek 47 hlasů, Martin Doktor 77 hlasů a Zdeněk Šarapatka měl 68 hlasů.

Diskutovali jsme, jaký bude další postup. Tajná volba je dvoukolová, to znamená, v tuto chvíli končí. Teď snad mohu mluvit nejenom jako předseda volební komise, ale i jako člen volebního, resp. mediálního výboru. V tuto chvíli diskutujeme, jaký bude další postup ohledně toho jednoho místa, protože návrhy na zvolení Sněmovně prostřednictvím komise podává právě volební výbor. Jsou v zásadě dvě možnosti. Buď se ve výboru rozhodneme postoupit Sněmovně zbývající tři jména, protože v souladu s volebním řádem se Sněmovně navrhuje trojnásobek počtu neobsazených míst, což by v tomto případě vycházelo, anebo by musel volební výbor přistoupit k nějaké nové výzvě. Zatím nemáme od legislativy přesné stanovisko, co můžeme a co musíme udělat. Tímto i odpovídám na dotazy některých z vás a veřejnosti, jak to bude s obsazením zbývajícího jednoho místa. Předpokládám, že pokud tu informaci budu mít během dneška, tak vám ji sdělím. Předběžně mohu říct, že počítáme s tím, že volby týkající se jednoho neobsazeného místa v Radě České televize by Sněmovna realizovala na další, tedy červnové schůzi.

To je ode mne vše, děkuji. Ještě jednou uzavírám - byl tedy dnes zvolen Daniel Váňa.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, děkuji, pane předsedo. Uzavírám tímto projednávání tohoto bodu. Nyní ještě jedna omluva - od 14.30 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Martin Lank.

 

Nyní budeme pokračovat v bodu, který jsme přerušili právě před volebním bodem, a to je

115.
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013
/sněmovní tisk 283/
 

U stolku zpravodajů již sedí zpravodaj pan poslanec Jan Birke. Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Poprosím k mikrofonu pana poslance Martina Komárka. Připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, mám dneska už druhý přerušený projev a to je velice slušná bilance na jeden den. Chci pokračovat k té televizi.

Mluvil jsem o tom, pokud jsme to za oběd nezapomněli, že je špatný zákon o České televizi. Je špatný ze dvou důvodů. Dává Radě České televize oproti všem civilizovaným evropským zemím jen minimální pravomoci ke kontrole a spoluvytváření hospodářské politiky televize. Televize navíc dává o své činnosti a hospodaření dvě rozdílné zprávy, které se k nám dostávají po půl roce. Ten zákon naopak je ale dobrý v tom, že politikům neumožňuje zasahovat nejen do chodu televize, ale neumožňuje jim ani řídit Radu České televize. Umožňuje jim pouze tu radu volit. To je podle mne dobré. Je to velice vysoká, velmi pohodlná míra nezávislosti veřejnoprávních médií. Řekl bych, že je největší v Evropě a já jsem rád, když jsou veřejnoprávní média nezávislá.

Přesto se vyjadřuji dlouhodobě k práci Rady České televize kriticky, protože si myslím, že i přes omezené pravomoci může být vůči vedení České televize asertivnější, a prosím, teď třikrát až čtyřikrát podtrhuji, nikoliv co se týče obsahu, do obsahu bychom opravdu neměli mluvit, média jsou nezávislá, mají zůstat nezávislá pokud možno do skonání věků, ale co se týče hospodaření. Česká televize hospodaří s šesti miliardami peněz, které jí posílají koncesionáři. Je to vlastně jakási nepřímá daň, která se týká skoro všech domácností. A řekl bych, že televize je nejméně kontrolovanou institucí, co se týče zadávání veřejných zakázek. Je chvályhodné, a televize v tom naplňuje zákon, že dává práci a zakázky soukromým producentům, hercům a dalším. Ovšem když jakýkoliv starosta, a je tady starostů hodně, nechá vykopat za padesát tisíc od Františka jímku, tak mu, jak si starostové stěžují, přijde padesát kontrol a ještě může být pohnán před soud. V televizi žádná taková kontrola neexistuje - a nejedná se o padesát tisíc, jedná se o stamiliony korun.

Myslím si, že to není dobrý stav. Musí ho napravit zákon. My jsme se, a to je potřeba si přiznat, s tím zákonem zpozdili, ale už teď je podle mě v zájmu televize a v zájmu Rady České televize, aby byla zcela transparentní. Kavčí hory by neměly být víc Kafkovým zámkem, ale spíše skleněným domem, do kterého je vidět.

Česká televize z hlediska zákona má pracovat s vyrovnaným rozpočtem, tzn. všechny prostředky, které získá, má dávat do výroby pořadů pro nás. Za minulého vedení Česká televize pracovala s přebytkem, vytvořila si několikamiliardový polštář. Současné vedení televize tento polštář rozpouští, což je oboje víceméně proti duchu a liteře zákona. Zajímavé je, že rady oběma ředitelům za naprosto protichůdné jednání dávají stejné, poměrně vysoké odměny. Ale já peníze každému přeji, takže si je určitě generální ředitelé zaslouží. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP