(12.40 hodin)
(pokračuje Hubáčková)

Česká televize není schopna doložit svoji vyváženost a objektivitu, protože nemá odbor interních analýz k obsahu, který by takové analýzy činil. Vzorem by jí mohl být Český rozhlas. Po vyjádření radního Jankovce ale v tuto chvíli víme, že Česká televize odbor nepotřebuje, protože objektivní a vyvážená není a nebude. Koncesionáři, které ale zastupuje, si představují objektivitu a vyváženost tak, jak ji vyžaduje zákon a kodex. Rada prozatím porušování zákona přehlíží a umožňuje vyhazování televizních poplatků na něco, co veřejnou službou není. Tudíž vidím neoprávněné nakládání se svěřenými veřejnými prostředky, které rada hloupostí nebo nečinností většinu svých členů kryje. Potom je otázka, zda taková rada svou funkci plní tak, jak ji ukládá zákon. Domnívám se, že ne. A pokud neplní, proč bychom to my, poslanci, měli tolerovat. Budu proto hlasovat o zamítnutí této zprávy. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Dámy a pánové, vážená kolegyně předřečnice, já nechci dlouho zdržovat. Já bych chtěl začít jenom pointou jednoho slovenského vtipu, která říká - zvonku to tak vyzerá.

Podívejte se, já si myslím, že každý rozumí v této Sněmovně médiím, dopravě a zdravotnictví. O tom jsme se přesvědčili. (Šum v sále, padají další návrhy, s úsměvem.) Já si myslím, že v tom pokračujeme. Já nechci říkat, že to, co jste tady řekli vy i další člen vašeho klubu, nejsou tak úplně pravdy. A nechtěl bych už vůbec říkat, že jsou to polopravdy. Ale my tu máme schvalovat zprávu o hospodaření televize, nikoliv o činnosti. Prosím, směřujme k tomuhle tomu. Jsem pamětník a vím, že vždycky, když se projednávala tato zpráva už v historii, tak vždycky okolo toho byl sekec. Protože ta televize... Ze zásady novináři nějak poslance nemají rádi. A do koho ti chudáci mají střílet? No tak střílejí do nás. Ale s médii se neválčí.

Děkuji vám mockrát.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Valenta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Já jen stručně k panu kolegovi Jandákovi. Máte samozřejmě a nepochybně plnou pravdu. Jenže kde jste byl, když já jsem mluvil? (Poslanec Jandák odpovídá, že tady.) To já vím, ale asi jste mě neposlouchal, protože já jsem mluvil pouze (s důrazem) o hospodaření, nikoliv k obsahové náplni České televize. (Poslanec Jandák ukazuje směrem k poslankyni Hubáčkové.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Komárek. A jenom malé upozornění. Na 12.45 máme zařazený pevně bod. Takže vás pozvu k mikrofonu a případně dopředu se omlouvám za případné přerušení.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, paní předsedající. Já myslím, že v tomto bodě, zcela výjimečně možná i kolega Jandák mi přizná, že se v tom trošku vyznám (smích zleva), a proto se nevejdu do těch dvou minut, které mi zbývají, a budu přerušen. Protože já bych do toho skutečně rád vnesl trošku pořádek.

Já si taktéž myslím, že s médii se neválčí. Myslím, že veřejnoprávní televize by v dnešní době mediální krize měla být co nejsilnější a co nejlepší. Myslím si, že politici by se neměli k obsahu vůbec vyjadřovat, neměli by se vyjadřovat ani k tomu, jaké pořady jsou dobré a jaké pořady jsou špatné a kolik které stojí nebo kolik které nestojí. Protože do toho mluvit podle zákona nesmí - tedy mají samozřejmě svobodu slova, ale nemohou to nijak ovlivnit. Nemůže to ovlivnit ani Rada České televize. Podle zákona je Česká televize zcela nezávislá a za program odpovídá pouze její ředitel.

Přesto se přiznám, že mám se zprávou o hospodaření Rady České televize určitý problém. Problém je dvojí. První, to předřadím, je problém v zákoně. Ten zákon dává Radě České televize příliš malé pravomoci z hlediska kontroly hospodaření České televize. A myslím, že ta kontrola má být důsledná a má být i větší účast rady na tvorbě nejen jednoho rámcového rozpočtu, ale vůbec na tvorbě hospodaření České televize. Ovšem toto jí současný zákon neumožňuje.

Druhou vadou tohoto zákona je, že televize dává odděleně zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření. Už jsem myslím někde říkal argument - je to tak, jako když za vámi přijde instalatér, něco vám opraví, povšechně vám napíše, co udělal a jaké měl přitom šaty a jak vypadá jeho manželka, a za půl roku vám pošle účet na padesát tisíc. Určitě byste na něco takového nepřistoupili. Ale pozor, toto není kritika České televize. Já se k České televizi vyjadřovati nechci a nebudu. Já kritizuji zákon a v druhé části svého vystoupení budu kritizovat radu.

Děkuji a teď se vzdávám slova, protože budu přerušen.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Přerušuji v tuto chvíli projednávání tohoto bodu. Vrátíme se k němu po obědě.

 

A nyní prosím, aby další bod, což je

142.
Návrh na volbu členů Rady České televize

přednesl předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník a zopakoval nám kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Já jsem byl také přihlášen do rozpravy, tak se to náhodou takto sešlo, že debatu o hospodaření České televize teď vystřídáme pevně zařazeným volebním bodem a je to dovolba zbývajících členů Rady České televize. (Hluk v sále.)

Já teď se omezím jenom na stručné konstatování za volební komisi. Jsme v druhém kole této volby. V tom prvním kole minulý týden byli už zvoleni Jaroslav Dědič, Jaroslav Kašparů a Jiří Kratochvíl. Nyní se o dvě místa v uvozovkách utkají čtyři zájemci, kteří postoupili do druhého kola. Těmi čtyřmi zájemci budou Václav Cílek s 28 hlasy, Martin Doktor s 38 hlasy, Zdeněk Šarapatka, který získal 76, a Daniel Váňa, který získal v prvním kole 75 hlasů.

Opět jsme, kolegyně, kolegové, měli poměrně velké množství neplatných lístků v těch minulých volbách -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane kolego, já se moc omlouvám, ale poprosím o klid!

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tohle je důležitý moment, takže děkuji za tu prosbu. Já dodám, měli jsme opět mnoho neplatných lístků, tak ještě jednou trpělivě připomínám. Kandidáta, pro kterého hlasujete, označíte kolečkem, zakroužkujete číslo před jeho jménem. Kandidáta, kterého nechcete, označíte křížkem na tom čísle před jeho jménem. V ideálním případě by tedy na volebním lístku měly být dva kroužky a dva křížky.

Nyní vás tedy zvu do Státních aktů. Na vydávání lístků budu počítat patnáct minut do 13.05 hodin. A vás, paní předsedající, prosím, abyste tento bod přerušila k provedení volby.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já takto učiním. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Přerušuji i dnešní jednání do 14.30, kdy se znovu sejdeme a budeme pokračovat v daném programu. Přeji vám šťastnou ruku při volbě a dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP