(10.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Zákon o významné tržní síle v současné době způsobuje bezesporu určité výkladové obtíže. Zároveň také vyvolává některé pochybnosti koncepčního charakteru, ale je předmětem nebývalého tlaku Svazu obchodního a cestovního ruchu ČR na jeho zrušení.

Po řadě diskusí nad tím, zda zákon úplně zrušit, nebo ne, zda jej zakomponovat do zákona o ochraně hospodářské soutěže, do nějž však z principu předmětu právní úpravy nepatří, přistoupila nakonec naše vláda k novele zákona, na níž se aktivně podílel i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem této novely, kterou jsme předložili do diskuse, je dosažení takové právní úpravy, která bude efektivnější, snáze aplikovatelná a přispěje ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem přesvědčen o tom, že návrh o významné tržní síle, který vláda předložila, zlepšuje a zkvalitňuje stávající legislativní úpravu, a podle mého názoru je v zájmu občanů, v zájmu spotřebitelů, v zájmu dodavatelů i odběratelů, aby Poslanecká sněmovna tuto novelu zákona podpořila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní je přihlášen pan ministr Jurečka s přednostním právem. Nehlásí se, tak v tom případě pan kolega František Laudát po vyčerpání diskuse. Předpokládám, že předloží procedurální návrh. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Přesně tak. Vzhledem k tomu, že dohoda předsedů klubů zafungovala, dovoluji si předložit nový procedurální návrh, a sice abychom tento bod přerušili do příští středy do 15 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dobře. Já samozřejmě ten procedurální návrh nechám odhlasovat. Nejdříve vás ale odhlásím, abychom zjistili přesný počet ve sněmovně. Žádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Já zagonguji, aby se všichni ti, které jsem požádal, aby diskuse přenesli do předsálí, mohli vrátit.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 178, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení do středy do 15 hodin. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 178, z přítomných 147 pro 143. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy tento bod číslo 22, tisk 444, do středy příštího týdne do 15 hodin.

 

Než budeme pokračovat, ještě budu konstatovat došlé omluvy. To je omluva paní poslankyně Zuzany Šánové od 10.30 do 14 hodin a pan poslanec Jaroslav Klaška se omlouvá od 10.15 do 11 hodin.

 

Dalším bodem našeho jednání, pevně zařazeným, je bod

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Místo u stolku zpravodajů - pan kolega Kalousek, který je zpravodajem tohoto tisku má slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tisk 418 předkládá Poslanecké sněmovně pan ministr zemědělství Jurečka, nicméně jeho autorem a předkladatelem do vlády a také ministrem, který s ním prodělal celé připomínkové řízení legislativního procesu, byl pan ministr Babiš. Pan ministr Babiš je také v tomto případě subjektem takového konfliktu zájmů, který nemá precedens v historii českého parlamentarismu. Proto pokládám za zcela vyloučené, abychom tento tisk projednávali bez přítomnosti autora a subjektu tohoto konfliktu zájmů. Opravdu není naší vinou, že koalice nesladila program Sněmovny s časovými možnostmi pana ministra financí. To prosím uznáte, a proto si dovoluji požádat o přerušení tohoto bodu někdy na příští týden, až bude mít pan ministr čas a chuť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám samozřejmě vyhovím v procedurálním hlasování, ale vy sám dobře víte, že podle zákona o jednacím řádu je na vládě České republiky, koho pověří předložením toho kterého zákona. Já ten procedurální návrh nechám odhlasovat hned bez rozpravy, ale musím respektovat usnesení vlády ve svém odůvodnění.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 179 o přerušení do středy příštího týdne? Nebo do přítomnosti pana ministra financí? Pane zpravodaji? Do přítomnosti pana ministra financí.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 179, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Kalouska. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 179, z přítomných 154 poslanců pro 38, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat. Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se dále hlásí. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, respektuji. Děkuji za slovo. Já budu reagovat na vaši připomínku, pane předsedající. Já jsem si toho samozřejmě vědom, že je věcí vlády, kdo bude předkládat Poslanecké sněmovně libovolný zákon. Myslím si, že jsem dostatečně jasně odůvodnil výjimečnost této situace. Pokud by však některý z členů vlády chtěl vystoupit a říci "já kromě toho, že jsem připraven předložit tento zákon za vládu, jsem připraven také prohlásit, že mám stejný konflikt zájmů jako pan ministr Babiš", pak to samozřejmě budu respektovat a nebudu pokračovat v tom, co mi teď nic jiného nezbývá, požádat o přestávku poslaneckého klubu do 12.45 hodin, kdy máme pevně zařazené volby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: 12.45 hodin, takže to jsou méně než dvě hodiny. Vyhlašuji přestávku do 12.45.

 

(Jednání přerušeno v 10.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP