(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 10 bude dnes hlasovat pan poslanec Vojtěch Adam.

Také sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, Petr Adam z pracovních důvodů, Vojtěch Adam od 12 hodin ze zdravotních důvodů, Ondřej Benešík do 11 hodin ze zdravotních důvodů, Jan Birke z důvodu zahraniční cesty, Karel Fiedler od 13.15 z rodinných důvodů, Petr Gazdík z pracovních důvodů, Jaroslava Jermanová z důvodu zahraniční cesty, Simeon Karamazov osobní důvody, David Kádner ze zdravotních důvodů, do 13 hodin z pracovních důvodů paní poslankyně Věra Kovářová, dále Nina Nováková ze zdravotních důvodů, Miroslav Opálka ze zdravotních důvodů, Pavel Plzák od 9.30 do 15 hodin z pracovních důvodů, Karel Pražák z pracovních důvodů, Karel Rais z pracovních důvodů, Zdeněk Soukup ze zdravotních důvodů, Miroslava Strnadlová z osobních důvodů, od 10.30 z pracovních důvodů paní poslankyně Zuzana Šánová, Karel Šidlo ze zdravotních důvodů, František Vácha z osobních důvodů, Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, Josef Vondrášek ze zdravotních důvodů a Vlastimil Vozka ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se dnes omlouvá pan Andrej Babiš z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek z rodinných důvodů, Michaela Marksová z důvodu zahraniční cesty, Jan Mládek z důvodu zahraniční cesty, Robert Pelikán z pracovních důvodů, Martin Stropnický z pracovních důvodů, Dan Ťok z pracovních důvodů a Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty.

Ještě upřesním, s náhradní kartou bude dnes hlasovat pan poslanec Pfléger a paní poslankyně Věra Kovářová ruší omluvenku z dnešního dne.

Na dnešní den máme pevně zařazený bod číslo 22 a jenom připomínám, že na 12.45 jsme si pevně zařadili volební body číslo 141 a 142.

Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo. Já si dovolím vznést některé návrhy ke změnám v pořadu schůze. Vzhledem k tomu, jak se tato schůze vyvíjí, vzhledem k tomu, že zřejmě v úterý nebude pokračovat, a máme před sebou tedy kromě dneška už potom jen jeden jednací den, tak si po konzultaci, kterou jsem včera provedl s předsedy klubů, dovoluji navrhnout následující.

My máme tedy dnes, jak bylo konstatováno, pevně zařazen bod 22, co se týče tedy novely zákona o významné tržní síle. Můj návrh je, abychom před tento bod dali dva body, a to konkrétně bod číslo 6, což je vládní návrh zákona o zaměstnanosti, druhé čtení, sněmovní tisk 296, a bod 59, což je poslanecký návrh zákona o veřejných dražbách, sněmovní tisk 404.

Potom tedy by byl ten již pevně zařazený bod a následovaly by další dva body. Tedy po bodu 22 bod 25, což je první čtení vládního návrhu novely zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk 418, a bod 12, což je poslanecký návrh zákona o registru smluv, tisk 42, druhé čtení. Čili to je můj návrh pro dnešek.

Současně si tedy dovoluji navrhnout ještě pevná zařazení na středu, příští týden, a to jsou konkrétně čtyři body pana ministra Mládka. Body 3, 4, 5, tedy regulace reklamy, těžba nerostů a pyrotechnika, vše druhá čtení, a bod 29, první čtení zákona o ochraně spotřebitele. Tyto čtyři body navrhuji před pevně zařazený, což je výroční zpráva o hospodaření České televize.

Tolik tedy moje návrhy, které byly do možné míry konzultovány, a prosím o jejich podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě se chci zeptat na upřesnění. Tyto čtyři body tedy na který den?

 

Poslanec Roman Sklenák: Na středu, příští týden, před ten jeden pevně zařazený bod.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Nikoho nevidím... Pan poslanec, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já bych chtěl požádat, protože vzhledem k tomu, že zákon o registru smluv už se dlouho odkládá a dneska se dává na místo, kde se nedá předpokládat, že by vůbec byl projednán, tak bych chtěl požádat, aby byl zařazen jako třetí pevně zařazený bod dnešní schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro upřesnění tedy, je zde návrh, aby byl nejdříve bod 6, pak 59, poté bod 22 - to znamená, vy chcete, aby tento bod byl po bodu 59. To znamená bod 6, bod 59, poté váš návrh a potom bod 22. Ještě jednou poprosím o číslo toho bodu. (Poslanec Farský, tisk 42.) Tisk 42.

Dobře. Žádný jiný návrh nevidím, v tom případě bychom dali hlasovat. V rámci postupu tedy navrhuji, že nejdřív bychom schválili, že dnes projednáme nejdříve bod číslo 6, což je zaměstnanost, a potom bod 59, což jsou veřejné dražby. O tom bychom rozhodli nejdřív a pak budeme hlasovat o tom, jak zařadíme registr smluv.

 

Nevidím žádnou námitku, v tom případě dám hlasovat, že prvním bodem dnešního jednání bude bod číslo 6 a druhým bodem dnešního jednání bude bod číslo 59.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Je to hlasování s pořadovým číslem 166, přítomných poslankyň a poslanců 146, pro návrh 143, návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP