(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, paní a pánové, pokusím se ve faktické poznámce reagovat na to, co tady bylo řečeno. Za prvé mi také vadí obava některých zejména z Prahy, kteří by si nepřáli, aby se tunel Blanka vyšetřoval. A tady vystupují, jako by existovalo něco, co si tady můžeme osvojit kdykoli. Za prvé ano, Poslanecká sněmovna si může osvojit vyšetřování toho nebo onoho, protože postupuje podle § 48 zákona o jednacím řádu, a to na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců může Sněmovna zřídit pro vyšetření věcí veřejného zájmu. Jestli mi chcete říct, že není veřejným zájmem vyšetřovat jaksi situaci okolo tunelu Blanka, tak se na mě nezlobte, ale to si ze mě a z ostatních občanů České republiky děláte legraci. Takže to není o Horní Dolní, jak tady bylo řečeno, ani o Mokré Suché, ale to je přesně o tom, jestli se tady prošustrovaly miliardy z veřejných rozpočtů. O tom to je.

A jestli mohu něco říct, tak v tomto ohledu já skutečně chci po vyčerpání rozpravy k této věci, aby se tento bod přerušil až do doby, kdy bude zvolen předseda vyšetřovací komise na D47. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.) Protože jestli Poslanecká sněmovna není ochotna po svém hlasování o zřízení vyšetřovací komise zvolit předsedu, tak to svědčí o tom, že tady někteří hrají nepoctivou dvojí hru.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM a hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Svůj návrh poté předneste v podrobné rozpravě, abychom o něm mohli hlasovat.

Než udělím slovo s faktickou poznámkou panu předsedovi Stanjurovi, přečtu omluvenky. Od 14.30 do 18.00 se z rodinných důvodů omlouvá paní poslankyně Radka Maxová. Dnes mezi 14.30 a 18.00 se z důvodu jednání omlouvá paní poslankyně Jana Hnyková. Dále se dnes od 11.40 do 17.00 omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Jitka Chalánková. A dále se od dnešních 16 hodin do konce zítřejšího jednání omlouvá z pracovních důvodů ve volebním kraji pan poslanec Karel Pražák. A ještě jedna omluvenka - od 12.00 do 19.00 se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Balaštíková.

Nyní tedy s přednostním - ne, ne, omlouvám se, s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a po něm pan poslanec Adámek. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já to trošku odlehčím. Pan kolega poslanec Schwarz dostal úkol od primátorky Prahy, tak jak četl pan poslanec Kučera, a trošku to špatně pochopil, protože ona žádala, aby poslanec Schwarz zřídil vyšetřovací komisi, ne Poslanecká sněmovna. Ale to jen na okraj.

Mně vadí to, že tady nechcete, nebo se bojíte, aby vystoupila primátorka Prahy, která má všechny kompetence k tomu, aby to, co chtěla vyšetřit, vyšetřila. Sedí na radnici, má všechny smlouvy, vede arbitrážní spory, možná bude vést soudní spory. To je naprosto v pořádku. Nemá nic, co by jí bránilo... Nic jí nebrání v tom, aby činila tak, jak má. Kromě toho, že chce tu odpovědnost přenést z Prahy na Poslaneckou sněmovnu jako celek.

Já nevím, jestli je pravda, zda jsou pravdivé ty silné výroky: Policie to dělá špatně. Státní zastupitelství. A pokud ano, jsou to vaši ministři, kteří mohou tu špatnou práci odstranit a napravit. Ne naši. Tak co po nás vlastně chcete? Špatně funguje policie? Tak se ptejte ministra vnitra, jak je to možné. Policie brání vyšetření tunelu Blanka? Ptejte se ministra vnitra, jak je to možné, pokud je to pravda. Neptejte se sedmi kolegů, které tady zvolíme. A ti se budou ptát ministra vnitra? Co to je za logiku?

Vy tady vlastně říkáte, že když je nějaký starosta, který má problém a má to štěstí, že je součástí vládní koalice, tak mu zařídíme vyšetřovací komisi. A co chudák primátor či starosta, který má obdobný problém, možná menší, ale na velikost rozpočtu procentuálně stejný, který nemá zastoupení ve vládní koalici? Taky mu zřídíme vyšetřovací komisi?

A slova místopředsedy Filipa jsou naprosto pravdivá. Ono to je jednoduché. Sociální demokraté a ANO se nechtějí a neumějí dohodnout, kdo bude předseda vyšetřovací komise k D47. A to je celé.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane předsedo. Váš čas vypršel.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vzpomeňte si, jak jste se předháněli, kdo víc tu komisi chce. Máme ji a nefunguje. A je to díky vám. Máte 111 hlasů a nejste schopni zvolit předsedu. (Potlesk poslanců ODS, TOP 09 a hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Adámek. Připraví se pan poslanec Jandák.

 

Poslanec František Adámek: Dobrý den. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já nemám, a absolutně myslím si, že každý v této Sněmovně podepíše to, co říkal pan místopředseda Filip, jedná se o velké peníze, nepochybně je potřeba se o to zajímat. Než se rozhodnu, tak by mě zajímalo na iniciátorovi panu kolegovi Schwarzovi prostřednictvím pana místopředsedy, jak to ta komise bude dělat. Já jsem v jedné komisi seděl. Navazuji na kolegu Gabala. Co bude ta komise vyšetřovat? Na základě čeho? To si nechá předložit faktury a bude posuzovat věcnost, nebo se bude rozhodovat o tom, jestli projekt v roce 2005 byl politickým rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy správný? Nebo co bude dělat? Prosím vás, řekněte mi, abych se mohl správně rozhodnout. Řekněte mi, s kým bude ta komise jednat, co bude vlastně vyšetřovat. Bude posuzovat, jestli tato faktura byla formálně správně zlikvidovaná, nebo jestli tedy došlo k naplnění? Bude kontrolovat stavbu? Bude si probírat stavební deníky, jestli kontrolní dny probíhaly správně? Řekněte mi, co bude dělat, a já pro to zvednu ruku. Děkuji vám. (Ojedinělý potlesk z levé i z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám včetně dodržení času. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl a připraví se pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Jenom jsem chtěl připomenout pamětníkům, jak se mění kultura v Poslanecké sněmovně, neboť si pamatuji, že když jsme tady kdysi projednávali, nebo Poslanecká sněmovna projednávala problematiku zdravotnictví a rušení některých zdravotnických zařízení a v lavicích tady seděl ministr zdravotnictví David Rath a byla tady jiná koalice, než které koalice byly tehdy na krajích, a my jsme jako hejtmani chtěli tehdy vystoupit k problematice, která se týkala Poslanecké sněmovny, a seděli jsme tady v sále nahoře v místech pro návštěvníky a nebylo nám umožněno vystoupit, přestože se nás ta problematika týkala. Teď obráceně, kdy nás takzvaně někdo žádá, nebo žádá jednoho z poslanců, aby se tady zřídila komise, se ten, kterého se to týká, nezúčastňuje jednání Poslanecké sněmovny. Nevím, že by tady paní primátorka v kuloárech někde byla a měla zájem. To za prvé.

A za druhé nerozumím kolegům, proč nechcete, aby k něčemu, o co vás požádala, vystoupila a abychom měli možnost se jí zeptat, co tedy vlastně chce. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuju za slovo. Trošku bych navázal na slova pana poslance Martina Komárka a na jeho zamyšlení, kdo je či není normální v této Sněmovně. Nevím, jestli to úplně patří na tuhle tu půdu a řečeno ústy právě tohoto pana poslance.

Nicméně já bych chtěl říct, zaujala mě jedna myšlenka, kterou zde pan poslanec Martin Komárek řekl, a to je to, že vyšetřovací komise by měla být zřízena až poté, co selhaly všechny běžné vyšetřovací prostředky. A to by mě zajímalo, které běžné vyšetřovací prostředky selhaly právě v tomto případě. Jestli skutečně tu komisi sestavujeme tak, jak říkal pan poslanec Martin Komárek, a v tomhle tom s ním souhlasím, až poté, co selhaly všechny běžné vyšetřovací prostředky.

Potom také nerozumím tomu, proč tedy - a tady znova ještě navazuji na svá slova i slova předřečníka - koaliční poslanci, poslanci za hnutí ANO, neumožnili paní primátorce vystoupit a svou snahu zřídit vyšetřovací komisi obhájit. Děkuji. (Potlesk poslanců klubu TOP 09 a Starostové.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP