(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji několik faktických poznámek. První je paní poslankyně Černochová, pak pan poslanec Kučera a pan poslanec Fiedler. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Krásné dopoledne dámy a pánové, děkuji pane místopředsedo. Já bych vznesla jeden procedurální návrh, protože si myslím, že můžeme o tom tady diskutovat ještě několik hodin a nedobereme se k žádnému konci. Myslím, že je zcela legitimní, aby do Poslanecké sněmovny přišla svůj návrh odůvodnit primátorka hlavního města Prahy paní Krnáčová a nechť po tom jejím odůvodnění si každý z poslanců a z poslankyň rozhodne sám, jestli chce podpořit vznik vyšetřovací komise, nebo ne.

Ale dovolte mi ještě poznámku na okraj. Mě velmi překvapuje ta nedůvěra členů vládní koalice, poslanců vládní koalice, k práci policie, k práci státního zastupitelství, ke svým ministrům, tedy k ministrovi vnitra i k ministrovi spravedlnosti. Protože v jaké fázi je vyšetřování těch záležitostí, které se týkají Blanky? To tady nezaznělo. Jestli jsou podána nějaká trestní oznámení, kolik jich je, v jaké jsou fázi, jestli je tam už nařízen nějaký úkon, či nikoliv. Takže tohleto jsou všechno věci, které by nám tady měla odůvodnit paní primátorka Krnáčová, a já na tom nevidím nic špatného, pokud se dnes tady Poslanecká sněmovna dohodne, že tento bod přerušíme a paní primátorku přizveme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. To znamená, jestli jsem dobře porozuměl vašemu návrhu, paní poslankyně, přerušit do přítomnosti paní primátorky Krnáčové. Děkuji. Je to procedurální návrh. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými elektronickými kartami. Počet se ustálil.

 

V tom případě já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 155, přítomných poslankyň a poslanců 138, pro návrh 65, proti 49. Návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání.

 

Já se vrátím k faktickým poznámkám, které zde mám přihlášené. Nyní s faktickou poznámkou je pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Fiedler. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já samozřejmě chápu chuť kolegy Schwarze vyšetřovat. Ono to vychází samozřejmě z té jeho praxe. Já to myslím samozřejmě i v dobrém. Protože paní primátorka Krnáčová -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale opět požádám levou část Sněmovny o ztišení, protože skutečně dnes hlučíte takovým způsobem, že není slyšet. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Michal Kučera: Protože paní primátorka Krnáčová nedostala od svých kolegů možnost tady vystoupit a obhájit svůj záměr zřídit parlamentní vyšetřovací komisi, čemuž nerozumím, ale samozřejmě je to asi taková ta vaše představa kolegiality. Já se pokusím její slova tady přímo citovat, abychom věděli přesně, co paní primátorku Krnáčovou vedlo k tomu, aby zřídila vyšetřovací komisi.

Tedy cituji paní primátorku Krnáčovou: Dneska jsem požádala pana poslance Schwarze, aby zřídil vyšetřovací komisi, tak jak to udělal v případě Opencard, a budu trvat na tom, aby se do důsledků vyšetřilo, kdo za co může. To znamená, zda je to město, nekompetentní politická reprezentace, anebo jsou to úředníci, kteří spolu s nimi toto způsobili, anebo jsou to firmy, které prostě nějakým záhadným způsobem nejsou schopny dostát svým závazkům, které vyplývají ze smlouvy. A toto bude to, co budu požadovat, protože do té doby neodejdu z této radnice. Konec citace paní primátorky Krnáčové.

Prosím pěkně, já přeju hodně úspěchů, pokud tato vyšetřovací komise bude zřízena. Já přeju hodně úspěchů této komisi, aby toto vyšetřila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Fiedler a připraví se pan poslanec Komárek.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem rád, že přece jen někdo zareagoval na připomínku mé kolegyně paní poslankyně Havlové o tom, že dnes nefunguje vyšetřovací komise k vyšetření situace kolem D47. Nicméně to, co tady říkal pan zpravodaj pan kolega poslanec Schwarz, že ti poslanci mají určitě vůli a nebyl by to problém. Já s tím souhlasím, ale je tam jeden zásadní problém, že bylo přijato usnesení, že ta komise začne pracovat v okamžiku, kdy bude mít svého zvoleného předsedu. A protože ten předseda dodnes nebyl zvolen, tak ta komise prostě nepracuje. Asi sedm měsíců, jak mi tady napovídají kolegové z pléna. Samozřejmě volíme předsedu této komise tajným hlasováním. A když jsem se zamýšlel nad tím, co říkají čísla, která potom tady hlásí předseda volební komise, tak mi nutně z toho vycházelo v mých úvahách, že ani poslanci vlastního poslaneckého klubu s velkou pravděpodobností, já si nedovolím to tvrdit, říkám, že to je domněnka, hypotéza, která se z těch čísel asi dá vyčíst, nevolili svého vlastního zástupce. Jaký je důvod. Včera jsme tady byli svědky toho, nebo dnes tady jsme svědky toho, jak chcete vyšetřit plýtvání státními prostředky, miliardami, včera jste tady několik miliard utratili naprosto zbytečně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Komárek. Pane zpravodaji, vy se hlásíte s faktickou poznámkou? Já vás mám s přednostním právem. Zapíšu vás tedy s přednostním právem. A nyní pan poslanec Komárek.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se zeptám řečnicky. Samozřejmě nemohu po vás chtít, abyste hlasovali. To budeme hlasovat o důvěře vládě. Je z vás tady někdo, kdo si myslí, že situace kolem tunelu Blanka je normální? Pokud tu někdo takový je, tak ten člověk normální není. Já chápu strach a demagogii ze strany ODS a TOP 09. Já to chápu. Ti lidé, co tu vystupovali, si ovšem myslí, že naši občané jsou zabednění. Nejsou zabednění. Oni si pamatují, že neúnosnou situaci okolo tunelu Blanka, okolo tohoto skutečně ohromného, největšího tunelu v Evropě, zavinily vlády, pražské vlády ODS a TOP 09. Občané vědí, že to není vina Adriany Krnáčové. Ta to chce vyšetřit a napravit. Občané vědí, že když selhaly běžné vyšetřovací prostředky, tak parlamentní komise je jakousi poslední záchrannou brzdou. Jak se ukázalo okolo podobného tunelu, byť elektronického tunelu, Opencard, tak parlamentní vyšetřovací komise může být účinná. Prostě nemusí to být pouze plané tlachání. Proto prosím vás, pokud chceme vidět světlo na konci tunelu, zřiďme tuto komisi. Já budu, když se dostanu k normálnímu vystoupení, ke kterému jsem se přihlásil, určitě širší a budu více argumentovat, ale možná bych se toho už vůbec nedočkal ve smršti faktických poznámek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dalšího s faktickou poznámkou eviduji pana poslance Mládka, kterého zde nevidím. V tom případě další s faktickou poznámkou je pan místopředseda Filip a po něm pan místopředseda Stanjura a eviduji zde dalších asi sedm přihlášek s faktickou poznámkou. Takže na všechny z vás dojde, ale jste v pořadí. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP