(11.20 hodin)

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo, velmi váhám nad tím, co kolegům poradit z hlediska našeho hlasování v této komisi, a to nejen z hlediska zkušenosti, kterou jsme udělali při práci vyšetřovací komise Opencard, kde jsme pracovali, a myslím si, že napříč politickým spektrem, jak s kolegou Kortem, tak s kolegou Schwarzem, a jakýchsi výsledků jsme se dobrali, ale také z hlediska toho, že vnímám samozřejmě určitou frustraci a naléhavost, kterou pražský Magistrát a primátorka cítí v souvislosti s projektem, který stál mnoho miliard a v současné době v něm mohou jezdit cyklisté nebo na kolečkových bruslích, ale Praha to užívat nemůže.

Zároveň ale co mluví proti ustavení té komise, a to bych byl rád, abyste vnímali ty argumenty. Za prvé čistě pracovní a do našich vlastních řad. My tady máme ustavenou komisi, která se ještě nerozběhla. Měla vyšetřovat dálnici, myslím, že ostravskou, a myslím, že jsme nedokázali zvolit předsedu a máme rest, a hrneme se do další. To je první věc, kterou bych považoval za solidní vůči veřejnosti, vůči tomu problému, abychom dotáhli jednu komisi, a pak se případně zabývali druhou.

Ale existuje jeden vážnější argument a ten vyplývá ze zkušenosti z vyšetřování Opencard. Tam to bylo relativně uzavřené, většina věcí odložených, byly k dispozici audity, z kterých jsme mohli vycházet, byla k dispozici podaná žaloba, strukturované argumenty a na stole poměrně silný přehled fakt a závěrů i toho, že byl odsouzený člověk, který spolupracoval s policií, atd. V tomto případě nic takového o tunelu Blanka není k dispozici. Myslím si, že probíhá vyšetřování a probíhají arbitráže. Pro mě je velkou otázkou, kdo z vás si půjde sednout do té komise, která se může dostat do stisku rozhodování mezi stranami v arbitráži -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče, omlouvám se.

 

Poslanec Ivan Gabal: Končím - a vyšetřováním policie. To si myslím, že je jak z hlediska individuální participace v této komisi, tak z hlediska kredibility Sněmovny může dopadnout špatně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče, omlouvám se. Chcete-li mít delší příspěvek, přihlaste se do řádné rozpravy.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Doporučuji odložit tu myšlenku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj Schwarz.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Já jsem neměl faktickou, pane místopředsedo, já jsem se přihlásil do rozpravy. Jestli má někdo ještě faktickou?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jsou zde přihlášeny dvě žádosti s faktickou poznámkou, potom dostanete přednostní právo jako zpravodaj.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Tak jenom bych se zeptal v rychlosti - pan Korte dal návrh? Špatně jsem rozuměl. Gabal, než odcházel, řekl, že...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, v případě, že padne návrh, musí padnout v podrobné rozpravě, aby byl načten a dalo se o něm hlasovat.

Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Havlová. Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěla jsem jenom připomenout znovu, sice to řekl už můj předřečník, že ještě nebyla ustanovena komise, nebyl zvolen předseda, vašimi obstrukcemi na to, aby byla zvolena D47, a už tady budeme zase připravovat další komisi. Já vás prosím, aby se dořešilo napřed jedno, a potom můžeme řešit další věci, a ne aby se to takhle tady všechno protahovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Langšádlová. Máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je určitě v pořádku, abychom se zabývali všemi nepravostmi, které kde proběhly. Na druhou stranu je potřeba se velmi dobře zaměřit také na to, co probíhá dnes. Tato vláda výrazně zvýšila počet zakázek v rámci režimu JŘBU, bez uveřejnění, jenom omezenému okruhu zájemců o tyto zakázky a velmi často jsou to zakázky, které probíhají na vašich ministerstvech v tuto chvíli, které jdou na energie, které jdou na telekomunikační služby, a evidentně zde dochází za této vlády k mimořádně nehospodárnému přístupu. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane zpravodaji, chci se zeptat, zda se hlásíte s přednostním právem, anebo s faktickou poznámkou. (Zpravodaj: S přednostním právem.) V tom případě musím dát slovo panu kolegovi Laudátovi s faktickou poznámkou, a pak dostanete slovo s přednostním právem. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já do toho klubu ANO nechci mluvit, ať si komisi zakládá. Jenom mě trošku zaráží, že Praha už dospěla do situace, nebo politické vedení, že má tak malé sebevědomí. Je to městská akce, státní peníze tam nejsou žádné. Samozřejmě jsou to veřejné peníze, což je argument, nicméně - pane Jurečko, mohl byste být ticho? Já vím, že jste po bionaftě rozrušen, ale mě to ruší. Děkuji. (Ministr Jurečka: Prostřednictvím předsedajícího mohl.) Žádné prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste ministr, tak já vás můžu oslovovat přímo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, máte pravdu, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. V minulosti to bylo tak, že když se Praha dostala do problémů např. s utopeným metrem apod., tak samozřejmě že si udělala komisi. Ona ji může řídit, ona může úkolovat termíny apod. Další věc je, že směrem zřejmě s výjimkou hnutí ANO, nevím, jak u sociální demokracie, tak vlastně tady chceme založit, nebo Sněmovna hodlá založit vyšetřovací komisi na základě mediálních výkřiků, jednoho vystoupení v televizi. Domnívám se, že i přítomnost paní primátorky, aby to zdůvodnila, kde je ta ingerence státu, selhání státních orgánů, možná to je, že někdo schvaloval projekty, tj. státní správa atd. atd. Pak když tam selže stát, nebo policie selže, že nechce vyšetřovat, nebo někdo nabude dojmu, že špatně vyšetřuje, pak je to namístě. Ale v tuto chvíli skutečně považuji za skandální, že paní kolegyně Havlová tady už před drahným časem, a teď nevím, jestli to bylo v říjnu nebo kdy loňského roku, v listopadu, požádala o dořešení situace bývalé D48, dneska je z toho úsek D1. Kladu si otázku, jestli náhodou něco nechcete tutlat a odvádět pozornost jinam. Nejdřív vyřešme, aby začala komise alespoň fungovat, a pak si založte klidně komisi i na chodníky v Suché nad Mokrou, pak to bude v pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Neeviduji žádnou faktickou poznámku, nyní tedy s přednostním právem pan zpravodaj Schwarz. Máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji, pane místopředsedo. Začnu tím, že bych řekl, že já jsem mezi vámi elév, ale v některých věcech elév nejsem. Víte, já to neřeším opravdu politicky, i když se třeba budete smát, ale já to řeším jenom odborně. Praha je pro mě moje hlavní město. A jestliže mi někdo tady předraží zakázku pomalu dvakrát, nefunguje mi, tak to není nějaký výstřelek novinářů, to se na mě nezlobte.

Kolegovi Kortemu rozumím. Odpracoval velký kus práce se mnou v Opencard, a jeho názor, také tomu rozumím, ale právě proto, prostřednictvím pana místopředsedy Dane, právě proto jsem právě pro založení komise k vyšetření komplexu Blanka, projektování stavby, protože jsi sám poznal, jaké to je, když se v Praze začne něco prošetřovat a vyšetřovat. Nevyšetří se vůbec nic, anebo případně to, co se chce, a účelově. Jestli poslední, kdo tady v Praze má důvěru, je Poslanecká sněmovna, což jsme my dva spolu dokázali i s druhými kolegy z politického spektra, tak si myslím, že je naše povinnost při takové předražené zakázce občanům Prahy, hlavního města, říct, na co jsme přišli, anebo nepřišli. Když nepřijdeme, bude to naše ostuda, a když přijdeme, bude to čest, že tato Sněmovna, opravdu jí záleží na tom, aby se věděla pravda. To je můj důvod. Jiný důvod v tom nemám, prosím vás. A už vůbec ne politický, jenom odborný. Nejsem manipulovatelný. I když po včerejšku - ano, jsem zaplacený, tomu rozumím.

Pak bych chtěl ještě dodat, prosím vás, to, že ještě nefunguje komise D47, to je asi věc jiných politických jednání, tomu také rozumím, ale při nasazení poslanců, kteří případně schválení komise do komisí půjdou, tak předpokládám, že každý bude pracovat ve své komisi, a vůbec to nebrání, jestli 47 funguje a jestli funguje Blanka. Mně vůbec nebránilo pracovat v Opencard a pracovat i ve výborech, kam jsem normálně docházel. To je zase jenom zajímavá výmluva.

Chtěl bych na vás apelovat, na všechny ty aspoň trošku rozumné. Tak my tím, že se založí komise, dokažme, že umíme pracovat, a zvedneme prestiž vyšetřovacích komisí. Vy jste říkali, že v minulosti tady, když jsem já tu nebyl, bylo plno komisí a na nic nepřišly. Udělali jsme tady, teď co jsme tady, Opencard a dokázali jsme, že to jde. Tak dokažme i čtyřicetsedmičkou, která se rozeběhne, i Blankou, že to půjde. Já tomu věřím a jsem o tom přesvědčený. A opakuji znovu, ten důvod mám jasný: nejsem přesvědčen, že vyšetřovací orgány i na Magistrátu, a pan Korte prostřednictvím vás to ví, opět na něco přijdou. Jen se to prodlouží a Blanka bude čekat možná na další volební období. Protože ti lidé si zaslouží vědět, kde to smrdí. To je všechno. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP