(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - člena vlády tady zatím žádného nevidím - vítám vás na dnešním jednacím dni 27. schůze Poslanecké sněmovny a zahajuji ji. Už je tady pan ministr zemědělství, tak máme prvního člena vlády.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, s tím, že Václav Klučka má náhradní kartu číslo 1 a další uvidíme.

Nyní bych konstatoval omluvení neúčasti na dnešním jednání, o které požádali tito poslanci: nejdříve předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, kolega Bartošek od 13 do 16 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Beznoska z osobních důvodů, pan kolega Birke je na zahraniční cestě.

Pan Vojtěch Adam má náhradní kartu číslo 13.

Do 11 hodin se omlouvá Ivan Gabal z pracovních důvodů, od 16 do 19 hodin Jan Farský z pracovních důvodů, Vlastimil Gabrhel do 14.30 z pracovních důvodů, pan místopředseda Gazdík z pracovních důvodů na celý den, pan Leoš Heger do 11.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Holík do 13 hodin z pracovních důvodů, stejně na celý den se omlouvá Václav Horáček, z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Simeon Karamazov, do 10 hodin pan poslanec David Kasal z pracovních důvodů, ze zdravotních důvodů David Kádner na celý den, na odpolední jednání pan poslanec Josef Kott z pracovních důvodů, na celý den pan poslanec Stanislav Mackovík, také z pracovních důvodů do 11.30 pan poslanec Igor Nekl, ze zdravotních důvodů se na celý den omlouvá pan poslanec Miroslav Opálka, paní kolegyně Jana Pastuchová z pracovních důvodů také na celý den, také tak z pracovních důvodů paní poslankyně Gabriela Pecková, Lukáš Pleticha ze zdravotních důvodů, Roman Procházka z osobních důvodů, Adam Rykala ze zdravotních důvodů, Zdeněk Soukup, z osobních důvodů Miroslava Strnadlová, ze zdravotních důvodů Karel Šidlo, z osobních důvodů Karel Tureček, z osobních důvodů František Vácha, do 11 hodin ze zdravotních důvodů paní poslankyně Helena Válková, z pracovních důvodů pan poslanec Roman Váňa, Vladislav Vilímec, ze zdravotních důvodů Josef Vondrášek, Vlastimil Vozka, na dopolední jednání z osobních důvodů pan poslanec Jan Zahradník a na celý den Jiří Zemánek.

Z členů vlády se omlouvá z pracovních důvodů předseda vlády Bohuslav Sobotka, na dopolední jednání z pracovních důvodů Pavel Bělobrádek, Richard Brabec na celý den z pracovních důvodů, Jiří Dienstbier z pracovních důvodů také na celý den, od 14.30 z pracovních důvodů pan ministr Marcel Chládek, dále z důvodu zahraniční cesty Michaela Marksová, Jan Mládek, z pracovních důvodů pan ministr Svatopluk Němeček, Robert Pelikán, na dopolední jednání z pracovních důvodů ministr Martin Stropnický, do 11.30 z pracovních důvodů Dan Ťok a z důvodu zahraniční cesty ministr Lubomír Zaorálek.

Pan kolega Šenfeld má náhradní kartu číslo 10.

Mimo tyto omluvy, které byly doručeny do včerejšího večera, dnes ráno byla doručena sekretariátu předsedy Sněmovny omluva na dopolední jednání místopředsedy vlády Andreje Babiše. Pan poslanec Koskuba z dnešního jednání z osobních důvodů se omlouvá na celý den, kolega Jaroslav Holík od 9 do 10 hodin.

To jsou omluvy, které máme v této chvíli doručeny. Můžeme začít naše jednání.

138.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Protože je čtvrtek ráno, je náš program dán zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to tak, že máme na programu odpovědi na písemné interpelace poslanců, s nimiž poslanci vyslovili nesouhlas. Proto byly zařazeny na pořad 27. schůze naší Sněmovny.

První, která je neprojednaná - nesouhlas poslance s odpovědí ministra - je interpelace poslance Antonína Sedi ve věci proplacení analýzy nákladů a úhrad zdravotního pojištění firmě SW Lab, s.r.o. Jde o sněmovní tisk 449, jde o přerušené jednání. Pan kolega Antonín Seďa se hlásí k svému slovu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Z důvodu neúčasti pana ministra financí a prvního místopředsedy vlády Andreje Babiše bych chtěl přerušit tuto interpelaci na příště.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že můžeme ponechat přerušenou tuto interpelaci, ale měli bychom to odhlasovat. Zjednoduším to, nebudeme o tom diskutovat.

Zahájil jsem hlasování 150. Žádám, abyste se vyjádřili, kdo je pro přerušení jednání o této písemné interpelaci. Kdo je proti přerušení? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 150. Z přítomných 85 pro 79, proti nikdo. Přerušili jsme projednávání odpovědi na písemnou interpelaci poslance Antonína Sedi, sněmovní tisk 449.

 

Dalším nespokojeným poslancem je pan poslanec Petr Bendl, který interpeloval ministra obrany Martina Stropnického ve věci Vojenské lesy a statky České republiky - prodej dřeva. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Rozumím tomu, že pan ministr tady není, a řeknu pouze pár vět, které se týkají té interpelace, protože jsem stejné otázky jako v předešlé interpelaci na ministra zemědělství položil i ministru obrany a vzhledem k tomu, že mi každý v podstatě odpověděl jinak, chtěl bych se pana ministra Stropnického zeptat, proč oni přistupují jinak ke způsobu těžby a vyhlašují výběrové řízení tam, kde je Lesy České republiky naopak nevyhlašují.

Poprosím váženou Sněmovnu, abychom i tuto interpelaci stejně jako v předešlé situaci přerušili z důvodu neúčasti pana ministra a přesunuli ji na příště.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Dáme hlasovat o vašem návrhu na přerušení projednávání vašeho nesouhlasu na písemnou interpelaci na ministra obrany Martina Stropnického, sněmovní tisk 468.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto projednávání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 151. Z přítomných 91 poslance pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušili jsme i projednávání této interpelace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP