(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Grebeníčkovi. S faktickou poznámkou se přihlásil do rozpravy dále pan poslanec Jiří Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, snažil jsem se přeskočit pár bodů, které jsem měl nachystané, a sociální stipendia byla jeden z nich. A když už to tady zaznělo, tak bych zdůraznil, že když už ministerstvo dává sociální stipendia, to zvýšení, do zákona, že by bylo vhodné, aby to udělalo bez toho, že je na to nárok prostředků ze státního prostředků. Fakticky to znamená jenom mírné zvýšení financí směrem k soukromým vysokým školám ze státního rozpočtu.

A to, co už jsem říkal při projednávání komunistického návrhu: Veřejné vysoké školy mají tři čtvrtě miliardy na svých stipendijních fondech, které tam leží. Je z čeho to platit. Není problém vyplácení sociálních stipendií dát pouze jako povinnost bez nároku na finanční zdroje ze státního rozpočtu. Kdyby tam tato věc byla, tak bych to považoval za chvályhodné vzhledem k těm studentům, a nikoliv jen jako úlitbu pana ministra směrem ke komunistickým poslancům. Chápu, že tyhle hlasy účelově potřebuje, ale nic jiného tady v tomto bodě nevidím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi i za dodržení času. To byl poslední přihlášený v rozpravě. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Ptám se tedy, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Ano. Prosím, pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji za bohatou a košatou debatu. Opět se ukázalo, že oblast školství vám všem mimořádně leží na srdci. Jsem velmi rád, že v řadě příspěvků, byť z levého či z pravého spektra, zazněly pozitivní podpůrné hlasy, protože novela by měla být podpořena všemi hlasy napříč politickým spektrem. (V sále je rušivý hluk.)

Jak jsem již podotkl ve svém úvodním vystoupení, je to klíčová novela, která je podporovaná jako vyvážená novela širokou odbornou veřejností, rektory jednotlivých vysokých škol i Radou vysokých škol. Také jsem velmi rád, že připomínky TOP 09 byly shrnuty v jednom vystoupení jednoho z poslanců a tím jsme si ušetřili čas.

Dovolte mi ale přece jen se dotknout jednoho vystoupení, které mě trochu zarazilo, a to je vystoupení paní poslankyně Putnové, která považuje tuto novelu za málo ambiciózní, že od toho čekali více. Je to možné, ale myslím si, že měli dost času takovou novelu připravit. Měli dost času připravit ambiciózní novelu a možná je mrzí, že nyní je novela v Poslanecké sněmovně, to znamená tak nejdále, kde mohla být. Nikde nelítají melouny z oken, nikde nejsou tisíce studentů v ulicích a je to přijímáno s širokou podporou. Mohu ale potěšit paní poslankyni Putnovou, že ty obrázky, na které čeká, tak jistě poskytneme v druhém čtení, kde by měla být široká debata za účasti odborné vysokoškolské reprezentace, protože se jich to týká. Nemohu ale souhlasit s výrokem paní poslankyně, že rektoři nejsou zodpovědní za vývoj vysokého školství v České republice. Myslím si, že jsou mimořádně spoluzodpovědní za vývoj v České republice a že jsou zodpovědní za vývoj vysokých škol a nemůžeme je pasovat a degradovat do role lobbistické skupiny.

V závěru mého vystoupení mi dovolte, abych požádal vás zleva, tak vás zprava, tak vás uprostřed i za mnou, abyste podpořili tuto novelu a propustili do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Žádám pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá zájem o závěrečné slovo. V tom případě se budeme zabývat nejdříve návrhy, které padly v rozpravě. To je návrh na vrácení předloženého návrhu vládě k dopracování. Všechny vás nejdřív odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Spustil jsem gong, aby všichni věděli, že jsme se přiblížili k hlasování.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, tak v hlasování pořadové číslo 146 rozhodneme o tomto návrhu paní kolegyně Putnové.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 146 a ptám se, kdo je pro vrácení navrhovateli návrhu k dopracování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 146. Z přítomných 157 pro 32, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat, a to přikázáním výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Ano, paní poslankyně Putnová. Garančnímu - tedy není jiný návrh pro garanční výbor. Přistoupíme k hlasování.

 

Rozhodneme v hlasování 147, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro to, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 147. Z přítomných 165 pro 164, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný jiný výbor, který by to měl projednávat.

Vnímám přihlášku paní poslankyně Putnové a další návrhy hned budeme řešit. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: S ohledem na to, že se tato novela dotýká státních vysokých škol, doporučovala bych, aby se minimálně výbor pro obranu a výbor pro bezpečnost věnoval pasážím, které jsou zaměřeny právě na tyto státní vysoké školy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Čili výbor pro obranu, výbor pro bezpečnost.

Pan poslanec Okleštěk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Nejdu navrhovat výbory, ale v předchozím hlasování jsem hlasoval proti a na sjetině mám pro. Tak pouze pro stenozáznam, nezpochybňuji hlasování, ale ob jedno zpátky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Oklešťkovi. Bude zaznamenáno v písemném zápise o jednání a o výsledku hlasování.

 

Máme tedy před sebou dva návrhy k hlasování, a to je přikázat jako dalším výboru k projednání výboru pro obranu.

Rozhodneme v hlasování 148 a ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 148. Z přítomných 165 pro 82, proti 39. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o výboru pro bezpečnost.

Rozhodujeme v hlasování 149, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro, aby výboru pro bezpečnost to bylo přikázáno. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 149. Z přítomných 165 pro 59, proti 57. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento tisk byl přikázán jako garančnímu výboru výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jinému výboru to přikázáno nebylo. Lhůta pro projednání je zachována podle zákona o jednacím řádu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 32.

 

S přednostním právem se hlásí mimo body pan předseda klubu Marek Černoch. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP