(12.20 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já teď prosím, pane předsedající, abyste mi řekl, o čem jsme vlastně hlasovali. Hlasovali jsme o mém návrhu procedury, kterou jsem přednesl, když jsem navrhoval proceduru?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. (Ozývají se i hlasy z lavic: Ano.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, děkuji. Dále v takovém případě budeme hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl rozpočtový výbor, že budeme hlasovat o návrzích A, B, C, D, prostě po řadě tak, jak jsou uvedeny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili alternativní procedura je procedura rozpočtového výboru. Rozumím tomu tak? (Ano.) Dobře.

Prosím k proceduře, pane předsedo.

 

Poslanec Václav Votava: Já jsem jenom nerozuměl tomu, že žádá pan zpravodaj, aby byl tedy stažen jeho pozměňovací návrh. A o tom jsme nehlasovali. Tak platí ten návrh na stažení, nebo neplatí? Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovoluji si tedy, aby bylo úplně jasno, dovoluji si požádat Sněmovnu o možnost, aby byl stažen můj pozměňující návrh, což ve třetím čtení může Sněmovna pouze rozhodnout svým hlasováním. (Hluk v sále sílí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pokud jde o návrh kolegy Kalouska, který předložil ve druhém čtení, který předložil v jednání rozpočtového výboru, pan kolega Kalousek žádá o stažení svého pozměňovacího návrhu. O tom rozhodne Sněmovna hlasováním číslo 139, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 139. Z přítomných 174 pro 125, proti 36. Návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Tím pádem jsou odstraněny veškeré rozpory a v takovém případě platí i procedura rozpočtového výboru s tím, že nemůžeme hlasovat o bodech A1 a A2, protože právě teď souhlasila Sněmovna s tím, že jsem je stáhl.

Takže budeme nejprve hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem B poslance Miroslava Kalouska, což je návrh, který rozšiřuje možnost veřejné podpory na všechna další biopaliva, nejenom účelově mířenou na metylester řepkového oleje. Zpravodaj vřele doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.) Dobře. (Smích v lavicích napravo.)

Zahájil jsem hlasování 140 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 140. Z přítomných 175 pro 55, proti 59. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Raise, kde v duchu přání pana ministra financí i pana předsedy poslaneckého klubu ANO 2011 si přeje předkladatel ukončit daňovou podporu čistých biopaliv k 30. 6. 2015. Zpravodaj a autor tohoto textu v jedné osobě vřele doporučuje. (Opět reakce z lavic napravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.- Hlasitý smích napravo.)

Zahájil jsem hlasování číslo 141 a ptám se, kdo je pro. (Hlasité reakce, tleskání a bušení do lavic napravo.) Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 141. Z přítomných 174 pro 52 (pískot napravo), proti 49. Návrh nebyl přijat. Další návrh. (Zapískání.) Prosím klid.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Adama pod písmenem D. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 142. Z přítomných 176 pro 74, proti 76. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Pavery. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 143 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 143 z přítomných 177 pro 40, proti 75. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Poslední pozměňující návrh je návrh pana poslance Fiedlera. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 144. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 144. Z přítomných 177 pro 44, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Pane zpravodaji, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ano, pane předsedající. Vyčerpali jsme všechny pozměňující návrhy. Nyní nám zbývá hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Bez ohledu na skandální a bezprecedentní průběh hlasování o pozměňujících návrzích zpravodaj doporučuje přijmout návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celkovém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 417, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování 145 a ptám se, kdo je pro. (Poslanec Kalousek předstoupil před řečniště čelem k předsedajícímu a ostentativně zvedá ruku.) Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 145. Z přítomných 174 pro 111, proti 28. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi. Děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 102.

Vnímám přihlášku mimo pořadí s přednostním právem předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, promiňte, ale nemohu teď neokomentovat něco, co přece jenom za uplynulých 25 let parlamentní diskuse nezná a neznala. Opět jsme tu hranici posunuli o něco dál.

Dva měsíce tady vedeme vášnivé diskuse o pokračování či odstranění daňové podpory čistých biopaliv. Od počátečních lží a od počátečního nepochopení obyčejné trojčlenky, že 60 % z devíti miliard je pět miliard, jsme se po dvou měsících usilovné diskuse posunuli do situace, kdy hnutí ANO a její předseda byl ochoten uznat, že od 1. 7. tato podpora není povolena, že ji po nás nikdo nechce. A zdálo se mi, že začínají někteří z vás chápat, že je společensky neetické a neúnosné, aby daňový poplatník věnoval pět miliard na podporu odbytu výrobků prvního místopředsedy vlády.

Znovu opakuji - to není pět miliard podle Kalouska, to je pět miliard podle Ministerstva financí. Jestliže Ministerstvo financí vyčísluje podporu odbytu čistých biopaliv na devět miliard a 60 % z tohoto trhu má první místopředseda vlády a ministr financí, kladu jednoduchou otázku, jakkoliv vím, že často propadáme z matematiky: kolik je 60 % z devíti miliard? A to je ta odpověď. Kolik věnuje daňový poplatník na produkci a odbyt výrobků prvního místopředsedy vlády. Kolik on sám z toho má zisku - říká: no já z toho těch pět miliard nemám. No to asi nemá. Prostě má tolik, kolik umí podnikat. Ale bez těch pěti miliard, které mu na to dává daňový poplatník, by to neprodal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP